Leiderschap & Cultuur

Steeds meer mensen moeten leidinggeven in hun werk. Aan zichzelf, aan een team of aan verschillende teams. Dat is niet altijd even makkelijk. Hoe zet u bijvoorbeeld een nieuwe koers uit? En hoe krijg u medewerkers mee? Daar komt veel bij kijken. 

Een ding is zeker: goed leiderschap maakt verschil. Met het programma Leiderschap & Cultuur helpen we u om het verschil te maken voor uw medewerkers. En uw medewerkers daardoor voor uw relaties.

Onze aanpak

Voorzie biedt altijd maatwerk. We kijken naar uw vraag en situatie en stellen op basis daarvan met elkaar een programma samen. Dat programma bestaat uit 1 of meerdere onderdelen. Net wat past. Bent u geïnteresseerd wat Voorzie voor u kan betekenen? Neem contact met ons op.

De onderdelen van het thema Leiderschap & Cultuur:

1 DISC / Persoonlijk leiderschap

Om te anticiperen op  veranderingen is het belangrijk om een duidelijke visie voor ogen te hebben en vooruit te kijken. Ook het meekrijgen van de interne organisatie is van essentieel belang, want morgen vraagt om een andere manier van werken dan gisteren. Om uw onderneming klaar te stomen en wendbaar te maken voor veranderingen is het belangrijk dat u investeert in uw persoonlijke leiderschap; als ondernemer en in de capaciteit van uw mensen en in de onderlinge communicatie. Het trainings- en consultancy programma bestaat uit 2 onderdelen; training op persoonlijk leiderschap en een DISC training voor medewerkers.

In de training ‘persoonlijk leiderschap’ gaat het vooral om voorbeeldgedrag en inspiratie. Vragen die naar voren komen, zijn bijvoorbeeld: ‘Hoe zet ik een nieuwe koers uit?’, ‘Hoe borg ik gewenst gedrag in de organisatie’ en ‘Hoe inspireer ik mijn medewerkers?’. 

De DISC beschrijvingen geven in begrijpelijke taal zicht op voorkeuren in gedrag en communicatie.  Gedragskenmerken groeperen we in 4 hoofdgroepen die we ‘persoonlijkheidsstijlen’ noemen. Deze 4 hoofdgroepen zijn meegenomen in het DISC model en staan voor: 
* Dynamisch en Direct
* Interactief en Inspirerend
* Stabiel en Support gevend 
* Correct en Consciëntieus
Kennis van de DISC persoonlijkheidsanalyse geeft de mogelijkheid om uzelf, collega’s of gezinsleden op een goede manier te begrijpen. Hierdoor kunt u beter aansluiten op ieders persoonlijke communicatiebehoeften en conflicten voorkomen of verminderen. Ook gaat u verschillen in anderen beter waarderen en bouwen aan onderling vertrouwen. Kortom, u wordt effectiever in uw communicatie. Met de inzichten vanuit DISC weet u welke voorkeuren er in uw organisatie zitten of met andere woorden welke competenties er zijn. Dat helpt om de visie verder vorm te geven en in de praktijk te brengen.

Hoe worden we als team echt effectief? DISC is een helder en toegankelijk analyse-instrument dat onontbeerlijk is in het portfolio van iedereen die met mensen werkt.

Lees meer over de DISC training en schrijf u in.

2 Leiderschapstraining

Concretiseren
De geldende normen en waarden binnen uw organisatie leggen we vast in het gedragskompas. Aan de hand daarvan gaan we het gewenste leiderschapsgedrag concretiseren: wat zou u veranderd willen zien?

Inspireren
We zoomen in op uw leiderschapsstijl en concretiseren deze. Hoe raakt u zelf geïnspireerd en hoe beweegt u anderen? Hoe krijgt u anderen enthousiast voor uw ideeën? Of hoe haalt u de beste ideeën uit uw eigen onderneming?

Realiseren
De winst van dit onderdeel is dat u leert inzien wat het vertonen van voorbeeldgedrag teweegbrengt. We laten u ervaren hoe u gedrag kunt verankeren in uw organisatie en hoe u kunt sturen op gewenst gedrag.

3 Medewerkers Betrokkenheid Onderzoek (MBO)

Met het MBO meten we de arbeidsmotivatie, betrokkenheid, balans werk/privé, vertrouwen in ambities, ruimte voor ontwikkeling en onderlinge communicatie. Het geeft een goed beeld van medewerkers en de (cultuur van de) organisatie.

4 Feedbacktraining

In deze training leert u feedback te geven en te ontvangen. Door te doen. Het verbetert de open communicatie en de sfeer in teams. Het bevordert de capaciteit van uw mensen en in de onderlinge communicatie durven collega’s meer feedback in te zetten om elkaar beter te laten presteren.

Vragen waar we bij stilstaan:

- Waarom hebben mensen weerstand tegen veranderingen?
- En zoeken anderen het juist op?
- Hoe kun je daarop inspelen?
- Hoe herken je leiders en volgers?
- Hoe kun je dat in je voordeel gebruiken?
- Hoe maak je verbinding met medewerkers?
- Hoe motiveer je ze?
- Hoe stuur je op gewenst gedrag?
- Hoe creëer je een effectief team?
- Hoe veranker je doelen in de organisatie?

Wat levert het op?

Met Leiderschap & Cultuur vergroot u uw zelfkennis en leert u persoonlijkheidsverschillen begrijpen. Het helpt u om communicatie beter te begrijpen en biedt nuttige handvatten voor uw eigen manier van communiceren. Wie spreekt u op welke manier aan om doelen te realiseren? Inzicht in elkaar vergroot het begrip voor elkaar, wat leidt tot betere samenwerking. Zo kan er gewerkt worden aan teamontwikkeling en teambuilding.