Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Snel naar...

Waarom een onafhankelijke adviseur?

Wij willen u goed adviseren. Avéro Achmea werkt daarom met onafhankelijke adviseurs.
Avéro UBR
Collectieve Groeps AOV
 • Inkomensbescherming naar eigen wens
 • Al vanaf vijf verzekerden
 • Inclusief uitgebreid preventiepakket

Continuïteit van inkomen voor u en uw zakelijke partners

Met deze verzekering stelt u uw inkomen en dat van uw zakelijke partners veilig in het geval een van u arbeidsongeschikt raakt.

U heeft een maatschap of vennootschap? Dan bent u samen met uw partners of vennoten verantwoordelijk voor uw organisatie. Maar wat als een van u door ziekte langdurig of misschien helemaal niet meer kan werken? Dan is er geen financieel vangnet, omdat er meestal geen uitkering volgt van de overheid. De Collectieve Arbeids­ongeschiktheids­verzekering zorgt er dan voor dat diegene die arbeidsongeschikt raakt niet zonder inkomen komt te zitten.

Precies weten wat wel en niet te verzekeren is? Kijk in onze Algemene Voorwaarden Groeps AOV, brochure Groeps AOV voor medisch specialisten en brochure Groeps AOV voor advocaten en notarissen.


Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid partners en vennoten

Voor u als partner of vennoot is er geen cao of wettelijke uitkering. Juist bij arbeids­ongeschiktheid, bijvoorbeeld door ziekte, zwangerschap of een ongeval, wilt u de rust en zekerheid van een vast inkomen. De Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering geeft u deze inkomenszekerheid. Deze verzekering heeft een ruime dekking, een voordelige prijs en is af te sluiten vanaf vijf partners. Tevens biedt deze verzekering een uitgebreid preventiepakket dat u helpt om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en het risico erop te verkleinen. Komt het toch zover? Dan krijgt diegene die arbeidsongeschikt is professionele hulp om snel weer te herstellen.


Voorbeeld uit de praktijk

De vennootschap BouwBelang bestaat uit vijf vennoten. Samen hebben zij een bloeiend aannemersbedrijf. Helaas valt een van hen thuis van de trap. De ongelukkige val leidt tot een gecompliceerde beenbreuk en een revalidatietraject van zes maanden. Dankzij de Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Bouwbelang is zijn inkomen veilig gesteld. Bovendien kan de getroffen vennoot rekenen op goede begeleiding bij zijn herstel waardoor hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan.


Een complete verzekering

De Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering is zeer compleet. Deze biedt:

 • een verzekerd bedrag tot € 300.000;
 • de zekerheid dat wij alleen naar uw beroep kijken en het percentage bepalen waarin u in dit beroep niet meer kunt doen;
 • de zekerheid dat wij eventuele andere inkomsten niet van uw uitkering afhalen;
 • de zekerheid dat u geen inkomenstoets hoeft te doen;
 • de zekerheid dat u geen lagere uitkering krijgt als blijkt dat uw inkomen anders is dan bij ons bekend was;
 • een uitkering die welk jaar verhoogd wordt met 10% verhogingsrecht, zonder medische keuring;
 • persoonlijke begeleiding, afgestemd op uw situatie;
 • HANDS-preventieservice; wij helpen u 24 uur per dag, 7 dagen per week om uw zorgen en problemen zo snel en goed mogelijk op te lossen;
 • een dekking op maat, naar uw wensen.

 

De feiten op een rij

Over de premies en uitkeringen

 • U heeft een contractduur en premiegarantie van drie jaar
 • Uw premiepercentage verandert niet
 • U krijgt standaard een lagere basispremie
 • U krijgt extra premiekorting door groepsvoordeel

Over uw administratie

 • U krijgt één rekening, één polis en één premiepercentage voor de groep
 • U krijgt één persoonlijk overzicht per deelnemer
 • U krijgt één premiespecificatie per deelnemer

Over de deelname

 • U kunt meedoen vanaf vijf deelnemers
 • U kunt zich inschrijven tot u 64 jaar bent
 • U kunt de dekking tot en met 67 jaar door laten lopen
 • Er doen minimaal 80% van de personen uit uw groep mee
 • Iedere deelnemer kiest zijn eigen eindleeftijd en verzekerd bedrag
 • Verlaat u de groep? Dan kunt u de verzekering zelf door laten lopen. Hiervoor betaalt u een apart bedrag en hoeft u geen medische keuring te doen


Handig om te weten

 • Wanneer bent u eigenlijk arbeidsongeschikt?

  U bent arbeidsongeschikt als u door ziekte of ongeval niet in staat bent om het verzekerde beroep uit te oefenen. We kijken dan niet of u een ander beroep kunt uitoefenen. Wij stellen vast of en voor welk percentage u arbeidsongeschikt bent.

Ook continuïteit van inkomen voor u en uw zakelijke partners?

Laat u adviseren over de Collectieve Arbeidsongeschiktheidverzekering door een onafhankelijke, deskundige adviseur. Hij of zij geeft uw bedrijf professioneel advies en houdt altijd rekening met uw situatie, financiële mogelijkheden en speciale wensen.

Meer downloads

Terug naar boven