Basispakket Europa en Basispakket Wereld

Waarom een onafhankelijke adviseur?

Wij willen u goed adviseren. Avéro Achmea werkt daarom met onafhankelijke adviseurs.
Snel naar...
  • Aansprakelijkheid
  • Persoonlijke hulp
  • Rechtsbijstand
  • Reisbagage

Wat zit er in uw Basispakket Europa en Basispakket Wereld?

Heeft u schade tijdens uw reis? Met de Basispakketten Europa en Wereld van onze Doorlopende Reisverzekering bent u goed verzekerd.

Met de Basispakketten Europa en Wereld bent u verzekerd voor:

Aansprakelijkheid
Heeft u schade aan het vakantieverblijf, zoals een vakantiehuis, caravan, boot of tent? Of schade aan de inboedel van het vakantieverblijf? Voor deze schade vergoeden wij maximaal € 500.

Persoonlijke hulp
Wij vergoeden de kostprijs voor dienstverlening door de Alarmcentrale EuroCross International BV. Bijvoorbeeld vervoer van zieke, gewonde of overleden verzekerden naar een ziekenhuis of woonadres in Nederland. Of het toezenden van medicijnen, kunst- en hulpmiddelen, die op doktersvoorschrift dringend noodzakelijk zijn en waarvoor ter plaatse geen bruikbare alternatieven verkrijgbaar zijn. Deze vergoeding is onder aftrek van besparingen en terugbetalingen.

Heeft u een hulphond? Dan is ook uw hulphond verzekerd bij een ongeval. Wij vergoeden de kosten voor het terug vervoeren van uw hond naar huis en de reis- en verblijfskosten van een begeleider.

Rechtsbijstand
Wij vergoeden rechtsbijstand tot maximaal € 11.500 per gebeurtenis. Bijvoorbeeld rechtsbijstand bij strafvervolging, bij verweer tegen aanspraken van andere personen, bij geschillen met andere personen, of bij het verlenen van een borgsom.

Reisbagage
Uw reisbagage is verzekerd tot maximaal € 2.500 per verzekerde per reis. U betaalt geen eigen risico. In een aantal situaties betalen wij minder. Bijvoorbeeld:

  • Brillen, contactlenzen en gehoorapparaten zijn verzekerd tot maximaal € 500 per verzekerde per reis
  • Fietsen zijn verzekerd tot € 750 per reis
  • Foto- , film-, beeld- en geluidsapparatuur met toebehoren en computer hardware zijn verzekerd tot maximaal € 1.250 per verzekerde per reis
  • Mobiele telefoons zijn verzekerd tot maximaal € 250 per reis
  • Schade aan of verlies van reisdocumenten is verzekerd voor de kostprijs. Onder reisdocumenten verstaan wij: paspoorten, visa, identiteitsbewijzen, en rij- of vaarbewijzen. Skipassen rekenen wij niet tot reisdocumenten.

Ga terug naar de pagina Doorlopende Reisverzekering

Terug naar boven