Adviseren over virtuele zorg

10 okt 2013
Nieuws

Zorg op afstand – virtuele zorg – is volop in ontwikkeling. Uit proeven met virtuele zorg blijkt dat mensen met behulp van die zorg nog heel veel zelf kunnen én willen. Adviseurs zijn bij uitstek degenen die klanten de mogelijkheden en voordelen van zorg op afstand kunnen uitleggen.

Virtuele zorg wordt steeds innovatiever. Dat moet ook, want het aantal mensen dat behoefte heeft aan ondersteuning neemt alleen maar toe. Door verpleegkundigen het digitaliseringsproces te laten leiden, blijft het verlenen van optimale zorg het uitgangspunt; virtuele zorg is ‘slechts’ een middel.

Handige apps, snelle communicatie
Bij ouderen blijkt virtuele zorg – via een tablet met handige apps – een zeer effectief middel. Ze vinden hierop bijvoorbeeld beweegtips, meldingsmogelijkheden zodra er medicijnen moeten worden ingenomen en een slim telefoonboek. Het maakt ze minder afhankelijk van fysieke zorg en daardoor kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen. De ervaringen die verschillende zorgorganisaties en cliënten hiermee al opdeden, tonen aan dat ouderen met deze ‘hulp op afstand’ veel vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen. Sterker nog, ze willen gewoonweg veel nog zelf doen, eventueel samen met mantelzorgers. Dat kan met deze hulp.

Persoonlijk advies over zorg op afstand
Met name ouderen moeten wel vertrouwen krijgen in ICT als hulpmiddel. Adviseurs spelen daarbij een belangrijke rol. Zij kunnen klanten persoonlijk adviseren en hen de mogelijkheden uitleggen. Ook de voordelen (gemak, comfort) en de veiligheid kunnen ze persoonlijk toelichten. Daar komt bij dat adviseurs de experts zijn als het aankomt op hun bekendheid in de regio en hun contacten met verzekerden en zorgorganisaties.

Adviseurs  zijn ook degenen die in de preventie een verschil kunnen maken

Virtuele zorg preventief inzetten
Adviseurs  zijn ook degenen die in de preventie een verschil kunnen maken. Tot nu toe was zorg op afstand alleen beschikbaar voor ouderen en chronisch zieken die al zorg kregen. De volgende stap is om virtuele zorg ook ter beschikking te stellen aan mensen vóórdat ze zorg nodig hebben. Adviseurs weten precies wat er in hun verzorgingsgebied speelt en waaraan behoefte is. Daardoor kunnen zij zorg op afstand sneller bij klanten onder de aandacht brengen.

Adviezen aan werkgevers
Een digitale hulp met apps is ook voor werkgevers zeer efficiënt. Adviseurs kunnen zakelijke klanten proactief wijzen op de ontwikkelingen in virtuele zorg, omdat het een extra factor kan zijn in het gezond houden van een bedrijf. De vele mogelijkheden die digitale hulpmiddelen bieden, geven werkgevers meer regie op het verzuim. Adviseurs die werkgevers hierover – en over verzuim in het algemeen – adviseren en hun diensten aanbieden, bouwen een sterke adviesrelatie op met de klant.

De markt
Deze manier van zorg verlenen is volop in ontwikkeling en ook nog niet volledig uitgekristalliseerd. Een verpleegkundige of arts zal nooit door een computer te vervangen zijn. Maar bepaalde factoren kunnen wel virtueel worden ondersteund. ‘Vereenzaming’ bijvoorbeeld: waar sommige ouderen nu buiten het gezichtsveld van zorgverleners blijven, kan de technologie ervoor zorgen dat deze mensen wel op het netvlies van het zorgveld staan, simpelweg omdat er via de digitale weg contact is.

Dankzij virtuele zorg is er persoonlijke aandacht en betrokkenheid bij elke cliënt en bij iedereen die behoefte heeft aan hulp. Toch moet de markt zich blijven buigen over vragen als: ‘Hoe bepaal je welke zorg op afstand effectief is?’ en ’Hoe voorkom je een groei in de zorgvraag, omdat het nu erg laagdrempelig wordt de zorg te benaderen?’ Alleen zo kan virtuele zorg effectief naast fysieke zorgverlening staan.

Meer lezen over technologie in de zorg? Kijk op de websites van Skipr en Comficare.