Status maatregelen Avéro Achmea op onze WIA- en Verzuimverzekeringen

6 mei 2020
Nieuws

Eerder lieten we weten dat we het offreer- en acceptatiebeleid voor onze WIA- en Verzuimverzekering tijdelijk moeten aanpassen. Deze maatregelen blijven voorlopig van kracht. We monitoren de maatregelen continu om te beoordelen of aanpassingen, aanscherpingen of uitbreidingen nodig zijn.

De tijdelijke maatregelen op een rij

  • Het is bij Verzuim Conventioneel niet meer mogelijk om de termijnen eigenrisico onder de 30 wachtdagen te offreren en te accepteren.
  • De Verzuimverzekering Stop Loss mag niet meer worden aangeboden.
  • De commerciële korting vervalt bij het offreren en de acceptatie.
  • Een ingangsdatum nieuwe verzekering met terugwerkende kracht wordt niet geaccepteerd.
  • Een tussentijdse dekkingsuitbreiding op de bestaande verzekering kunnen we nu niet toestaan. Denk hierbij aan het verhogen van de dekkingspercentages en het verlagen van de eigenrisicotermijn.