Arbowet: waar moeten werkgevers rekening mee houden?

27 jul 2020
Volmachten

Op 1 juli 2017 ging de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet in. In deze Arbowet staan de regels over de gezondheid, veiligheid en het welzijn van medewerkers. Er worden een paar wijzigingen doorgevoerd.

De belangrijkste punten uit de Arbowet

  • Betere toegang tot de bedrijfsarts met een open spreekuur. De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken en de bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure.
  • Het recht van de werknemer op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
  • Afspraken over de arbodienstverlening worden opgenomen in een schriftelijke overeenkomst, het basiscontract arbodienstverlening.
  • Uitbreiding van de sanctioneringsmogelijkheden van de Inspectie SZW naar werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen toe.
  • De ondernemingsraad en en/of de personeelsvertegenwoordiging wordt betrokken bij de keuze voor de persoon van preventiemedewerker.


Zo voldoe je in 5 stappen aan de Arbowet

Stap 1: pas contracten aan
Check als werkgever het basiscontract met de arbodienst. Staat hier nog niet alles in? Pas in het contract dan aan wat nodig is. Dit kan in overleg met de bedrijfsarts en/of de arbodienst.

Stap 2: verkiezingen preventiemedewerker
Ga als werkgever in gesprek met de ondernemingsraad of met de andere personeelsvertegenwoordiging en maak aanvullende afspraken. Zet bijvoorbeeld het onderwerp ‘preventiemedewerker’ op de agenda voor de volgende vergadering. Preventiemedewerkers hebben een belangrijke rol om werkgevers en collega’s te helpen om de verplichtingen van de Arbowet na te komen.

Avéro Achmea biedt een gratis online cursus voor preventiemedewerkers. De cursus staat klaar op averoachmeapreventiemedewerker.nl

Stap 3: breng de medewerkers op de hoogte
In sommige bedrijven is er geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Bespreek het arbobeleid en stel als werkgever de medewerkers op de hoogte van de mogelijkheid van een second opinion of het open spreekuur van de bedrijfsarts. Is er wel een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging? Ook dan blijft het verstandig om wijzigingen met medewerkers te bespreken.

Stap 4: maak ruimte voor de bedrijfsarts
De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer en kan iedere werkplek bezoeken. Vindt de bedrijfsarts het nodig om de werkvloer te bezoeken? Dan moet dat mogelijk zijn.

Stap 5: informeer over de klachtenprocedure

Houdt de specialist zich niet aan de regels? Of wordt een behandeling niet naar tevredenheid uitgevoerd? Dan kunnen de werkgever en medewerkers een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenregeling. Laat je als werkgever door de bedrijfsarts informeren over de mogelijkheden en vertel medewerkers wat zij kunnen doen.