Nertsenfokkers en vervroegde stoppersregeling. Wij denken graag mee.

10 dec 2020
5 minuten
Corona

Nertsen blijken gevoelig voor besmetting met het coronavirus. Met deze constatering is de aangekondigde stoppersregeling van nertsenfokkerijen vervroegd. Nertsenhouders hadden tot 1 januari 2024 de tijd om te stoppen met hun bedrijf. Dit is nu vervroegd naar begin 2021.

Voor nertsenfokkers heeft dit een enorme impact. De tijd die zij krijgen om zich voor te bereiden en te onderzoeken wat zij in de toekomst gaan doen, is veel korter. 

Wat kunnen wij voor nertsenfokkers betekenen
We kregen de vraag hoe wij met de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van de nertsenfokker  omgaan wanneer de fokkerij is beëindigd en de ondernemer ziek is. En hoe de ondernemer de polis kan laten doorlopen als hij een ander beroep gaat uitoefenen of er tijdelijk geen werkzaamheden en inkomsten zijn. We keken met alle betrokken afdelingen naar wat we voor nertsenfokkers in deze situatie extra kunnen betekenen vanuit Avéro Achmea AOV. 

Wat bieden we een nertsenfokker die nu moet stoppen en een ander bedrijf wil opzetten?

  •  Een opschortingstermijn van 2 jaar in plaats van de standaard 1 jaar die staat in de polisvoorwaarden. Dit geeft de ondernemer meer tijd om zijn bedrijfsactiviteit te veranderen.
  • Heeft uw relatie behoefte aan ondersteuning? Dan is het mogelijk om een afspraak met een arbeidsdeskundige van Avéro Achmea te maken. De arbeidsdeskundige onderzoekt waar de behoefte aan ondersteuning van de ondernemer zit. Bijvoorbeeld meedenken met een verandering van carrière en bedrijf. Mocht het nodig zijn, dan schakelen we een externe specialist in. 

Hoe gaan we om met lopende claims?

  •  Er staat een team klaar voor deze groep ondernemers. In dit team zit een claimbehandelaar, een arbeidsdeskundige en een medisch adviseur. Zij pakken claims op en stemmen met elkaar af.
  • Zit uw relatie nu in een claim en stopt zijn nertsenfokkerij als gevolg van de overheidsmaatregelen? Dan lopen de uitkering en de normale claimbehandeling gewoon door. Voor deze claims kijken we zoals altijd naar welke ondersteuning we kunnen bieden. Denk aan mentale of fysieke behandelingen om uw relatie te helpen bij zijn re-integratie. Wel stoppen we de verzekering, omdat er geen bedrijfsactiviteit meer i