Meest gestelde vragen over uw zorgverzekering

Snel naar...

Waarom een onafhankelijke adviseur?

Wij willen u goed adviseren. Avéro Achmea werkt daarom met onafhankelijke adviseurs.
​Meest gestelde vragen over uw zorgverzekering

​Vraag 1: Ik wil een wijziging in mijn zorgverzekering doorgeven.
Wijzigingen kunt u bij ons online doorgeven via het wijzigingsformulier of via onze Klantenservice op 071 751 00 22.
 
Bekijk ook meer informatie over wijzigingen doorgeven.

Vraag 2: Hoe kan ik declareren?
U kunt declareren via het online declaratieformulier. Ook kunt u per post de originele rekeningen sturen naar Avéro Achmea, Afdeling Declaratieservice, Postbus 59005, 1040 KA Amsterdam.
 
Bekijk ook meer informatie over declareren zorgkosten.

Vraag 3: Hoe ben ik voor zorgkosten verzekerd in het buitenland
U bent ook in het buitenland voor zorgkosten verzekerd. Maar wel tegen de tarieven die in Nederland gelden. Het verschil kan groot zijn. Dit financiële risico kunt u afdekken met een goede aanvullende zorgverzekering.
 
Let op: neem eerst contact op met Eurocross Assistance voordat u kosten gaat maken. Anders bestaat het risico dat u kosten moet voorschieten. Op uw zorgpas staan handige nummers zoals Eurocross Assistance en de Vakantiedokter.
 
 
Vraag 4: Hoe weet ik welke vergoedingen ik krijg?
De vergoedingen staan in uw Persoonlijk Zorgoverzicht. U kunt ook online vergoedingen bekijken.
 
Vraag 5: Ik ben mijn zorgpas kwijt. Hoe krijg ik een nieuwe?
Dan belt u met onze Klantenservice 071 751 00 22. Zij zorgen dat u een nieuwe pas krijgt.
 
Vraag 6: Hoe werkt dat precies met het eigen risico?
Alle informatie over het eigen risico hebben we voor u op een rijtje gezet.

Vraag 7: Wat zijn inschrijfkosten bij een huisarts?
Gecontracteerde huisartsen declareren hun verrichtingen, consulten en inschrijftarief rechtstreeks bij ons. Uw huisarts mag elk kwartaal inschrijfgeld declareren zonder dat er zorg geleverd is. Dit zijn eigenlijk een soort 'abonnementskosten' bij uw huisarts. U ziet deze kosten elk kwartaal terug in het overzicht Zorgverbruik op de pagina www.averoachmea.nl/zorggebruik.  
 
Voor het inschrijvingstarief zijn er 3 leeftijdscategorieën (tot 65 jaar, van 65 tot 75 jaar, vanaf 75 jaar). Ook bestaat er een onderscheid tussen het al dan niet woonachtig zijn in een zogenoemde achterstandswijk. De achterstandswijken zijn bepaald door het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg). De differentiaties naar leeftijd en wijk hebben te maken met de gemiddelde zorgbehoefte in de desbetreffende categorie.
 
Vraag 8: Waarom is de premie eigenlijk gestegen?
Daar is een logische uitleg voor. De basisverzekering wordt per 2015 flink uitgebreid doordat een deel van de vergoedingen uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen. Burgers betaalden voorheen de AWBZ via belasting op hun inkomen. Vanaf 2015 betalen zorgverzekeraars deze kosten en niet de rijksoverheid, denk bijvoorbeeld aan wijkverpleging. Daarnaast doen we met elkaar steeds meer een beroep op zorg en (nieuwe) dure medicijnen en behandelingen. De premie had daardoor logischerwijs zeker 6 of 7% moeten stijgen. Door onze goede afspraken met zorgaanbieders en het inzetten van een deel van onze reserves hebben we een lichte stijging van de premie van 2015.

Vraag 9: Geven jullie geld wat op de plank ligt wel terug aan verzekerden?
Vanzelfsprekend, een deel van onze reserves geven wij aan onze verzekerden via een minder hard stijgende premie.

Vraag 10: Om hoeveel geld (reserves) gaat dat?
Dat verschilt per merk van Achmea. Wij geven vanuit de divisie Zorg en Gezondheid € 257 miljoen (dat is zonder divisie De Friesland) terug aan onze verzekerden zodat zij een stabiele premie voor 2015 terugzien. Ondanks de overheveling van een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw), nieuwe medicijnen en wijkverpleging die in het pakket komen en het stijgende zorggebruik, houden wij de premie voor onze klanten vrijwel constant door slechts een minimale stijging van 2,7%.
Terug naar boven