Overige fondsen

Achmea Variabele Renterekening

Op de Achmea Variabele Renterekening vergoeden wij een variabele rente. De Achmea Variabele Renterekening is ook bekend als het Avéro Achmea Stallingsfonds.

Vanaf 01-01-2018 gewijzigd naar 0,15%
Vanaf 12-10-2017 gewijzigd naar 0,25%
Vanaf 10-08-2017 gewijzigd naar 0,30%
Vanaf 16-06-2017 gewijzigd naar 0,35%

RendementPlus

RendementPlus is een renterekening waarbij wij over het saldo een rendement van 3% op jaarbasis garanderen. Naast het gegarandeerde rendement kennen wij jaarlijks overrentedeling toe. Maandelijks stellen wij hiervoor een overrentedelingspercentage vast. Dit overrentedelingspercentage is gebaseerd op het gemiddelde U-rendement over de laatste 5 jaar verminderd met het gegarandeerde rendement van 3% en een afslag van 0,75%. 
Indien op enig moment geen U-rendement meer beschikbaar is, wordt een vergelijkbaar door ons vast te stellen rendement bepaald. 
Tijdens de laatste 5 jaar van de verzekering kan het aandeel van RendementPlus in de stortingsmix niet meer worden verhoogd.

Avéro Achmea Garantiefonds

Het Avéro Achmea Garantiefonds belegt in een mix van bedrijfsobligaties en euro staatsobligaties met een goede kredietwaardigheid (‘investment grade’).

Koers 

Meer informatie
Avero Achmea Garantiefonds Prospectus
Avero Achmea Garantiefonds Factsheet

Verhogen van de premie of switchen
Het is niet mogelijk om de inleg van uw Avéro Achmea Garantiefonds te verhogen. Kiest u ervoor om hier niet meer in te beleggen? Dan kunt u daarna niet meer terug naar dit fonds.

Belegde u eerder in het Garantiedepot?
Dan belegt u nu ook in het Avéro Achmea Garantiefonds. Hieronder vindt u de specifieke kenmerken die gelden voor de verzekeringen die zijn overgegaan.

Rendementsgarantie bij afkoop
Op uw polis staat eventueel informatie over het afkopen van uw verzekering. Hierin staat dan of u een garantierendement heeft op het moment van afkopen.

Rendementsgarantie op einddatum
Ook op einddatum heeft u een rendementsgarantie. Hierover bent u geïnformeerd. Deze garantie geldt alleen op de huidige einddatum van uw verzekering. Wilt u de verzekering verlengen? Dan vervalt dit garantierendement. De rendementsgarantie is een samengestelde interest. Dit houdt in dat over het bijgeschreven rendement u weer rendement ontvangt.

Avéro Staatsleningen Depot

Het Avéro Staatsleningen Depot volgt de ontwikkeling van het T-rendement waarvan een geselecteerd pakket staatsleningen de basis vormt. Bij afkoop van uw verzekering ontvangt u de huidige waarde van uw verzekering. De rendementsgarantie geldt niet bij afkoop van uw verzekering.

Rendementsgarantie op einddatum
Op de einddatum van uw verzekering heeft u een rendementsgarantie. Deze garantie geldt alleen op de huidige einddatum van u verzekering. Wilt u de verzekering verlengen? Dan vervalt dit garantierendement.

Verhogen van de premie of switchen
Het is niet mogelijk om de inleg van uw garantiefonds(en) te verhogen. Kiest u ervoor om niet meer in het Avéro Staatsleningen Depot te beleggen? Dan kunt u daarna niet meer terug naar dit fonds.