Aandachtspunten bij elektrische voertuigen

Nieuws

Aandachtspunten bij elektrische voertuigen

25 jan 2021 4 minuten

In december 2020 reden in Nederland meer dan 150.000 elektrische personenauto’s rond. En dit aantal stijgt snel. Een elektrisch voertuig heeft veel voordelen: geen uitstoot van fijnstof en broeikasgassen én de maandelijkse kosten zijn lager. Maar aan de opmars van deze voertuigen kleeft ook een risico. We leggen het u uit.

Elektrische auto’s zijn populair omdat ze bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
In het Klimaatakkoord staat dat Nederland in 2030 49% minder CO2 moet uitstoten. In 2050 is dat 95%. Schoon vervoer helpt die doelen te bereiken. Vanaf 2030 moeten nieuwe personenauto’s 100% elektrisch zijn. Deze auto’s rijden dan op elektriciteit uit een batterij, waterstof-brandstofcel of zonnepanelen.

Brand is het grootste risico bij elektrische auto’s, omdat deze moeilijker te blussen is
De techniek van elektrische auto’s is anders dan die van brandstofauto’s. De auto rijdt op energie in plaats van brandstof. De energie wordt opgeslagen in lithium-ion batterijen. Deze batterijen kunnen in brand vliegen door bijvoorbeeld oververhitting van de accu, na een aanrijding of bij brand in de omgeving van de auto. De lithium-ion batterijen kunnen spontaan weer ontbranden als de autobrand al geblust is. Dit komt doordat de temperatuur in de batterij weer kan oplopen en kan leiden tot zelfontbranding. De brandweer blust een brandende elektrische auto steeds vaker door de auto of de accupack lang onder te dompelen in water. Op deze manier koelt de accu af. 

Laat een gecertificeerd installateur het laadsysteem aanleggen

Elektrische auto’s laadt je aan een laadpaal. Om het risico op brandschade aan een opstal en/of voertuig te verkleinen, moet een laadpaal geïnstalleerd worden volgens bepaalde richtlijnen. Een gecertificeerde installateur installeert de laadpaal en bekabeling volgens de geldende richtlijnen. Vaak geven deze installateurs een opleverdocument en instructies voor een veilig gebruik van de laadpaal.

De premie voor een elektrische auto is hoger door hogere schadebedragen

De afgelopen jaren bleek dat de gemiddelde schadebedragen van elektrische voertuigen hoger liggen dan die van brandstofvoertuigen. Dit wordt doorberekend in de premiestelling van elektrische voertuigen. De casco waarde van elektrische voertuigen is bijvoorbeeld vaak hoger. Ook de accu/lithium-ion batterij is een grote schadepost. De reparatie-of vervangingskosten zijn namelijk hoog, omdat er specialistische kennis nodig is om deze te repareren of vervangen.

Bel ons gerust als u vragen heeft
U bereikt ons op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur via 088 462 46 18. U kunt ook een e-mail sturen naar accountbedrijvenschade.avero@achmea.nl. Wij helpen u graag. 

Bron: Instituut Fysieke Veiligheid, rvo en rijksoverheid

Ook interessant voor u