Een aantal premies van de Interpolis Bedrijf Compact Polis (BCP) wijzigt per 1 januari 2021

19 nov 2020
Nieuws

U ontving op 6 november een Servicebericht over wijzigingen in voorwaarden en premies op producten van Avéro Achmea. Een aantal adviseurs werkt ook met Interpolis Bedrijf Compact Polis. Voor deze verzekering voeren wij de volgende premie aanpassingen door.

Agro
De premie van de aansprakelijkheidsverzekering gaat omhoog.

Generieke premieverhoging aansprakelijkheid 10%.
De aftopping van de premieverhoging 2019 bij glastuinbouwbedrijven komt te vervallen. Deze premieverhoging 2019 was afgetopt op maximaal €1000.
Voor maneges geldt een extra toeslag per paard van €75 per jaar.