Zoek uw zorgverlener

​Zoek uw zorgverlener​​​​​​

Zorgverleners hebben afspraken met Avéro Achmea. Wij noemen dat 'gecontracteerde zorgverleners'. Wij hebben een contract met hen afgesloten waarin bijvoorbeeld afspraken zijn gemaakt over de kwaliteit van de zorg.

In de zorgzoeker vindt u de zorgverleners waarmee wij afspraken hebben gemaakt over de kwaliteit. De zorgzoeker wordt elke werkdag vernieuwd. In de zorgzoeker kunt u zien met welke zorgverleners wij op dit moment al afspraken hebben gemaakt. Die afspraken gelden tot eind 2019. 

Uw zorgverlener niet gevonden?
Staat uw zorgverlener er niet bij, dan hebben we daarmee geen contract afgesloten. 
U kunt er voor kiezen om naar een zorgverlener te gaan waar wij geen afspraken mee hebben gemaakt.

  • ZorgPlan Natura
    Heeft u als basisverzekering ZorgPlan Natura en gaat u naar een zorgverlener waar wij geen afspraken mee hebben gemaakt? Dan ontvangt u mogelijk een lagere vergoeding van de kosten. U kunt de hoogte van de vergoedingen lezen in de voorwaarden.
  • ZorgPlan Restitutie
    Heeft u als basisverzekering ZorgPlan Restitutie en gaat u naar een zorgverlener waar wij geen afspraken mee hebben gemaakt? Dan krijgt u een volledige vergoeding tot maximaal het wettelijk bedrag of maximaal het tarief dat gebruikelijk is in Nederland. 
    In beide gevallen schiet u wel eerst de rekening voor. Daarna kunt u de rekening bij ons declareren en wordt de vergoeding aan u overgemaakt.

Waarom sluiten wij contracten af met zorgverleners
Er is steeds meer vraag naar zorg. Door de stijgende kosten wordt zorg steeds duurder. Daarom maken we afspraken met zorgverleners over kwaliteit, patiëntveiligheid en prijs. Hierdoor weten we zeker dat u de beste behandeling of het beste product krijgt. Daarnaast kunt u door deze afspraken vaak profiteren van gunstigere vergoedingen.

Wat zijn de gevolgen als wij geen contract hebben met een zorgverlener?
Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk zorgverleners te contracteren. Het kan voorkomen dat wij geen afspraken met een zorgverlener maken als een zorgverlener niet wil of kan voldoen aan de afspraken die wij met hen willen maken over kwaliteit, patiëntveiligheid en prijs. Als u er toch voor kiest om naar een zorgverlener te gaan waar wij geen afspraken mee hebben gemaakt, en u heeft de ZorgPlan Natura, dan vergoeden wij 75% op basis van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Als u een ZorgPlan Restitutie heeft, dan vergoeden wij 100% tot maximaal het wettelijke bedrag of maximaal het in Nederland gebruikelijke marktconforme tarief. In de zorgzoeker vindt u de zorgverleners waarmee wij afspraken hebben gemaakt. Meer informatie over de polissen kunt u lezen in de voorwaarden.

Omzetplafonds
Met gecontracteerde zorgverleners spreken wij ieder jaar samen af hoeveel geld zij krijgen om zorg te verlenen. Er is dan maar beperkt toegang. En soms is het geld dus op. De zorgverlener vertelt u dan misschien dat hij u dit kalenderjaar niet kan behandelen. Wij gaan dan altijd eerst met de zorgverlener in gesprek om gezamenlijk een oplossing te vinden. Lukt dit niet? Onze zorgcoaches helpen u graag een andere zorgverlener in de buurt te vinden. U bereikt de Zorgcoach via onze Klantenservice. Bel 071 751 00 22 (op werkdagen van 08:00 - 18:00 uur). Gelukkig kopen wij binnen uw regio voldoende zorg in. Zo blijft de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk.
Voor spoedeisende zorg kunt u altijd bij het ziekenhuis terecht. En lopende behandelingen moet het ziekenhuis afmaken.

Voor welke zorg worden omzetplafonds afgesproken?
Omzetplafonds worden afgesproken met ziekenhuizen, GGZ-zorgverleners en wijkverpleegkundige zorgverleners en zorgverleners die eerstelijns verblijf zorg of geriatrische revalidatiezorg aanbieden. Omzetplafonds gelden niet wanneer er bij wijkverpleegkundige zorg of zorg in een eerstelijns verblijf een indicatie is voor palliatieve zorg. In de zorgzoeker ziet u welke zorgverleners een omzetplafond hebben. U ziet dit als u met de muis over het vinkje bij contractering beweegt.

Afspraken met zorgverleners
Wij maken afspraken met de zorgverleners waar we een contract mee hebben. De afspraken die we maken gaan over de toegang en bereikbaarheid van zorg en wat u van hen kunt verwachten.