Identiteit & Richting

Een heldere identiteit en richting geeft richting aan uw bedrijf. En aan uw medewerkers. Met een duidelijk doel voor ogen wordt het voor medewerkers makkelijker om mee te doen. Tegelijkertijd inspireert het ze om te groeien, waardoor u als bedrijf ook groeit. 

Met het thema Identiteit & Richting komen we tot een ambitie en een set normen en waarden die worden gedragen door het hele bedrijf. Deze verankeren we in het bedrijf. Het bepaalt het gedrag van medewerkers en dient als uitgangspunt bij het formuleren van uw afdelingsdoelen en persoonlijke doelen.

Onze aanpak

Voorzie biedt altijd maatwerk. We kijken naar uw vraag en situatie en stellen op basis daarvan met elkaar een programma samen. Dat programma bestaat uit 1 of meerdere onderdelen. Net wat past. Bent u geïnteresseerd wat Voorzie voor u kan betekenen? Neem contact met ons op.

De onderdelen van het thema Identiteit & Richting:

1 Ondernemen in 2030

Als je vooruit wil, moet je vooruitkijken. We schetsen hoe de verzekeringswereld er in 2030 uitziet, bieden inzicht in trends en ontwikkelingen, en kijken wat de impact daarvan is op uw organisatie. Tegelijkertijd inspireren we u met gedachten en idee├źn voor de koers van uw bedrijf. 

2 Strategische sessies

In strategische sessies met directie of management bepalen we welk businessmodel het beste bij uw bedrijf past. Dat doen we bijvoorbeeld aan de hand van het Business Model Canvas of SWOT-analyse. En we kijken samen naar het ontwikkelen van een ondernemingsplan met doelstellingen en afgeleide doelstellingen. 

3 Blauwdruksessie

Met de Blauwdruksessie, een sessie met alle medewerkers van uw bedrijf, gaan we op zoek naar de intenties en ambities van medewerkers, de normen en waarden die u en uw mensen belangrijk vinden, de waarde die u toevoegt voor relaties en uw werkterrein. Op wie richt u zich eigenlijk? Het helpt u met de juiste keuzes.

Vragen waar we bij stilstaan:

-Waar wordt je gelukkig van in je werk?
-Waar ben je trots op?
-Wat zijn jouw ambities?
-Wie wil je zijn als organisatie?
-Welke waarde voeg je toe voor klanten?
-Hoe wil je jezelf onderscheiden?
-Welke normen en waarden zijn belangrijk?

Wat levert het op?

Met Identiteit & Richting schetsen we een helder beeld van de toekomst. Dat helpt u met het maken van duidelijke (strategische) keuzes op basis van gedeelde normen en waarden. Voor het invullen van die keuzes en het realiseren van doelstellingen reiken we concrete plannen aan. Het leidt tot een verhoogde betrokkenheid van medewerkers en een slagvaardigere organisatie. Een organisatie met heldere gemeenschappelijk doelen, waaraan iedereen vanuit zijn of haar rol en kwaliteiten bijdraagt.