Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Snel naar...

Waarom een onafhankelijke adviseur?

Wij willen u goed adviseren. Avéro Achmea werkt daarom met onafhankelijke adviseurs.
Avéro UBR
Collectieve Groeps AOV
 • Inkomensbescherming naar eigen wens
 • Al vanaf vijf verzekerden
 • Inclusief uitgebreid preventiepakket

Toch inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid van partners en vennoten

Heeft u een maatschap of vennootschap? Dan bent u samen met uw partners of vennoten verantwoordelijk voor uw organisatie. Maar wat als 1 van u door ziekte langdurig of helemaal niet meer kan werken? Dan is er geen financieel vangnet vanuit de overheid. De Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering van Avéro Achmea zorgt voor de zekerheid van inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Profiteer van groepsvoordelen met individuele keuzevrijheid

De verzekering is geschikt voor maatschappen of vennootschappen met minimaal 5 deelnemers. De maatschap/VOF sluit het contract af voor alle partners en/of vennoten. Er is 1 polis, 1 rekening, en 1 premiepercentage. Iedere deelnemer kiest zelf de eigenrisicoperiode, de gewenste eindleeftijd en het verzekerde bedrag.

 


Bij deze verzekering hoort een uitgebreid pakket aan preventieve diensten

Zo verkleint u de kans om arbeidsongeschiktheid te raken. Komt het toch zover? Dan is er professionele hulp voor een snel herstel.

De kenmerken van de Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • Een ruime dekking met een standaard lagere basispremie voor iedereen
 • Verzekerd bedrag mogelijk tot € 300.000
 • Het verzekerd bedrag kan jaarlijks tot 15% verhoogd worden zonder medische waarborgen
 • Geen inkomenstoets
 • Bij uitkering kijken we naar uw beroep en de mate waarin u dat kunt uitoefenen
 • Inkomsten uit andere activiteiten worden niet afgetrokken van de uitkering
 • De uitkering is naar keuze gelijkblijvend of wordt ieder jaar met 2% verhoogd

De Collectieve AOV is te sluiten als minimaal 80% van de personen uit de maatschap meedoen

Verlaat iemand de maatschap, dan kan hij/zij de AOV individueel voortzetten zonder extra medische keuring. De premie wordt wel opnieuw berekend.

 

Voorbeeld uit de praktijk

De vennootschap BouwBelang bestaat uit 5 vennoten. Samen hebben zij een bloeiend aannemersbedrijf. Helaas valt een van hen thuis van de trap. De ongelukkige val leidt tot een gecompliceerde beenbreuk en een revalidatietraject van 6 maanden. Dankzij de Collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering van BouwBelang is zijn inkomen veilig gesteld. Ook kan de getroffen vennoot rekenen op goede begeleiding bij zijn herstel waardoor hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan.


Handig om te weten

 • Wanneer bent u eigenlijk arbeidsongeschikt?

  U bent arbeidsongeschikt als u door ziekte of ongeval niet in staat bent om het verzekerde beroep uit te oefenen. We kijken dan niet of u een ander beroep kunt uitoefenen. Wij stellen vast of en voor welk percentage u arbeidsongeschikt bent.

Ook continuïteit van inkomen voor u en uw zakelijke partners?

Laat u adviseren over de Collectieve Arbeidsongeschiktheidverzekering door een onafhankelijke, deskundige adviseur. Hij of zij geeft uw bedrijf professioneel advies en houdt altijd rekening met uw situatie, financiële mogelijkheden en speciale wensen.

Meer downloads

Terug naar boven