Staat Covid-19 al in de Risico Inventarisatie & Evaluatie?

26 okt 2020
Corona

Tot halverwege september kwamen er bij de Inspectie SZW 3.500 klachten binnen over onveilige werkomstandigheden door corona. In de meeste gevallen kon er niet genoeg afstand worden gehouden tot collega’s, of werd thuiswerken niet toegestaan terwijl dat wel kon.

Soms gingen collega’s die ziek waren gewoon aan het werk. De klachten laten zien hoe belangrijk het is om de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) actueel te houden.

Covid-19 en de RI&E
Een RI&E is de basis voor elk arbobeleid waar gezond en veilig werken centraal staat. In een RI&E horen ook risico’s op besmettingen, zoals risico’s op besmettingen en de verspreiding van het Covid-19-virus. Veel bedrijven werken met speciale coronaprotocollen, maar in de RI&E moet ook het coronavirus expliciet als risico worden benoemd. Voor veilige werkomstandigheden, het voorkomen van boetes door de inspectie en vooral om verzuim te voorkomen.

Hulp bij nodig? Het Steunpunt RI&E geeft handige tips.

Coronagerelateerde klachten en signalen melden
Heeft u in verband met het coronavirus klachten of signalen over de veiligheid van uw werkplek of de omstandigheden waarin u moet werken? Meld het aan de Inspectie SZW.

Bron: Avéro Achmea Volmachten, Inspectie SZW