Tip: Avéro Achmea e-learning voor preventiemedewerkers

27 mei 2020
Volmachten

Op averoachmeapreventiemedewerker.nl is een gratis online cursus beschikbaar. Voor iedereen die verantwoordelijk is of wordt voor arbo- en preventietaken in het bedrijf.

In ieder bedrijf moet een preventiemedewerker zijn
Volgens de Arbowet (artikel 13) moet elke organisatie met medewerkers minimaal 1 preventiemedewerker hebben. Een preventiemedewerker helpt de werkgever en collega’s om de wettelijke verplichtingen na te komen. En ongevallen en gezondheidsschade te voorkomen.

Bij een bedrijfsomvang tot 25 medewerkers (en dan tellen uitzendkrachten en stagiairs ook mee) kan de werkgever zelf de preventiemedewerker zijn. Bij meer dan 25 medewerkers moet de werkgever een medewerker deze taak geven.

De voordelen van een online cursus
Preventiemedewerkers hebben een belangrijke taak. Maar wat moet je er allemaal voor doen? In deze cursus leert de (aankomende) preventiemedewerker dat stap voor stap en wanneer het uitkomt. De cursus duurt ongeveer 1 uur en bij succesvolle afronding krijgt de deelnemer een certificaat.