Scheepsverzekering

Scheepshypotheek

Scheepshypotheek

De informatie op deze pagina is bestemd voor klanten met een Scheepshypotheek. Wij verkopen geen nieuwe Scheepshypotheken meer. Wilt u toch graag een nieuwe vergelijkbare lening afsluiten? Neem dan contact op met uw adviseur.​U kunt uw Scheepshypotheek niet meer verlengen 


U kunt uw Scheepshypotheek niet meer verlengen 

Uw Scheepshypotheek is een contract met een einddatum. Het is niet meer mogelijk om uw contract te verlengen.

U kunt wel eerder stoppen met uw Scheepshypotheek 
Wilt u uw Scheepshypotheek eerder aflossen dan de einddatum van het contract? U kunt zonder extra kosten aflossen. Ook als u naar een andere kredietverstrekker wilt overstappen kan dat zonder extra kosten. Overleg met uw adviseur als u eerder wilt aflossen.
In uw contract staat wat voor soort Scheepshypotheek u heeft en hoe u aflost 

U betaalt periodiek een bedrag voor uw Scheepshypotheek. Dit bedrag is opgebouwd uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Het kan ook zijn dat uw Scheepshypotheek gedeeltelijk aflossingsvrij is. Ook dit staat in uw contract. U kunt 1 van de volgende aflossingsvormen hebben

  • Annuïteit
    Dit betekent dat u steeds hetzelfde bedrag betaalt. Het bedrag verandert alleen als de rente verandert. Aan het begin van de looptijd bestaat het bedrag voor het grootste deel uit rente. Aan het eind van de looptijd – u heeft dan al een deel afgelost – bestaat het bedrag voor het grootste deel uit aflossing.
  • Lineair 
    Dit betekent dat u steeds hetzelfde aflossingsbedrag betaalt. U betaalt rente over het deel van de lening dat nog open staat. Aan het eind van de looptijd – u heeft dan al een deel afgelost – is het totale bedrag daarom lager dan aan het begin van de looptijd.

  • Gedeeltelijk aflossingsvrij 
    Dit betekent dat u niet rechtstreeks aflost. Een deel van het bedrag dat u betaalt voor aflossing gaat in dat geval naar een spaarrekening, beleggingsrekening of een kapitaalverzekering. Aan het eind van de looptijd gebruikt u het geld van die spaarrekening, beleggingsrekening of kapitaalverzekering om een deel van uw Scheepshypotheek af te lossen.
Vaart uw Scheepshypotheek nog op koers? 

Het is goed om samen met uw adviseur regelmatig te kijken of u nog op koers zit. En of het bedrag dat u opbouwt voldoende is voor de aflossing van uw hypotheek. Weet u niet zeker welke aflossingsvorm uw Scheepshypotheek heeft? Neem ook dan contact op met uw adviseur. U kunt hierover ook met ons bellen via 013 461 20 60 of een e-mail sturen naar specials.bank@achmea.nl.

De Scheepshypotheek heeft een variabele en een vaste rente 

Een variabele rente is een rente die niet voor langere tijd vaststaat. De rente kan stijgen en dalen. Wij houden bij het bepalen van de rente rekening met het volgende:

Onze inkoopprijs van geld (het basistarief)
Onze risico-opslagen
Onze kosten dienstverlening
Onze winstopslag
De marktomstandigheden
 
Rentes Scheepshypotheken Achmea Bank

Nominaal rentepercentage per 1 oktober 2020


Risicoklasse <50% <60% <80% >80%
variabel aflossingsvrij 5,55% 5,70% 5,95% 6,20%
variabel aflosvorm 4,55% 4,70% 4,95% 5,20%
3 jaar aflossingsvrij 5,61% 5,76% 6,01% 6,26%
3 jaar aflosvorm 4,61% 4,76% 5,01% 5,26%

Vind een adviseur

Ieder mens is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past: 

Alle relevante downloads