Covid-19 opnemen in RI&E

Corona

Covid-19 opnemen in de RI&E

16 dec 2020
2 minuten

Veel bedrijven en brancheorganisaties werken met speciale coronaprotocollen. In die protocollen staat welke maatregelen ze nemen om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

In de RI&E moet het coronavirus expliciet als risico worden benoemd
Coronaprotocollen zijn in de Arbowet niet juridisch afgedekt. Daarom moet iedere werkgever het risico op besmetting met Covid-19 en de manier waarop de werkgever dit risico aanpakt in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opnemen.

Steunpunt RI&E geeft advies en handige tips voor specifieke situaties
Kijk hier voor meer informatie voor bedrijven en brancheorganisaties.

Bron: Steunpunt RI&E