Veranderingen vanaf 1 januari 2017

Snel naar...
Waarom een onafhankelijke adviseur?

Wij willen u goed adviseren. Avéro Achmea werkt daarom met onafhankelijke adviseurs.
afbeelding man achter bureau

Wat verandert er voor u als werkgever vanaf 1 januari 2017

Bent u als werkgever eigenrisicodrager WGA? Dan bent u dat op dit moment voor alleen vaste medewerkers. Werkt u ook met tijdelijke medewerkers (flexwerkers)? Dan zijn deze flexwerkers op dit moment verzekerd via het UWV. Vanaf 1 januari 2017 gaat dit veranderen.

Wilt u als werkgever eigenrisicodrager WGA worden of blijven? Vanaf 1 januari 2017 bent u dit dan altijd voor vaste medewerkers én flexwerkers

Met de wetswijziging van BeZaVa wordt u als werkgever ook verantwoordelijk voor de WGA-lasten en re-integratie van uw arbeidsongeschikte flexwerkers. Dit betekent voor u als eigenrisicodrager een uitgebreider WGA-risico. U bent als eigenrisicodrager WGA dan maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor zowel uw arbeidsongeschikte vaste medewerkers als flexwerkers. Bent of wordt u ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan bent u maximaal 12 jaar verantwoordelijk. De loondoorbetalingsverplichting en Ziektewet is samen 2 jaar. De WGA is maximaal 10 jaar. Uw verantwoordelijkheid gaat in vanaf de 1e ziektedag. Dan bent u verantwoordelijk voor de:

  • loondoorbetaling;
  • wettelijk verplichte Ziektewet- en WGA-uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid;
  • Poortwachter-verplichtingen;
  • én re-integratiebegeleiding.
Wilt of blijft u het risico voor WGA via het UWV verzekeren? Vanaf 1 januari 2017 betaalt u dan nog 1 gedifferentieerde premie voor vaste medewerkers én flexwerkers samen

U betaalt voor vaste medewerkers en flexwerkers nu aparte gedifferentieerde premies (WGA-vast en WGA-flex ). Vanaf 1 januari 2017 worden deze premies samengevoegd tot 1 gedifferentieerde premie. Deze premie wordt door de Belastingdienst bij u in rekening gebracht. U betaalt dan 1 WGA gedifferentieerde premie. Wel blijft het onderscheid tussen kleine werkgevers (sectorpremie), middelgrote werkgevers (mix van sector en eigen schade) en grote werkgevers (eigen schade) van toepassing.

Hoe verzekert u het eigen risico Ziektewet en het eigen risico WGA vanaf 1 januari 2017?

U heeft als werkgever de keuze om zowel het risico voor de Ziektewet als het risico voor de WGA via het UWV te verzekeren. Of u kiest ervoor om eigenrisicodrager te worden via een verzekeraar.

  • U verzekert uw totale risico voor de WGA via een verzekeraar (private verzekering)
  • Kiest u ervoor eigenrisicodrager te worden? Dan bent u vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor uw vaste medewerkers en flexwerkers. Bent u al eigenrisicodrager? En wilt u dit blijven? Dan bent u vanaf 1 januari 2017 óók eigenrisicodrager voor flexwerkers. Hiervoor moet u wel een nieuwe garantieverklaring van een financiële instelling aan de Belastingdienst (laten) verstrekken. Het voordeel van eigenrisicodrager is dat u als werkgever zelf de regie houdt over het gehele verzuim- en re-integratieproces van uw vaste medewerkers en flexwerkers. Als eigen risicodrager betaalt u premie aan uw verzekeraar.

  • U verzekert uw totale risico voor de WGA via het UWV (publieke verzekering)
  • Wilt u als werkgever niet 10 jaar lang verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van medewerkers die u maar kort in dienst heeft gehad? Dan is de enige mogelijkheid een publieke verzekering bij het UWV. Dit geldt voor zowel flexwerkers als vaste medewerkers. U bent dan geen eigenrisicodrager WGA (meer). Het UWV zorgt dan voor de begeleiding en re-integratie van uw vaste medewerkers en flexwerkers. Hiervoor brengt het UWV een gedifferentieerde premie bij u in rekening. U bent als werkgever dan minimaal 3 jaar lang verzekerd bij het UWV. Pas daarna kunt u opnieuw de keuze maken of u publiek of privaat wilt verzekeren. Voor vaste medewerkers en flexwerkers betaalt u als werkgever nu aparte gedifferentieerde premies (WGA-vast en WGA-flex). Vanaf 1 januari 2017 gaat dit veranderen. Dan betaalt u 1 gedifferentieerde premie voor vaste medewerkers en flexwerkers samen.

  • U kiest om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet (mogelijk via een verzekeraar)
  • Standaard is dit verzekerd via het UWV. Wilt u eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden? Dan betaalt u de Ziektewetuitkering aan uw ziek uitdienst getreden medewerkers. Ook bent u gedurende de ziektewetperiode verantwoordelijk voor de re-integratie van uw ziek uitdienst getreden medewerkers.

 

Uitstappen of terugkeren kan 2 keer per jaar: op 1 januari en op 1 juli. U moet dit 3 maanden van tevoren aangeven bij de Belastingdienst. Dus op 1 oktober of 1 april. Keert u terug? Dan blijft u minimaal 3 jaar publiek verzekerd.

 

De bestaande WGA Uitstapverzekering bij Avero Achmea stopt op 31 december 2016
Door de wetswijziging voldoet de bestaande WGA Uitstapverzekering niet meer. Deze stopt dan ook.

Vanaf 4 juli 2016 kregen werkgevers een nieuw aanbod

Wilt u eigenrisicodrager worden of blijven? Of wilt u bij het UWV verzekerd blijven of weer worden? Alleen op individueel niveau is in te schatten welke keuze bij uw bedrijf past. Vanaf 4 juli kregen werkgevers, die nu al eigen risicodrager WGA zijn, van ons een nieuw aanbod. Bekijk hier ons aanbod.

 

Terug naar de Homepage

 

Terug naar boven