Avéro Achmea ontwikkelt speciaal AOV aanbod voor Zware Beroepen

3 mrt 2020
1 minuut
Nieuws

Voor ondernemers in zware beroepen is het belangrijk om stil te staan bij de vraag of zij in staat zijn om hun beroep uit te oefenen tot hun AOW leeftijd. En hoe zij een inkomen behouden als dat niet lukt. Avéro Achmea helpt met kosteloze diensten om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, met overstappen naar ander werk of met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) die langer uitkeert.

Werkplekonderzoek verkleint kans op arbeidsongeschiktheid
Om lichamelijke klachten tijdens of na het werk te voorkomen, kunnen ondernemers met zware beroepen een werkplekonderzoek aanvragen. Samen met een deskundige wordt dan bekeken wat de ondernemer in zijn of haar manier van werken kan aanpassen om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Uit het werkplekonderzoek komen tips over bijvoorbeeld bewegingen die de ondernemer maakt of hulpmiddelen die het werk makkelijker kunnen maken. Natuurlijk kunnen ondernemers met zware beroepen ook gebruikmaken van de preventiedienstverlening die voor al onze AOV verzekerden beschikbaar is. Zoals bijvoorbeeld de fitheidscan, hulp bij afvallen en de Ondernemersadvieslijn. 

Inzetbaarheids- en loopbaanadvies bieden ondersteuning bij groei naar ander werk
Worstelen ondernemers met de vraag of zij hun beroep vol blijven houden op latere leeftijd of hoe zij kunnen overstappen naar een minder zwaar beroep? Avéro Achmea ondersteunt hen met inzetbaarheids- en loopbaanadvies. 

AOV met hogere eindleeftijd maakt verschil met AOW leeftijd kleiner
De eindleeftijden van AOV’s voor zware beroepen zijn verhoogd met 3 jaar. Voor beroepen die een eindleeftijd van 55 of 60 jaar hadden, is de eindleeftijd nu 58 en 63 jaar geworden. Hierdoor krijgen ondernemers langer een uitkering en wordt het verschil met de AOW leeftijd kleiner. Omdat de AOV’s van Avéro Achmea geen maximale aanvangsleeftijd hebben maar uitgaan van een minimale looptijd van 5 jaar, is een AOV nu ook op een hogere leeftijd af te sluiten. 

Contact met een deskundige
Bel onze Commerciële Binnendienst als u vragen heeft: 055 579 21 00. Of bel uw accountmanager. Wij helpen u graag. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Ons e-mailadres is: inkomen.avero@achmea.nl.