Aansprakelijkheids­verzekering BedrijfActiefPolis
Zo is uw onderneming optimaal beschermd bij schade aan derden

Aansprakelijkheidsverzekering BedrijfActiefPolis 

Optimale bescherming bij schade aan anderen

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. En ook al ligt de schuld niet bij u, u kunt toch aansprakelijk gesteld worden. De schade kan hoog oplopen. Zeker in geval van schade aan een ander (bijvoorbeeld letsel). Dat maakt een goede aansprakelijkheidsverzekering onmisbaar. De Aansprakelijkheidsverzekering van Avéro Achmea houdt rekening met de risico’s die u loopt. Deze verzekering beschermt uw onderneming tegen financiële gevolgen als u of uw werknemers tijdens werkzaamheden schade veroorzaken aan (zaken van) anderen en u hiervoor aansprakelijk wordt gesteld.

Onze verzekeringen sluit u af via een onafhankelijk adviseur. De adviseur kent uw bedrijf en uw bedrijfsrisico’s. Zo bent u verzekerd van een goed advies. 3 redenen om deze Aansprakelijkheidsverzekering te kiezen

 • Verzekering op maat voor uw bedrijf
 • Snelle en deskundige hulp bij schade aan derden
 • Ruime dekking voor u als werkgever

Bekijk wat u verzekert met onze Aansprakelijkheidsverzekering

Wel verzekerd

 • schade aan losse spullen, onroerend goed en dieren van anderen
 • schade aan een medewerker tijdens het uitoefenen van zijn functie en daarbuiten, zoals een teamuitje en woon-werkverkeer
 • schade overal in de wereld, met uitzondering van USA en Canada, dit geldt standaard ook voor Product- en Dienstenaansprakelijkheid

Niet verzekerd

 • schade aan uzelf, uw bedrijf of aan geleverde producten
 • schade of kosten die u maakt om uw dienst of product opnieuw te leveren
 • schade door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig
 • schade door asbest
 • schade waarvoor u niet aansprakelijk bent als ondernemer, werkgever of opdrachtgever

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in onze Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering BedrijfActiefPolis of neem contact op met uw adviseur.


Voorwaarden en meer

De Aansprakelijkheidsverzekering BedrijfActiefPolis

De verzekering biedt dekking voor:

Bedrijfsaansprakelijkheid

Geen zorgen wanneer u ongewenst schade toebrengt aan anderen!

Met deze module zijn de kosten van schade verzekerd die u of een medewerker tijdens het uitoefenen van werkzaamheden aan anderen toebrengt.

Aansprakelijkheid Producten & Diensten

Hiermee bent u verzekerd tegen materiële schade of letsel door producten die uw bedrijf fabriceert, behandelt, bewerkt, importeert, exporteert of verkoopt en waarvoor uw bedrijf aansprakelijk is.

Deze verzekering geldt in de hele wereld, behalve in de VS en Canada. Uitbreiding naar de VS en Canada is mogelijk.

Aansprakelijkheid Werkgever en Beroepsziekten

Stel dat uw medewerker een beroepsziekte oploopt door zijn werkzaamheden voor u. Dan kunt u daarvoor aansprakelijk gesteld worden.

Met deze module zijn de kosten die daaruit voortvloeien gedekt. Dit is ook het geval als een medewerker overlijdt tijdens zijn werk. 

Aansprakelijkheid Werkgever Ongevallen

Stel dat uw medewerker een ongeval krijgt tijdens zijn werkzaamheden voor u. Dan kunt u daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Of u organiseert een bedrijfsuitje en 1 van uw medewerkers raakt gewond. Deze dekking verzekert de schade.

Denk aan schade door ongevallen (ook in het verkeer) van medewerkers onder werktijd. Daarnaast zijn onder meer de begrafeniskosten en het levensonderhoud van de nabestaanden van uw medewerker verzekerd.

De Aanspakelijkheidsverzekering BedrijfActiefPolis inclusief directe schade werknemers

Deze verzekering biedt dekking voor:

Bedrijfsaansprakelijkheid

Geen zorgen wanneer een medewerker van uw bedrijf ongewenst schade toebrengt aan anderen! 

Ook uitzendkrachten, stagiair(e)s of vrijwilligers zijn meeverzekerd als zij voor uw bedrijf werken.

Aansprakelijkheid Producten en Diensten

Hiermee bent u verzekerd tegen materiële schade of letsel door producten die uw bedrijf fabriceert, behandelt, bewerkt, importeert, exporteert of verkoopt en waarvoor uw bedrijf aansprakelijk is.

Schade werknemers

Stel uw medewerker krijgt een ongeval tijdens woon-werkverkeer? Dan zijn de kosten die daaruit voortvloeien gedekt. 

Deze module biedt dekking voor schade aan of aan spullen van medewerkers door een beroepsziekte of een ongeval (ook in het verkeer w.o. woon-werkverkeer) tijdens zijn werkzaamheden voor u, zonder dat u daar aansprakelijk voor hoeft te zijn. Ook voor ongevallen buiten werktijd waar u als werkgever verantwoordelijk voor bent. Denk bijvoorbeeld aan evenementen of bedrijfsuitjes. Ook verzekerd is het levensonderhoud van de achterblijvers en de kosten van een begrafenis als een verzekerde overlijdt.

Met deze module is het niet nodig dat medewerkers u als werkgever aansprakelijk moeten stellen. Sommige medewerkers ervaren dit als een vervelende stap.

Milieuschade werklocatie

Geen zorgen wanneer u per ongeluk een onvoorziene milieu­verontreiniging veroorzaakt aan grond, oppervlakte­water of grondwater.

Deze module biedt dekking voor schade aan of aan spullen van medewerkers door een beroepsziekte of een ongeval (ook in het verkeer w.o. woon-werkverkeer) tijdens zijn werkzaamheden voor u, zonder dat u daar aansprakelijk voor hoeft te zijn. Ook voor ongevallen buiten werktijd waar u als werkgever verantwoordelijk voor bent. Denk bijvoorbeeld aan evenementen of bedrijfsuitjes. Ook verzekerd is het levensonderhoud van de achterblijvers en de kosten van een begrafenis als een verzekerde overlijdt.

Met deze module is het niet nodig dat medewerkers u als werkgever aansprakelijk moeten stellen. Sommige medewerkers ervaren dit als een vervelende stap.

Gehuurde of Gebruikte zaken

Deze aanvullende verzekering is geschikt wanneer u regelmatig zaken van anderen gebruikt of huurt.

Deze zijn namelijk niet standaard verzekerd. De Gehuurde of Gebruikte zaken verzekering verzekert schade aan zaken van een ander die een verzekerde huurt of gebruikt.

Bewerking, behandeling en reparatie van zaken

Zaken van een ander die u beheert om te bewerken zijn niet standaard verzekerd. 

De Bewerking zaken dekking verzekert schade aan zaken van een ander die een verzekerde beheert om aan te werken. Ook het verlies van zaken is verzekerd.

Gestalde objecten

Stalt u caravans, campers, aanhangwagens, auto's of boten voor derden? Dan zijn deze niet standaard verzekerd. 

Met de Gestalde objecten dekking verzekert u zich tegen de kosten van schade aan objecten zoals caravans, campers, aanhangwagens, auto’s of boten van een ander die u stalt. Ook de kosten van schade door verlies van zaken en verwondingen aan anderen (als de gebeurtenis plaatsvindt op eigen terrein) zijn verzekerd.

Bespoten gewassen

Bespuit u regelmatig gewassen met gewasbeschermingsmiddelen of biociden? Dan kan dit schade veroorzaken aan percelen of gewassen van een ander. 

Dit is niet standaard verzekerd. Met de Bespoten gewassen dekking verzekert u zich tegen deze risico's.

Zuivere vermogensschade beroepen

De Zuivere vermogensschade beroepen verzekering dekt beroepsfouten van uw medewerkers wanneer er financiële schade geleden wordt die niet voortkomt uit schade aan zaken of personen (lees: zuivere vermogensschade). 

Bijvoorbeeld wanneer een leverancier de verkeerde onderdelen levert waardoor de klant omzet mist. Of een architect maakt een verkeerde berekening waardoor een parkeergarage instort. Deze vergissingen kunnen voor grote kosten bij de klant zorgen; hiervoor kunt u aansprakelijk gesteld worden. Deze financiële risico's zijn met deze aanvullende verzekering verzekerd.

Wilt u ons product vergelijken met andere aanbieders?

Bekijk het informatiedocument

De informatiedocumenten zijn opgesteld volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars. U kunt aan deze informatiedocumenten geen rechten ontlenen.

Met het informatiedocument kunt u in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie zien. Het informatiedocument helpt u onze verzekering te vergelijken met andere aanbieders