Kas én installatie met controleerbare normen

Agrarisch

Kwekers krijgen kassen én installaties binnen gecontroleerde normen

Blog Peter Broekman, manager Glastuinbouw Avéro Achmea

17 jan 2022 2 minuten

Samen met 6 toonaangevende kassenbouwers slaat Achmea (Avéro Achmea, Interpolis en Hagelunie) de handen ineen om te werken aan de kwaliteit van kassen. Dat doen we al wat langer via HortiQ, het onafhankelijke kwaliteitssysteem voor kassenbouwers, installatiebedrijven en technische toeleveranciers. Maar de kassenbouwers en Achmea gaan met HortiQ Next Level nog een stapje verder.

De samenwerking in de keten wordt gecertificeerd
Een belangrijk initiatief, want een kas moet sterk en toekomstbestendig zijn. Maar dat geldt ook voor alles wat er in zit. Projecten in de glastuinbouw worden steeds complexer. Dan is het goed dat de kweker kan vertrouwen op partijen die goed samenwerken en bewust bezig zijn met kwaliteit. En dat de kas en installaties betrouwbaar en veilig zijn. 

Een sterke kas voorkomt stilstand van het bedrijf
We hebben te maken met extremere weersomstandigheden en veranderende teelten. Automatisering en digitalisering nemen toe. Kassen worden steeds langer gebruikt. Om stilstand te voorkomen én om veilig te kunnen werken, is het belangrijk dat kassen sterk, betrouwbaar en veilig zijn. Niet alleen voor de ondernemer, maar ook voor de medewerkers.

Kassen en installaties met controleerbare kwaliteitsnormen door ketenafstemming 
Bouwprojecten worden steeds kapitaalintensiever, groter, complexer en innovatiever. Meer kans op fouten dus. Dit voorkom je als alle partijen in het project onderling goed samenwerken op basis van dezelfde uitgangspunten, normen en standaarden. Met HortiQ Next Level bereiken we een geïntegreerde ketenkwaliteit, met certificering van een héle keten van partijen die werken aan een project. In binnen- en buitenland. Door het maken van kwaliteitsafspraken en certificering krijgen kwekers een kas én een installatie binnen controleerbare normen. Waarbij een kwaliteitscontrole plaatsvindt door een onafhankelijke instelling. 

Deze transparante manier van werken geeft vertrouwen. Ik verwacht hierdoor minder risico voor de kweker of investeerder en minder schades aan kassen tijdens het gebruik. Kwekers en investeerders kunnen rekenen op een return on investment.

Kwaliteit ook na het voltooien van een project geborgd
Als het bouwproject klaar is, krijgt de ondernemer duidelijke onderhoudsrichtlijnen. Als de ondernemer deze opvolgt, blijft de kwaliteit tijdens het gebruik gewaarborgd. Dat is ook waar wij vanuit Achmea al jaren voor pleiten in onze gesprekken met de kassenbouwers en de onderhoudsbedrijven in de glastuinbouw. 

Ik zie mooie kansen in deze samenwerking
Al bij de bouw zitten we met kassenbouwers en installatiebedrijven samen aan de tekentafel. En ook bij schade werken we samen. Continu kennis delen met aandacht voor kwaliteit, de kas en kassystemen met controleerbare kwaliteitsnormen, daar heeft iedereen baat bij. Zowel ondernemers, investeerders als verzekeraars. 

Wilt u meer weten over HortiQ Next Level? 
Gaat uw relatie binnenkort bouwen? Kijk op de website van HortiQ of neem contact op met een technisch specialist van Avéro Achmea. Zij adviseren u graag.

Ook interessant voor u