Risicomanagement

Risico’s beheersen betekent niet automatisch verzekeringen afsluiten. Integendeel, er is veel meer mogelijk. Risicomanagement kent verschillende aspecten. Enerzijds gaat het over het in kaart brengen van kansen en risico’s en het nemen van passende preventiemaatregelen. Anderzijds gaat het over voorbereid zijn op calamiteiten. Zodat de schade beperkt blijft als er zich wat voordoet.

Voor beide aspecten bieden we een programma waarmee u zich (verder) ontwikkelt tot gesprekspartner voor uw zakelijke relaties.

Onze aanpak

Het thema Risicomanagement bevat 2 opleidingen, de premaster Risicomanagement en de opleiding Business Continuity Management:

1 De Ruimtemakers

De Ruimtemakers is een vernieuwend en duurzaam businessmodel dat extra waarde toevoegt voor uw relaties. De dialoog met directie én medewerkers over de risico’s staat hierin centraal. Wij noemen dat communicatief risicomanagement. Daarmee legt u feilloos alle risico’s bloot waarmee uw relatie en zijn onderneming zijn omgeven. U helpt uw relatie ruimte creëren om deze om te zetten in kansen, zodat hij zijn risico’s niet alleen beheersbaar maakt maar ook beheersbaar houdt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat goed risicomanagement positieve invloed heeft op de strategische, operationele en financiële prestaties en de veerkracht van een organisatie.

Premaster Risicomanagement
Avéro Achmea (de Ruimtemakers) en Universiteit Twente ontwikkelden een unieke premaster Risicomanagement voor ervaren adviseurs die zich willen ontwikkelen tot risicoconsultant. De premaster heeft een bedrijfskundige invalshoek en gaat dan ook niet over verzekeringen. In plaats daarvan doet u diepgaande kennis en nieuwe vaardigheden op om dialogen en processen te begeleiden. Na het succesvol afronden van deze premaster wordt u automatisch lid van de Member Community de Ruimtemakers. Daarvoor organiseren we 2 keer per jaar een middag met gerespecteerde en gerenommeerde sprekers en docenten. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om in te stromen in de Master Risicomanagement van Universiteit Twente.

Lees meer over de premaster Risicomanagement en schrijf u in.

2 Business Continuity Management (BCM)

Met het adviseren en toepassen van BCM beperkt u de schade in tijd en omvang van een onderneming. Bij een calamiteit is het van levensbelang de meest kritische bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk weer door te laten gaan. Dat kan door herstel of uitwijken van die activiteiten. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 60% van de bedrijven die een calamiteit hebben gehad, 3 jaar later niet meer bestaat. Om met veerkracht op een calamiteit te reageren, is het essentieel om een onderneming goed voor te bereiden met een Business Continuity Plan. Dat is 1 van de onderdelen van BCM.

Tijdens de opleiding leert u hoe u BCM in de praktijk kunt toepassen. En welke rol u daarin als adviseur speelt. Het opleidingsprogramma is ontwikkeld op basis van BCM ISO 22301. Met een sterk praktische insteek die door de ondernemer wordt herkend. Na het afronden van de opleiding kunt u blijvend gebruikmaken van aanvullende diensten, zoals de BCM Risico-inventarisatie software en de update middagen.

Lees meer over de opleiding Business Continuity Management en schrijf u in.

Wat levert het op?

De Ruimtemakers en BCM bieden nieuwe kansen, doordat u op een andere manier binnenkomt bij relaties. U komt niet praten over verzekeringen. U komt met oplossingen om risico’s beheersbaar te maken en te houden. En met plannen om schade bij een eventuele calamiteit te beperken. En de meest kritische bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk weer door te laten gaan. Zo voegt u vanzelf meer waarde toe voor uw relaties.