Uitvaartverzekering

Snel naar...

Waarom een onafhankelijke adviseur?

Wij willen u goed adviseren. Avéro Achmea werkt daarom met onafhankelijke adviseurs.
Uitvaartverzekering van Avéro Achmea

​Met een uitvaartverzekering verzekert u de kosten van uw uitvaart. Zo neemt u uw nabestaanden deze zorg uit handen. De Avéro Uitvaartverzekering loopt levenslang. Het bedrag dat uitgekeerd wordt is bedoeld voor de kosten van de uitvaart. Avéro Achmea verkoopt geen uitvaartverzekeringen meer.

Kijk regelmatig of uw Avéro Uitvaartverzekering nog aansluit bij uw wensen

U heeft uw verzekering een tijd geleden afgesloten. Misschien is uw situatie veranderd of heeft u nu andere wensen. Het Nibud (Nationaal instituut voor budgetvoorlichting ) heeft onderzocht wat een uitvaart tegenwoordig kost. Een uitvaart kost gemiddeld € 7.500,-. Wilt u weten wat de kosten zijn van een uitvaart die voldoet aan uw wensen? Vul dan de ‘uitvaartkostenmeter’ in op www.monuta.nl/uitvaartkosten.

 

Uw Avéro Uitvaartverzekering wijzigen

Als u uw Avéro Uitvaartverzekering wilt wijzigen, neem dan contact op met uw adviseur. Als u nog geen adviseur heeft, kunt u een adviseur bij u in de buurt vinden. Met een wijzigingsformulier kunt u eenvoudig uw verzekering veranderen, afkopen of het overlijden van de verzekerde doorgeven.

 

Begunstiging uitvaartverzekering

Aan wie keren wij uit?

Daarvoor houden wij de volgorde aan van de begunstiging op uw polis.

 • De begunstigde op plaats 1 heeft het eerste recht op de uitkering.
 • Overlijdt een begunstigde? Dan gaat de uitkering naar de volgende begunstigde.
 • Weigert een begunstigde de uitkering? Ook dan gaat de uitkering naar de volgende begunstigde.
 • Staan er meer begunstigden op dezelfde plaats? Dan verdelen we de uitkering. Iedere begunstigde krijgt evenveel. Bij erfgenamen is dit anders geregeld.
 • We leggen dat hieronder uit.

Het bedrag is bedoeld voor de kosten van de uitvaart. Is het verzekerd bedrag hoger dan de kosten voor de uitvaart? Dan is de rest van het geld voor de begunstigden. De begunstigden mogen het bedrag vrij besteden. Wie bedoelen we in de begunstiging?

 • Echtgenoot
 • Kind - In het Familierecht staat precies genoemd wanneer er een familierechtelijke betrekking is.
 • Erfgenaam

 

De begunstigde is de persoon die de uitkering bij overlijden krijgt. U bepaalt zelf wie dat is. We keren altijd uit aan de begunstigde op de polis, ook al staat er bijvoorbeeld iets anders in een testament.

De begunstigde geeft aan ons door op welke rekening we de uitkering over moeten maken en tekent hiervoor. Er kunnen ook meerdere personen begunstigde zijn. Bijvoorbeeld als er meerdere kinderen zijn. Houd er rekening mee dat al die personen moeten tekenen. En ze allemaal recht hebben op een deel van de uitkering. Het kan handig zijn om 1 persoon te kiezen. Dat is dan ook de enige die hoeft te tekenen en die kan dan met de uitkering de uitvaart betalen. Zo kunt u het makkelijker maken voor de nabestaanden.

 

Een voorbeeld

Dit is de begunstiging op de polis:

 1. Verzekeringnemer;
 2. Echtgeno(o)t(e) / Geregistreerd partner van de verzekeringnemer;
 3. Kinderen van de verzekeringnemer;
 4. Erfgenamen van de verzekeringnemer.

 

De verzekerde overlijdt. Deze persoon was ook de verzekeringnemer. Een echtgeno(o)t(e) is er niet. Er zijn 4 kinderen. Alle 4 deze kinderen hebben recht op 1/4 deel van de uitkering en moeten hiervoor tekenen. Als er 1 kind in de begunstiging staat, is dat ook de enige die hoeft te tekenen. En kan die de uitkering gebruiken om de uitvaart te betalen.

 

Is een begunstigde overleden?

Dan nemen erfgenamen of nakomelingen zijn plaats niet in. Dit geldt niet altijd. Is de overleden begunstigde een kind van de verzekeringnemer? Dan nemen zijn kinderen die plaats in. Dit gebeurt ook als één van de kinderen van dat kind overlijdt. Ook dan nemen zijn kinderen die plaats weer in.

 

Voorbeeld:

Een verzekeringnemer kiest zijn drie kinderen als begunstigde. Het oudste kind is overleden. Dit oudste kind had twee kinderen. De kinderen van de verzekeringnemer krijgen nu ieder 1/3 deel van de uitkering. En de kinderen van het overleden oudste kind krijgen ieder 1/6 deel.

 

Wanneer keren wij niet uit aan de begunstigde?

 • Als de begunstigde veroordeeld is voor de dood van de verzekerde.
 • Als de begunstigde veroordeeld is voor het meewerken aan de dood van de verzekerde.
 • Als de begunstigde bewust niets heeft gedaan om de dood van de verzekerde te voorkomen.
 • Als iemand veroordeeld is voor de dood van de verzekerde. En die persoon voordeel heeft van een uitkering aan de begunstigde.

We keren dan niet uit aan deze begunstigde. Maar aan de volgende begunstigde.  

Zijn alle begunstigden overleden?

Dan keren we uit aan de verzekeringnemer. En is de verzekeringnemer overleden? Dan keren wij uit aan zijn erfgenamen.

Wilt u de begunstiging op uw polis veranderen? Met het wijzigingsformulier kunt u dit aan ons doorgeven.

 

Winstdeling

Een deel van de uitvaartverzekeringen van Avéro Achmea heeft bedrijfswinstdeling. Dit is een vorm van winstdeling. Als uw verzekering winstdeling heeft, krijgt u hierover elk jaar een brief van ons. En kunt u dit zien op uw polis.

 

Zo werkt winstdeling

Uw verzekerd bedrag kan stijgen door winstdeling. Dit hangt onder andere af van de rente op de kapitaal- en geldmarkt. We beleggen met uw premie niet in aandelen.

 

De winstdeling hangt af van de winst die Avéro Achmea maakte voor een groep vergelijkbare verzekeringen

Uw verzekering maakt deel uit van een groep met vergelijkbare levensverzekeringen. U krijgt winstdeling als:

 • Avéro Achmea in het afgelopen jaar winst maakte voor deze groep levensverzekeringen, en;
 • de resultaten van Avéro Achmea dit toelaten.

U kunt om verschillende redenen winstdeling krijgen

 • Avéro Achmea haalde op de kapitaal- en geldmarkt een beter resultaat dan het rendement van dat u voor uw verzekering zeker krijgt.
 • Wij keerden minder overlijdensuitkeringen uit dan we hadden verwacht.
 • De kosten voor beheer en administratie waren lager dan de vergoeding die u ons betaalde.

 

Door winstdeling stijgt de waarde van uw verzekering

Bij winstdeling krijgt u extra rente over de waarde van uw verzekering. En dit zorgt ervoor dat uw verzekerd bedrag stijgt. Heeft u in een jaar geen winstdeling? Dan blijft uw verzekerd bedrag hetzelfde.

 

Terug naar boven