Rol gecontracteerde zorg op vergoedingen

Rol gecontracteerde zorg op vergoedingen

ZorgPlan Restitutie

Met het ZorgPlan Restitutie bent u maximaal vrij in de keuze van uw zorgverlener. Dit betekent niet dat u bij alle zorgverleners altijd een volledige vergoeding van gemaakte kosten krijgt.

Bezoekt u een zorgverlener waarmee wij een contract hebben? Dan krijgt u de nota volledig vergoed. Houd hierbij wel rekening met uw eigen risico en eventuele eigen bijdragen. Bezoekt u een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben gemaakt? Dan krijgt u een vergoeding tot maximaal het in Nederland geldende marktconforme tarief of het WMG-tarief Dit laatste is een wettelijk maximum tarief, wat door de Nederlandse Zorgautoriteit wordt vastgesteld. Ook als een behandeling in een ziekenhuis niet gecontracteerd is, geldt maximaal het in Nederland geldende marktconforme tarief.

Voordeel ZorgPlan Restitutie 

Het voordeel van ZorgPlan Restitutie is dat u bij niet gecontracteerde zorg een hogere vergoeding krijgt dan wanneer u een naturapolis heeft.

Tips:
  • Controleer in de zorgzoeker of de zorgverlener gecontracteerd is.
  • Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Vraag dan vooraf een begroting op, zo kunt u zien of de zorgverlener een marktconform tarief hanteert.

ZorgPlan Natura

Met onze zeer ruime keuze uit gecontracteerde zorgverleners, heeft u altijd hoogwaardige zorg onder handbereik. Wilt u toch naar een andere zorgverlener, dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding.

Zoek een zorgverlener in de zorgzoeker

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners

Bij ZorgPlan Natura heeft u bij niet-gecontracteerde zorgverleners recht op een vergoeding van 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief bij de volgende soorten zorg:

Hier vindt u meer informatie over de hoogte van deze lagere vergoedingen.

Voor de onderstaande soorten zorg, geldt geen lagere vergoeding en heeft u recht op een vergoeding tot maximaal 100% van het WMG-tarief of het marktconforme tarief:

  • Voetzorg voor diabetici
  • Tandheelkundige zorg uit de basisverzekering
  • Zorg in een audiologisch centrum
  • Astmacentrum Davos
  • Thuisdialyse
  • Transplantaties van organen en weefsels (met uitzondering van zorg die in een zelfstandig behandelcentrum plaatsvindt)
  • Oncologieonderzoek bij kinderen via SKION

​​Wat is een gemiddeld gecontracteerd tarief?

Voor de berekening van het gemiddeld gecontracteerd tarief wordt uitgegaan van het gemiddelde van alle contracten of van het basistarief of standaardtarief voor de reguliere prestaties uit de Zorgverzekeringswet, zoals bij fysiotherapie. Omdat er geen zicht is op de kwaliteit van de geleverde zorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders, wordt er aan de opslagen (toeslagen) voor kwaliteit geen waarde gehecht.​​​

Terug naar boven