Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Snel naar...

Waarom een onafhankelijke adviseur?

Wij willen u goed adviseren. Avéro Achmea werkt daarom met onafhankelijke adviseurs.
keurmerk klantgericht verzekeren

Keurmerk Klantgericht Verzekeren

De klant als vertrekpunt

Wij werken er hard aan om ervoor te zorgen dat u als klant zich goed verzekerd weet. Zo worden producten kritisch tegen het licht gehouden om er voor te zorgen dat het Klantbelang goed gewaarborgd is in alle onderdelen van een product (bijvoorbeeld premieopbouw, promotie en distributie). Ook is de huidige organisatie zodanig aangepast dat de klant het vertrekpunt is in alles wat we doen.

Wat is het Keurmerk Klantgericht Verzekeren?

Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren meet de kwaliteit van dienstverlening van een verzekeraar. Het meet ook hoe klantgericht een verzekeraar is. U als klant heeft daar voordeel van! U ziet namelijk aan het keurmerk dat een verzekeraar zijn beloftes nakomt. En het keurmerk geeft u de zekerheid dat de verzekeraar het belangrijk vindt om klantgericht te zijn en heldere informatie geeft. Op deze pagina informeren we u over de onderdelen van het Keurmerk. En over wat wij daarmee doen.

 

 

Avéro Achmea heeft het Keurmerk sinds 2010

Sinds 2010 hebben we het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Het Keurmerk laat zien dat we niet alleen praten over klantgerichtheid. We brengen de klantgerichtheid ook in de praktijk! We doen wat we beloven.

 

Het Keurmerk geeft een onafhankelijk oordeel

De Stichting toetsing verzekeraars (Stv) toetst enkele keren per jaar of de keurmerkhouder de kernwaarden van het Keurmerk waarmaakt.
 
​​

Wij zijn duidelijk over onze dienstverlening en verzekeringen. Dat betekent dat wij heldere taal gebruiken in verzekeringsinformatie die bijvoorbeeld op de website staat. Ook is die informatie evenwichtig en volledig. En wij geven ook heldere informatie over onze dienstverlening. Zo hebben wij op onze website informatie staan over onze bereikbaarheid, het claim- en klachtenbeleid, het fraudebeleid en het beleggingsbeleid.

Wij houden ons aan onze beloftes. Dat betekent dat wij een betrouwbare dienstverlening leveren. Wij verbeteren de kwaliteit van onze dienstverlening voortdurend. Ook meten wij periodiek of zij nog op de goede weg zitten, bijvoorbeeld met controles op de werkvloer en met interne audits. Is de uitkomst niet goed? Dan nemen wij maatregelen om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren. Door producten en processen aan te passen.

Avéro Achmea heeft een klantgerichte grondhouding die wij hebben vertaald naar een betrouwbaar kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem is op alle niveaus in de organisatie verankerd, de medewerkers kennen het en leven het na. Wij meten bij de klant of die tevreden is over zijn dienstverlening en verzekeringen. Wij verbeteren ons continu en hebben de organisatie daar op ingericht.

​​

 

Resultaat

Op basis van het thema-onderzoek claimafhandeling scoort Avéro Achmea 4 punten. Dit is een goede score. (Maximale score is 5 punten)

 

Deze score is opgebouwd uit verschillende onderdelen

 

Beleid en Praktijk
4
Toetsing en verbetering
5
Aansturing schadebehandelaars en -experts 5
Claimafhandeling door gevolmachtigd agenten 3
Transparantie en communicatie 3

 

Meer weten over het Keurmerk Klantgericht Verzekeren?

 

Terug naar boven