Hoe is de premie opgebouwd

Snel naar...
Waarom een onafhankelijke adviseur?

Wij willen u goed adviseren. Avéro Achmea werkt daarom met onafhankelijke adviseurs.
Hoe is de premie opgebouwd​​​

Gemiddelde premie Avéro Achmea

De Rijksoverheid beslist wat er in de basisverzekering zit. Deze basisverzekering is voor iedereen hetzelfde. De basispremie verschilt per verzekeraar en bestaat uit 2 delen: de rekenpremie en de opslagpremie. Reserves spelen ook een rol. 
 

De rekenpremie

De rekenpremie is de inschatting van de premie voor de basisverzekering door de overheid. Het is een vast bedrag dat voor elke verzekeraar hetzelfde is.

 

De opslagpremie

Deze premie wordt door de verzekeraar bepaald. Door de opslagpremie verschilt de uiteindelijke premie per verzekeraar. De verschillende kosten die invloed hebben op de opslagpremie worden hieronder uitgelegd.

 

Reserves

Een verzekeraar moet geld op de plank hebben om tegenvallers op te vangen. Dat is wettelijk verplicht. Zo kunnen de zorgkosten ook betaald worden als er extra veel kosten zijn, bijvoorbeeld bij een epidemie. De verzekeraar maakt een inschatting van de zorgkosten. Achteraf blijkt of de kosten hoger of lager waren dan de inschatting. Dan maken we winst of verlies. Winst gaat naar de reserves, verlies wordt betaald uit de reserves. Elk jaar kijken we naar de hoogte van de reserves. Hebben we teveel reserves, bijvoorbeeld omdat er winst is gemaakt? Dan kan hierdoor de premie omlaag. Hebben we te weinig reserves, bijvoorbeeld omdat de wettelijke regels een hoger bedrag vragen? Dan gaat de premie omhoog.

 
Premie 2019
Rekenpremie VWS 2019 € 1.380
Opslagpremie van Avéro
Resultaat op zorgactiviteiten - € 64
Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten + € 104
Inzet beleggingsopbrengsten - € 10
Onttrekking aan reserves € 0
Toevoeging aan reserves + € 24
Opslag winst € 0
Opslag i.v.m. collectiviteitskorting + € 106
Opslag i.v.m. korting vrijwillig eigen risico +€ 17
Opslag i.v.m. oninbare premies + € 4
Overige opslag
+ € 1
Gemiddelde premie Avéro Achmea (totaal) € 1.562
Gemiddelde premie Avéro Achmea (per maand) € 130,17
Exclusief collectiviteitskortingen.
Premie 2018
Rekenpremie VWS 2018 € 1.324
Opslagpremie van Avéro
Resultaat verevening  en zorginkoop - € 52
Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten + € 123
Inzet beleggingsopbrengsten - € 4
Onttrekking aan reserves - € 63
Toevoeging aan reserves € 0
Opslag i.v.m. collectiviteitskorting + € 108
Opslag i.v.m. korting vrijwillig eigen risico +€ 22
Opslag i.v.m. oninbare premies + € 3
Overige opslag
+ € 2
Gemiddelde premie Avéro Achmea (totaal) € 1.463
Exclusief collectiviteitskortingen.
​​
Terug naar boven