Ziekteverzuimverzekering Grip op Verzuim

Snel naar...

Waarom een onafhankelijke adviseur?

Wij willen u goed adviseren. Avéro Achmea werkt daarom met onafhankelijke adviseurs.
Avéro UBR 
  • U houdt grip op verzuim
  • U voldoet aan uw wettelijke verplichtingen
  • U bepaalt zelf wat u verzekert

Zodat ziekteverzuim uw bedrijfscontinuïteit niet in gevaar brengt!

Met deze verzekering verzekert u loondoorbetaling van zieke medewerkers. Ook kunt u de inzet en vergoeding van verzuimbegeleiding en re-integratie meeverzekeren.

Wanneer uw medewerker langere tijd ziek is, is dat vervelend voor hem of haar, maar zeker ook voor u als werkgever. De wet verplicht u om uw zieke medewerkers minimaal 2 jaar een deel van het loon door te betalen. Met de Ziekteverzuimverzekering vangt u deze kosten op.

Dit is wel en niet verzekerd

Wel verzekerd zijn o.a.

  •  Alle medewerkers van 16 jaar tot de AOW die niet ziek zijn op de ingangsdatum van de Ziekteverzuimverzekering
  •  Voorheen zieke medewerkers die 4 weken onafgebroken hersteld zijn
  •  Gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers voor het deel dat zij nog werken

Niet verzekerd is o.a.

  •  Wanneer de werknemer al ziek was bij aanvang van de verzekering
  •  Wanneer er sprake is van fraude

 

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in onze Rechten en plichten Grip op Verzuim.

 

Altijd de juiste verzekering

Een langdurig zieke medewerker? Dan bent u verplicht hem of haar minimaal 2 jaar door te betalen. Een behoorlijke kostenpost. Gelukkig kunt u deze kosten opvangen met de Ziekteverzuimverzekering. U heeft slechts enkele medewerkers of juist tientallen? Er is voor ieder bedrijf een passende verzekeringsvorm.

Voorbeeld uit de praktijk

Architectenbureau Van Dam heeft 17 medewerkers. Eén collega zit helaas ziek thuis en de verwachting is dat hij pas over 12 maanden terugkomt. Architectenbureau Van Dam is als werkgever wettelijk verplicht het loon van de zieke werknemer door te betalen. Zonder Ziekteverzuimverzekering is het te verwachten verlies aan loonkosten in 12 maanden € 32.879,-. Daarnaast moeten ook de werkgeverslasten worden doorbetaald. Denk hierbij aan sociale premies en pensioenlasten. Dankzij de Ziekteverzuimverzekering is Architectenbureau Van Dam verzekerd voor deze risico's.

Kies de juiste verzekering

U kunt kiezen uit 3 verschillende verzekeringen:

Ziekteverzuimverzekering Conventioneel

              Uitstekende bescherming vanaf 1 medewerker


Deze verzekering kent een eigen risico in tijd. Als een medewerker ziek is, betaalt u de eerste periode zelf het loon door. Dit is de eigenrisicoperiode. U kiest zelf hoe lang deze periode is. Daarna vergoedt deze verzekering de loondoorbetalingskosten tot maximaal 104 weken.

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in onze Rechten en plichten Grip op Verzuim.

Ziekteverzuimverzekering Stop Loss Zekerheid

              Uitstekende bescherming vanaf tien medewerkers

Deze verzekering kent een eigen risico in geld. Komen uw jaarlijkse loondoorbetalingkosten boven het afgesproken bedrag voor eigen risico uit? Dan vergoedt deze verzekering die kosten.

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in ons document

Loondoorbetalingsverzekering Stop Loss Zekerheid

Ziekteverzuimverzekering Stop Loss Calamiteit

              Uitstekende bescherming vanaf 25 medewerkers

Bij deze verzekering is het eigen risico gebaseerd op het gebruikelijke verzuim binnen uw organisatie. Maar heeft u in een jaar een keer pech, en is er meer verzuim dan normaal, dan vangt u met deze verzekering de kosten op. U bepaalt daarbij zelf de hoogte van het verzekerd loon en u kunt er ook voor kiezen om werkgeverslasten mee te verzekeren. Deze dekking is 25% van het loon.

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in onze Rechten en plichten

Grip op Verzuim

Regel ook uw wettelijk verplichte arbodienstverlening

Naast de verplichte loondoorbetaling, heeft u ook te maken met de ‘Wet verbetering poortwachter’. Deze verplicht u om arbodienstverlening aan te bieden aan uw medewerkers. Volgt u niet alle verplichte stappen, dan kunt u een sanctie van het UWV krijgen. U kunt uw Ziekteverzuimverzekering dan ook uitbreiden met een speciale module Verzuimmanagement. Er zijn 2 verschillende:

 

Optimale ondersteuning vanaf de eerste dag dat uw medewerker zich ziek meldt! U voldoet hiermee altijd aan uw verplichtingen, bijvoorbeeld die uit de Wet verbetering poortwachter. Zowel op het gebied van het voorkomen van verzuim en verzuimbegeleiding als op het vlak van re-integratie. Zet de bedrijfsarts deskundigen in? Dan zijn de kosten daarvan ook gedekt.

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in het document Rechten en plichten

Grip op Verzuim - Loondoorbetalingsverzekering conventioneel verzuimmanager Compleet.

Prima arbodienstverlening tegen een laag tarief. Binnen dit basisabonnement vallen de standaardhandelingen zoals verzuimregistratie, begeleiding en voortgangsbesprekingen. Alle overige kosten, bijvoorbeeld voor interventies en spreekuren, betaalt u aanvullend.

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in het Verzuimmanager Basis - Bijlage diensten en tarieven.

 

Hoe helpen wij u bij verzuim?

Werk is meer dan inkomen

Met deze zin in gedachten helpen wij u met een verzuimmelding. Samen met u zoeken we naar oplossingen voor de duurzame inzetbaarheid van de medewerker.

 

Elke aanpak is anders

Want elke situatie is uniek. Soms is een aanpassing van werkzaamheden voldoende. En soms een intensief traject met de medewerker noodzakelijk. We kijken natuurlijk ook hoe de klant verzekerd is. Het care-proces van verzuim geldt als u verzuimmanagement heeft meeverzekerd.

 

Wij vergoeden alle door ons geadviseerde interventies voor 100%

Door onze strakke regie op het verzuimproces hebben wij de verzuimcijfers bij onze klanten met gemiddeld 10% kunnen verlagen. Onder meer door mensen sneller weer (parttime) aan het werk te helpen. Wat ook bijdraagt aan dit mooie resultaat is dat wij ons eigen netwerk van arbo-artsen en andere professionals inzetten voor onze interventies. Wij kunnen hierdoor heel snel schakelen en hoeven niet over elke interventie met werkgevers in discussie.

 

Klik hier voor meer informatie over onze interventievergoedingen

 

We hebben een aantal keren contact met u

De belangrijkste momenten ziet u terug in een infographic. Door te klikken op een stip krijgt u extra uitleg.

 


 

Handig om te weten

Zorg voor een preventiemedewerker!

Als bedrijf bent u verplicht om een preventiemedewerker aan te wijzen met kennis over het voorkomen van verzuim. Laat uw preventiemedewerker bij Avéro Achmea de vernieuwde E-learning opleiding preventiemedewerker volgen; dan weet u zeker dat het goed zit!

 

Handige Verzuim-app

Heeft u bij ons een verzuimverzekering? Dan kunt u medewerkers direct ziek of beter melden via onze gratis Verzuim-app! Snel en handig!

Eén loket

Behalve bij uw adviseur kunt u altijd bij onze Servicedesk Verzuim terecht met vragen of opmerkingen over uw verzekering en onze dienstverlening. U kunt ons bereiken via 013 462 33 82.

 

Wilt u ons product vergelijken met andere aanbieders?

 

 

Ook voorkomen dat ziekteverzuim uw bedrijf beïnvloedt?

Laat u adviseren over de Ziekteverzuimverzekering door een onafhankelijke, deskundige adviseur. Hij of zij geeft uw bedrijf professioneel advies en houdt altijd rekening met uw situatie, financiële mogelijkheden en speciale wensen.

 

 
Terug naar boven