Counseling en advies van HANDS

Snel naar...
Gratis counseling en advies van HANDS

Als u bij Avéro Achmea een Arbeidsongeschiktheidsverzekering Compleet heeft, kunt u gratis gebruik maken van de onafhankelijke counseling- en adviesdiensten van HANDS. HANDS is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.
Wie is HANDS?

HANDS Nederland BV is een onafhankelijk counseling- en adviesbedrijf. De professionele en vertrouwelijke dienstverlening richt zich op het optimaliseren van persoonlijke omstandigheden, werk en gezondheid. Counseling is kortdurende gespreksvoering, gericht op verheldering en bewustwording. Mensen leren zélf hun problemen hanteren. Door vragen te stellen geeft de counselor inzicht in het ontstaan van de problemen en biedt hulp om de situatie te doorbreken of er mee om te gaan.

Wat valt er onder de dienstverlening?

E-health

In overleg met HANDS kan een e-health traject worden aangeboden. E-health is een online interventiemaatregel op het gebied van kracht, vitaliteit of inspiratie waarbij u met behulp van een online traject in de gelegenheid wordt gesteld om een antwoord te vinden op de vragen en of dilemma’s waarmee u zit. Het traject bestaat uit vragenlijsten, opdrachten, feedback van anderen en eventueel aangevuld met verdiepingsgesprekken met een coach van HANDS.

Telefonische counseling en advies

De ervaren specialisten van HANDS adviseren u én uw gezinsleden bij uiteenlopende vraagstukken met betrekking tot gezondheid, opvoeding, loopbaan, juridische en financiële vragen, huisvesting en vele andere onderwerpen. Zij staan 24 uur per dag, zeven dagen per week gratis voor u klaar.

Face-to-face counseling en advies

Soms blijkt na telefonisch contact dat langduriger face-to-face begeleiding gewenst is. HANDS verwijst u dan gericht door naar andere instanties, adviseurs of therapeuten. U en/of uw gezinsleden hebben dan recht op:

  • counselor, therapeut of maatschappelijk werker: maximaal drie sessies van 60 minuten
  • jurist, accountant of notaris: maximaal één sessie van 60 minuten
  • mediator: maximaal één sessie van 60 minuten
  • coach, arbeidsdeskundige of organisatiedeskundige: maximaal één sessie van 60 minuten
Uitgangspunten voor de doorverwijzingen
  • de sessies gelden per persoon en per jaar
  • reiskosten zijn voor uw eigen rekening
  • in crisisgevallen wordt u binnen 24 uur doorverwezen
Wat valt er niet onder de dienstverlening van HANDS?
  • Bent u onder behandeling van een therapeut, arts of specialist, dan verstrekt HANDS geen adviezen over de behandeling
  • HANDS mengt zich niet in tegenstrijdige belangen tussen u en Avéro Achmea
Vertrouwelijk

HANDS-medewerkers zijn gebonden aan de geheimhoudingscodes zoals deze gelden voor medische beroepsgroepen. Zonder uw schriftelijke toestemming zal HANDS geen persoonlijk herleidbare gegevens aan Avéro Achmea of andere derden verstrekken.

Hoe neemt u contact op met HANDS?

Telefoon 0800 022 29 99
e-mail info@hands24x7.nl
internet: www.hands24x7.nl

Terug naar boven