5 tips voor mkb’ers uit de communicatietoolkit Slim Werkgeven

21 jan 2020
5 minuten
Nieuws

Vorige maand startte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een campagne over loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie, gericht op kleine werkgevers. De communicatietoolkit Slim Werkgeven bij deze campagne helpt brancheorganisaties om leden te informeren over veranderingen in loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie in 2020.

In deze toolkit staan ook 5 tips die uw mkb-relaties helpen zich voor te bereiden op ziekte van medewerkers:

 1. Verdiep je in loondoorbetaling en re-integratie vóórdat iemand ziek is 
  Veel kleine werkgevers hebben moeite met het doorbetalen van loon aan zieke werknemers. Om te voorkomen dat je in problemen komt, is het verstandig je te verdiepen in doorbetaling van loon en re-integratie vóórdat iemand ziek is. Dan weet je dat je je zaken op orde hebt als een medewerker langdurig uitvalt.
 2. Weet wat de verantwoordelijkheden van werkgever én werknemer zijn 
  Werkgevers en zieke werknemers zijn in de eerste 2 ziektejaren samen verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Zo ben je als werkgever bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een Plan van Aanpak. Daarnaast moeten werkgever en werknemer minimaal iedere 6 weken met elkaar in gesprek gaan om te praten over de voortgang van de re-integratie. Op rijksoverheid.nl/loondoorbetaling vind je het overzicht van de verantwoordelijkheden.
 3. Weet wat je kunt verzekeren en maak een keuze 
  Veel kleine werkgevers weten dat zij de financiële kosten voor loondoorbetaling bij ziekte kunnen verzekeren en doen dat ook. Kleine werkgevers weten niet allemaal dat zij ook andere zaken kunnen meeverzekeren. Bijvoorbeeld de verplichtingen voor re-integratie. Bekijk in de keuzekaart de mogelijkheden om je voor te bereiden op een zieke werknemer, weeg de voor- en nadelen af en maak de keuze die het beste bij jouw situatie past.
 4. Bespreek met collega-ondernemers wat zij doen
  Nog nooit te maken gehad met langdurig zieke medewerkers en geen idee wat je dan moet doen? Ga met branchegenoten in gesprek die er wel ervaring mee hebben. Aan de hand van hun ervaringen is het makkelijker een keuze te maken die bij jouw branche en jouw onderneming past.
 5. Ga in gesprek met je financieel adviseur
  Het kan slim zijn de verschillende scenario’s vanuit een financieel oogpunt te bekijken. Je financieel adviseur kan je helpen om inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn wanneer een medewerker langdurig ziek wordt. En hoe je jouw bedrijf daar het beste op kan voorbereiden.

Per 1 januari een nieuw pakket aan maatregelen
Om werkgevers te ontzorgen, komt er per 1 januari 2020 een nieuw pakket aan maatregelen dat loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie makkelijker en duidelijker maakt. De nieuwe MKB Verzuim ontzorg-verzekering van Avéro Achmea maakt hier ook onderdeel van uit.

Bron: Ministerie van SZW