Wij passen het (medisch-)acceptatiebeleid bij niet-verplichte deelname aan

10 dec 2020
4 minuten
Arbeidsongeschiktheid

Voor de Collectieve AOV passen we het (medisch-)acceptatiebeleid bij niet-verplichte deelname aan.

In hoofdlijnen zijn er 2 aanpassingen

 •  De grenzen van de groepen zijn veranderd. Zo is de groep van 2 tot 100 nu opgesplitst. Tussen 50 en 100 is de deelnamegraad voor de Verkorte Gezondheidsverklaring (VGV) verlaagd naar 60%.
 • We hebben een minimum aantal bepaald om alvast te kunnen starten bij niet-verplichte deelname.
  - Is het aantal mogelijke deelnemers tussen 6 en 20, dan is 5 deelnemers voldoende.
  - Is het aantal mogelijke deelnemers 20 of meer, dan kan gestart worden als minimaal 25% mee doet.
  Op dat moment geldt een Volledige Gezondheidsverklaring tot de benodigde deelnamegraad voor de VGV is gehaald. 

Hieronder schetsen wij 1 voorbeeldsituatie om dit duidelijker te maken. De mogelijkheden per situatie zijn afhankelijk van de samenstelling en keuzes van het collectief. 

Voorbeeldsituatie met 30 deelnemers met vrijwillige deelname
In de oude situatie moet er in het geval van 40 deelnemers, 70% meedoen om te kunnen starten met de Collectieve AOV. Dit betekent dat er 28 deelnemers nodig zijn om te starten. De medische acceptatie vindt in dat geval plaats via een Verkorte Gezondheidsverklaring (VGV). Dit zijn 5 gezondheidsvragen. 

In de nieuwe situatie is het als volgt geregeld:

 • De verzekering start als minimaal 25% van het aantal mogelijke deelnemers deelneemt. In onze voorbeeldsituatie gaat het dan om 10 deelnemers.
 • Bij een deelnamegraad van tenminste 70% - 28 deelnemers in de voorbeeldsituatie- vindt medische acceptatie plaats via een Verkorte Gezondheidsverklaring (VGV). 
 • Doet bij aanvang van de verzekering minder dan 70%, maar meer dan 25% van de mogelijke deelnemers mee? Dan kan de verzekering al starten. In dat geval vindt medische acceptatie plaats via een Uitgebreide Gezondheidsverklaring (UGV). In dit voorbeeld is dat dus tussen 10 en 28 deelnemers.

Toets deelnamegraad bij vrijwillige deelname
Bij een vrijwillige deelname bepalen wij bij de start van het contract of wij de Verkorte Gezondheidsverklaring (VGV) of de Uitgebreide Gezondheidsverklaring (UGV) gebruiken. Als wij met een UGV starten en het aantal deelnemers stijgt tijdens de contractperiode boven de grens voor de VGV? En geeft u dit door? Dan gebruiken wij vanaf het eerstvolgende kalenderjaar – per 1 januari - de Verkorte Gezondheidsverklaring (VGV). Aan het einde van iedere contractperiode toetsen we of nog steeds aan de vereiste voor de Verkorte Gezondheidsverklaring (VGV) is voldaan.