Arboregels naleven: veel bedrijven doen het niet

23 sep 2019
Volmachten

Het percentage bedrijven dat wel aan de belangrijke arboregels voldoet, is veel lager dan het deel van de bedrijven die hier niet aan voldoet. Wel blijkt de naleving iets te verbeteren in vergelijking met eerdere jaren. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Arbo in Bedrijf 2018’ dat de Inspectie SZW uitvoerde.

Het merendeel van bedrijven in Nederland leeft arboregels niet na
In 2018 heeft slechts een derde van de bedrijven een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een risico-inventarisatie voor medewerkers. In 2016 voldeed maar 27% van de bedrijven aan al deze verplichtingen uit de Arbowet. Een lichte stijging dus, zo blijkt uit het onderzoek Arbo in Bedrijf 2018.

Steeds meer bedrijven in het bezit van een RI&E
Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunnen bedrijven de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum beperken. Het aandeel bedrijven met een RI&E is toegenomen van 45% in 2016 naar 49% in 2018. Ruim 80% van de medewerkers werkt bij een bedrijf met een RI&E. Dit komt omdat grote bedrijven doorgaans vaker voldoen aan arboverplichtingen dan kleine bedrijven.

Online cursus voor preventiemedewerkers 
Avéro Achmea biedt gevolmachtigde agenten een e-learning Preventiemedewerker. In deze cursus leert u stap voor stap wat u moet doen als preventiemedewerker.

Bron: VVP en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid