Vraag en antwoord voetzorg

Snel naar...
Waarom een onafhankelijke adviseur?

Wij willen u goed adviseren. Avéro Achmea werkt daarom met onafhankelijke adviseurs.
Vraag en antwoord voetzorg diabetes mellitus

​Hieronder vindt u vragen en antwoorden over voetzorg diabetes mellitus per 1 januari 2015.

Wat is een Zorgprofiel?
Het Zorgprofiel beschrijft welke behandeling er nodig is om diabetische voetulcera (zweren) te voorkomen. Er zijn 4 Zorgprofielen. Hoe hoger het Zorgprofiel is, des te groter het risico op voetulcera, en des te meer voetzorg nodig is.

Wie bepaalt in welk Zorgprofiel ik ingedeeld word?
Uw huisarts (of praktijkondersteuner) of medisch specialist stelt in de jaarlijkse controle van de voeten de Simm’s classificatie en het Zorgprofiel vast. De huisarts of specialist kan ook afspreken met de podotherapeut dat de podotherapeut het Zorgprofiel vaststelt. Een pedicure mag geen Zorgprofiel vaststellen.

Wat is het verschil tussen een Simm's classificatie en een Zorgprofiel?
Een Simm’s classificatie geeft het risico(profiel) weer. Hoe hoger het risico op voetulcera, des te hoger het Zorgprofiel. Het Zorgprofiel bepaalt de gehele behandeling binnen 1 kalenderjaar.

Kunt u mij uitleggen wat ik als diabetespatiënt vergoed krijg uit de basisverzekering?
Voetzorg uit de basisverzekering wordt alleen door een podotherapeut gedeclareerd. U betaalt eigen risico voor de vergoeding vanuit de basisverzekering. De podotherapeut is de hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor het budget dat bij het Zorgprofiel hoort.
Budget Zorgprofiel 1 is maximaal € 33,75 per kalenderjaar (jaarlijks voetonderzoek)
Budget Zorgprofiel 2 is maximaal € 240,- per kalenderjaar (behandelingen en jaarlijks voetonderzoek)
Budget Zorgprofiel 3 is maximaal € 350,- per kalenderjaar (behandelingen en jaarlijks voetonderzoek)
Budget Zorgprofiel 4 is maximaal € 470,- per kalenderjaar (behandelingen en jaarlijks voetonderzoek)

Kunt u mij uitleggen waar het jaarbudget uit is opgebouwd?

  • jaarlijks voetonderzoek (1 maal per jaar)
  • opstellen behandelplan
  • inventarisatie bij verhoogd risico op wond/amputatie met verhoogde druk (gebaseerd op een gemiddelde inspanning per voetonderzoek)
  • voorlichting/educatie
  • instrumentele behandeling nagelproblemen (Zorgprofiel 2 en hoger)
  • instrumentele behandeling eelt/likdoorns/hyperkeratose
  • rapporteren, medische technieken, wonden verbanden en microbiologie

Mijn podotherapeut zegt dat ik 1 keer per jaar een onderzoek moet laten doen. Klopt dit?
Ja, dit is nieuw in 2015. Iedere diabetespatiënt (vanaf Zorgprofiel 1) moet 1 keer per jaar onderzocht worden door een podotherapeut. De podotherapeut stelt dan vast in welk Zorgprofiel u wordt ingedeeld. De podotherapeut bepaalt een behandelplan en zal (eventueel) in overleg met de medisch pedicure een behandeltraject maken.

Kan ik gedurende het jaar wisselen tussen Zorgprofielen, omdat mijn gezondheid verbetert/verslechtert?
Dit kan, wanneer er sprake is van een verhoogd/verlaagd risico van diabetische voetulcera (zweren). De podotherapeut (hoofdbehandelaar) past het behandelplan daarop aan.

Ik ben diabetespatiënt en heb voetzorg nodig. Wat moet ik doen?
Heeft u al een jaarlijkse controle bij de huisarts gehad? Zo niet, dan kunt u daar eerst een afspraak maken om te bepalen welke zorg nodig is.
Is uw Zorgprofiel bepaald, dan kunt u een afspraak maken met de podotherapeut. Die stelt samen met u een behandelplan op.

Waarin wijken de behandelplannen tussen de verschillende Zorgprofielen van elkaar af?
Hoe hoger het risico op diabetische voetulcera (zweren) door verlies van protectieve sensibiliteit (PS), perifeer arterieel vaatlijden (PAV) met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/infectie, verhoogde druk (drukplekken), actief ulcus (zweren) hoe hoger het Zorgprofiel.

Ik moet verplicht naar de podotherapeut voor een onderzoek. Wordt dit volledig vergoed?
De kosten voor het jaarlijks voetonderzoek worden vergoed vanuit de basisverzekering vanaf Zorgprofiel 1. U betaalt eigen risico voor deze vergoeding.

Ik heb een rekening gekregen van de podotherapeut, maar ik ben daar niet geweest. Ik ben wel bij een pedicure geweest.
De podotherapeut is de hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor het budget. De podotherapeut mag u doorverwijzen naar een medisch pedicure en regelt dan de afstemming met de medisch pedicure. De podotherapeut dient de nota bij ons in.

Ik ben diabetespatiënt en heb classificatie Simm's 0. Wat krijg ik in 2015 vergoed?
In uw situatie is geen Zorgprofiel vastgesteld (Simm’s 0 / Zorgprofiel 0). Er is geen sprake van een verhoogd risico op het ontstaan van diabetische voetulcera (zweren). Vanaf 1 januari 2015 bestaat hiervoor geen vergoeding meer vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering.

Ik ben diabetespatiënt en heb classificatie Simm 1 (of hoger). Wat krijg ik in 2015 vergoed?
Voor vergoeding vanuit de basisverzekering in 2015 geldt dat u in Zorgprofiel 2 moet zijn ingedeeld. Bent u ingedeeld in Zorgprofiel 1 dan is er recht op de vergoeding Pedicurezorg vanuit de aanvullende verzekering.

Volgens de podotherapeut heb ik Zorgprofiel 2. Ik wil graag naar de pedicure. Wordt dit vergoed?
Voor de vergoeding vanuit de basisverzekering gaat u naar de podotherapeut. Behandelingen met Zorgprofiel 2, 3 en 4 vallen niet meer onder een medische pedicure. De podotherapeut regelt eventueel een doorverwijzing en zorgt voor afstemming met een medisch pedicure. De podotherapeut declareert de nota.

Zowel mijn man en ik zijn diabetespatiënt. Ik heb Zorgprofiel 3 en mijn man Zorgprofiel 4. Waarom krijgt mijn man meer vergoed?
Hoe hoger het Zorgprofiel des te hoger het risico op diabetische voetulcera (zweren) of verlies van protectieve sensibiliteit (PS), perifeer arterieel vaatlijden (PAV) met verhoogd risico op huiddefecten/infectie, verhoogde druk (drukplekken). Aan de hand van het Zorgprofiel stelt de podotherapeut een behandelplan op. In dat plan staat hoeveel en welke voetzorg nodig is om diabetische voetulcera (zweren) te voorkomen.

Kunt u mij meer informatie geven over het behandelplan?
De podotherapeut onderzoekt de voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. De podotherapeut bespreekt het behandelplan met u.

Ik ben niet in staat om naar de pedicure te gaan. Kan de pedicure bij mij thuiskomen en wordt dit vergoed?
De podotherapeut regelt de afstemming met de medisch pedicure voor een huisbezoek. De pedicure mag u geen nota geven, de podotherapeut moet de nota declareren.

Ik ben diabetespatiënt en heb een declaratie van mijn pedicure ontvangen. Kan ik deze insturen?
Voetzorg uit de basisverzekering mag alleen door de podotherapeut worden gedeclareerd. Dient u zelf een nota in dan behandelen wij de nota alleen als het Zorgprofiel en soort behandeling wordt vermeld.
Behandelingen bij Zorgprofiel 1 worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Controleer of u de juiste aanvullende verzekering heeft voor de vergoeding van Pedicurezorg. Vanaf Zorgprofiel 2 vergoeden wij voetzorg alleen als een podotherapeut de nota indient.

Mijn pedicure is niet gecontracteerd. Krijg ik mijn declaratie vergoed?
Behandelingen bij Zorgprofiel 1 worden vergoed vanuit de vergoeding Pedicurezorg vanuit de aanvullende verzekering. Heeft u een aanvullende verzekering, dan kunt u de declaratie insturen. Vanaf Zorgprofiel 2 vergoeden wij voetzorg alleen als een podotherapeut de nota indient.

Ik ben diabetespatiënt, mijn podotherapeut is niet gecontracteerd. Krijg ik mijn declaratie vergoed?
Ja, vanaf Zorgprofiel 1 krijgt u hiervoor een vergoeding. Achmea heeft geen contracten (wel betaalovereenkomsten) afgesloten met podotherapeuten. De podotherapeut declareert per kwartaal.

Krijg ik mijn vervoer vergoed als ik naar de podotherapeut/medisch pedicure ga?
Nee, deze kosten zijn voor eigen rekening. Als de huisarts is aangesloten bij ketenzorg kan deze vergoeding onder ketenzorg vallen. De ketenzorggroep declareert dan 1 tarief, van dit tarief wordt (o.a.) de pedicure/podotherapeut betaald. U krijgt zelf geen rekening. Zie voor meer informatie de vergoeding van Ketenzorg.

Terug naar boven