Preventie- en re-integratiemaatregelen

Snel naar...
Waarom een onafhankelijke adviseur?

Wij willen u goed adviseren. Avéro Achmea werkt daarom met onafhankelijke adviseurs.
man achter bureau

Welke preventie- en re-integratiemaatregelen kunt u als werkgever nemen?

Een doelgericht verzuimmanagementbeleid wordt nog belangrijker

Met BeZaVa bent u vanaf 1 januari 2017 ook na uitdiensttreding financieel verantwoordelijk voor zieke uitdienst getreden medewerkers. Ook als u niet eigenrisicodrager bent! Voor u is het dan heel belangrijk om uw zieke medewerkers weer snel aan het werk te krijgen. Dit bespaart u veel tijd en geld. Beperk uw ziekteverzuim daarom met een actief verzuimbeleid.

Avéro Achmea steekt veel energie in het voorkomen van verzuim en arbeidsongeschiktheid

Want dan helpen we u als werkgever pas écht. Wij hebben veel kennis in huis over de oorzaken en gevolgen van verzuim. Deze kennis gebruiken we graag in uw en ons voordeel. Zodat u verzuim kunt voorkomen of beperken. We geven u graag tips en onze visie.

Tip! Onze ervaring leert dat ziektebegeleiding en re-integratie in de eerste 3 ziektemaanden het meest effectief zijn. Gaat het in het begin verkeerd? Bijvoorbeeld door miscommunicatie? Dan staat u direct met 1-0 achter. Start dus direct goed en proactief!

​​

Welke preventiemaatregelen kunt u als werkgever nemen?

 • Neem in uw verzuim- en re-integratiebeleid op dat uw beleid ook geldt voor tijdelijke medewerkers
 • Communiceer uw beleid aan uw medewerker. Breng hen op de hoogte dat u bij ziekte betrokken blijft, ook als ze uit dienst zijn
 • Maak goede afspraken met tijdelijke arbeidskrachten over het meewerken aan de re-integratie na het einde van het dienstverband. Leg deze afspraken vooraf al vast in uw verzuimbeleid en in alle arbeidsovereenkomsten. Leg ze ook vast in de beëindigingsovereenkomst als u deze opstelt
 • Bespreek met uw zieke medewerker en bedrijfsarts welke werkzaamheden hij of zij nog wél kan verrichten

Een werkomgeving met een goede sfeer en een acceptabele werkdruk. Hoe doet u dit?

 • Zorg voor ergonomische werkplekken, met voldoende licht en zonder (geluids)overlast
 • Zorg voor voldoende afwisseling bij repeterende en belastende handelingen
 • Stimuleer een gezonde levensstijl, bijvoorbeeld met een gezond assortiment in de bedrijfskantine
 • Voer regelmatig open gesprekken met uw medewerkers, zo krijgt u signalen als het niet goed gaat
 • Wacht verzuim niet af: pik signalen op en ga proactief met uw medewerker in gesprek
 • Voorkom onnodige werkstress: selecteer medewerkers die het werk aankunnen
 • Zet veilig werken letterlijk op de agenda. Organiseer regelmatig werkbesprekingen met tenminste 3 vaste onderwerpen: veiligheid, gezondheid en kwaliteit

Voorkom verrassingen! Maak een goed overzicht van uw vaste medewerkers en flexwerkers die uit dienst gaan. Worden zij binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek? Dan kunnen ze onder omstandigheden toch nog onder uw verantwoordelijkheid vallen voor de Ziektewet- en WGA-lasten.

Leg daarom nauwkeurig vast:

 • welke vaste en tijdelijke medewerkers u in dienst heeft (gehad)
 • welke medewerkers ziek uit dienst zijn gegaan
 • welke medewerkers binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek zijn geworden
 • welke vaste medewerkers na of binnen 2 jaar ziekte uit dienst zijn gegaan
 • welke medewerkers recht hebben op een 'no-riskpolis'

Noteer de datum van uitdiensttreding en bij ziekte ook de 1e ziektedag.

Een goede administratie is noodzakelijk:

 • voor de berekening van de premies door het UWV
  Voor de premieheffing voor de Ziektewet en de WGA rekent het UWV de arbeidsongeschiktheidslasten van (ex-)medewerkers aan u toe
 • als eigenrisicodrager voor de Ziektewet of de WGA
  Uw verzekeraar heeft inzicht in uw personeelsbestand nodig om de juiste premie te berekenen
 • om de opgave van het UWV te controleren
  Heef u uw administratie op orde? Dan is de controle van de opgave van het UWV simpel

Komt u in de opgave van het UWV namen tegen die u niet kent? Of medewerkers die recht hebben op een no-riskpolis? Neem dan direct contact op met het UWV. Doet u dit niet? Dan betaalt u voor deze persoon terwijl dat niet uw verantwoordelijkheid is.

Vangnetters zonder werkgever ervaren meestal minder druk om te re-integreren. Zij hebben daarvoor ook minder mogelijkheden. Daarom is hun aandeel in de WGA-instroom relatief groot. Er zijn tenslotte weinig werkgevers die op hen zitten te wachten. Wat kunt u doen? Vraag uw arbodienst of specialist verzekeren om advies als een tijdelijke medewerker (flexwerker) ziek uit dienst gaat. En houd contact met medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan. Vraag hoe het met hen gaat, nodig hen uit in uw bedrijf en ondersteun hen bij de re-integratie. Ongeacht of u dit risico bij het UWV of een verzekeraar verzekerd hebt. Niet alleen toont u hiermee goed (ex-) werkgeverschap, maar u houdt ook zicht en grip op de re-integratie. U hoort hoe het gaat en kunt daarop inspelen. Uw ex-medewerker voelt zich gehoord en houdt een band met uw bedrijf. Zo voorkomt u dat uw ex-medewerker een afwachtende houding aanneemt.

Beste medicijn: een nieuwe baan!

De beste remedie bij ziekte is nog altijd een baan. Mensen die zonder baan ziek thuis zitten, blijken minder snel te herstellen dan zieken met een baan. Zieken met een baan richten zich vooral op wat ze nog of weer kunnen. En bouwen dat langzaam uit. Zieke mensen zonder baan richten zich na een tijd vooral op het ziek zijn. Ook ervaren zij een hogere drempel om weer aan het werk te gaan. Onderzoek daarom of de vangnetter binnen uw bedrijf op een andere manier aan het werk kan. Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan bent u zelfs verplicht om re-integratie binnen uw eigen bedrijf (1e spoor) te onderzoeken en wanneer mogelijk toe te passen.

Risicobeheersing: tijdelijk contract of uitzendkrachten?

Werkt u vooral met tijdelijke contracten om pieken en dalen in de werkdruk op te vangen? Dan kan een uitzendkracht een slim alternatief zijn. Duurder op korte termijn, maar de loondoorbetaling bij ziekte, de Poortwachter verplichting en het risico op 10 jaar WGA-betaling zijn voor rekening van het uitzendbureau. Handig om daar even bij stil te staan in uw afweging.

​​

 

Terug naar de Homepage

 

Terug naar boven