Mestgassen: een onderschat gevaar

Agrarisch

Praktische tips voor veilig werken met mest

17 apr 2023 2 minuten

Het inademen van mestgassen is zó schadelijk, dat iemand binnen enkele seconden bewusteloos kan raken. Wees daarom altijd bewust van het levensgevaarlijke risico van deze mestgassen, die vrijkomen als mest in beweging komt. We zetten een paar praktische tips voor uw agrarische relatie op een rij.

Praktische tips voor veilig mixen
Mix niet bij windstil weer. Als er geen wind is, kan er niet goed geventileerd worden.
Ventileer goed. Open alle deuren en het windbreekgaas. Zet hoeken af waar geen frisse lucht kan komen.
Mix alleen als er geen kinderen in de buurt zijn.
Mix alleen als de dieren buiten staan.
Kom niet in de stal tijdens het mixen. Zeker niet om vastlopende mest los te wrikken.
Ga geen dieren redden. Als zij onwel worden, wordt u het hoogstwaarschijnlijk ook.

Meer praktische tips zijn te lezen in de Arbocatalogus.

Houd de omgeving goed in de gaten 
Risicospecialist Berry Looijen: 'Houd de omgeving goed in de gaten en let op signalen. Liggen er bijvoorbeeld dode vogels in de buurt van de mestopslag? Let er ook op dat mestgas zwaarder is dan lucht. Dat betekent dat mest in verdiepte ruimtes altijd risicovol is. Als je dit bij aanleg al in de gaten houdt, verklein je het risico.'

Tip: een mestgasmeter geeft direct alarm als de samenstelling van gassen in de omgeving gevaarlijk is. Een praktische oplossing die mensenlevens kan redden. Voor elke ondernemer zinvol, voor mestverwerkers, loonwerkers en biovergisters onmisbaar.
 
Ga nooit in de mestsilo, mestzak of mesttank
Ook niet bij storingen. Laat dit alleen door getrainde specialisten oplossen. Met perslucht-, meetapparatuur en communicatiemiddelen zijn zij goed voorbereid.  
Laat geen mensen of dieren in de buurt van de mestsilo of -zak komen. 
Houd 20 meter rondom de mestsilo vrij, ook van voertuigen en speelgoed.
Waarschuw voor het gevaar, bijvoorbeeld met waarschuwingsborden.
Zet een hek om het bassin of mestzak.
Verplaats de mestsilo of -zak nooit. 
Laat schoonmaak, reparatie, bouw en sloop altijd uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf.
Dek openingen naar een mestkelder af.

Onderhoud de mestsilo of -zak goed
Roest is de meest voorkomende oorzaak van het openbarsten van een silo. Roest is van buitenaf niet te zien. Daarom is een regelmatige controle op roest en verweer belangrijk. Dit vergroot de veiligheid op het bedrijf. Ook gelden wettelijke regels voor opslag van mest. Eén van die regels is dat het beschikken over een kwaliteitsverklaring met een geldige referentieperiode. Laat de mestsilo of -zak keuren als hij leeg is en voordat de referentieperiode afloopt. De referentieperiode staat op de kwaliteitsverklaring van de leverancier of op de verklaring van de installateur. Op de website van Kiwa staat welke bedrijven gecertificeerd zijn voor een keuring.

Wat kan de agrarische ondernemer zelf doen?
Controleer maandelijks de buitenkant van de mestsilo of mestzak. Let op beschadiging, vervorming en lekkage. Controleer de mestsilo ook op roest, vooral aan de onderrand. 
Wordt de mestsilo of mestzak gevuld of de inhoud gemixt? Controleer de buitenkant ervoor en erna op beschadiging, vervorming en lekkage.
Is er twijfel of de mestsilo of mestzak veilig is te gebruiken? Maak hem dan leeg, of minder vol, en laat hem keuren.
Vervang de mestsilo op tijd. Een mestsilo kan na 15 jaar versleten zijn. Een mestzak gaat ongeveer 10 jaar mee.

Meer weten over veilig werken met mest? Neem gerust contact op
Onze agrarisch specialisten adviseren u en uw relatie graag. Bel of mail ze gerust voor meer informatie.

Ook interessant voor u