Arbeidsongeschiktheid melden
Zo meldt u arbeidsongeschiktheid bij Avéro Achmea.

Wordt u arbeidsongeschikt en heeft u een arbeids­ongeschiktheids­verzekering bij  
Avéro Achmea? Dan is het belangrijk dat u ons zo snel mogelijk laat weten dat u (tijdelijk) niet kunt werken. 

Wilt u uw arbeidsongeschiktheid telefonisch aan ons doorgeven?
U bereikt een van onze claimbehandelaars op: (013) 462 10 43. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8.00 uur tot 18.00 uur.

Wat gebeurt er na uw melding?

1. We nemen contact met u op

Onze claim­behandelaar doet dit al binnen een paar dagen na uw melding. Hij is uw contactpersoon tijdens uw arbeids­ongeschiktheid. Vaak kan hij al tijdens dit gesprek zeggen of u een uitkering krijgt of niet. En wat het voorlopige percentage van uw arbeids­ongeschiktheid is. Soms heeft hij meer informatie nodig. Hij vraagt dan bijvoorbeeld wat u wel of niet kunt doen in uw werk. Natuurlijk bent u niet verplicht om medische informatie te geven, als u dit alleen met een arts wilt bespreken.

2. We vragen soms om meer informatie

Dat gebeurt als de claimbehandelaar het percentage van arbeidsongeschiktheid niet kan noemen. Dan vraagt hij advies aan een medisch adviseur en een arbeidsdeskundige.

Medisch adviseur versus onafhankelijk arts
De medisch adviseur is een arts die in dienst is van Avéro Achmea. Hij geeft advies aan de claimbehandelaar en de arbeidsdeskundige over uw medische situatie en wat u in het dagelijks leven wel of niet meer kunt. Het gaat dus nog niet over wat u in relatie tot uw werk nog kunt doen. De medisch adviseur krijgt de medische informatie vaak van een andere, onafhankelijke arts. Deze onafhankelijke arts is dan gevraagd om u medisch te onderzoeken, want dat doen onze eigen artsen niet zelf.


Arbeidsdeskundige adviseert over uw werk
En geeft advies aan de claimbehandelaar over wat u in relatie tot uw werk nog kunt of niet meer kunt doen. Dit bekijkt hij op basis van de informatie over uw medische beperkingen en belastbaarheid die hij van de medisch adviseur heeft gehad. Ook kan de arbeidsdeskundige kijken naar uw werkomstandigheden. Bijvoorbeeld hoe het zit met de machines, processen of financiën. Hij kijkt eerst of u uw werk kunt blijven doen met aanpassingen. Bijvoorbeeld als u uw machines aanpast. Of als het proces in uw bedrijf verandert.


Het advies van de medisch adviseur en arbeidsdeskundige gebruiken wij om te bekijken wat het percentage van uw arbeidsongeschiktheid is. De inhoud van uw medisch dossier blijft geheim. De medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

3. We laten u weten of u een uitkering krijgt

De claimbehandelaar beslist hierover. Hij neemt zijn beslissing door alle informatie die we hebben te bekijken. Hij vertelt u wat volgens ons het percentage van uw arbeidsongeschiktheid is. Als u het niet met ons eens bent, vertelt de claimbehandelaar u wat u kunt doen.

In sommige gevallen keren wij niet uit. Bijvoorbeeld:

  • Als u binnen de door u gekozen eigen risicoperiode weer beter bent.
  • Als u bij het afsluiten van de verzekering onze vragen niet naar waarheid heeft beantwoord.
  • Als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van alcohol- of drugsmisbruik.
  • Als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van grove nalatigheid of schuld.
In onze algemene voorwaarden (pdf) leest u de gevallen waarin wij niet uitkeren. Krijgt u geen uitkering? Dan krijgt u een brief van ons met de reden. Tegen de uitspraak kunt u in beroep gaan.

4. Wij helpen u graag weer aan het werk

Meer informatie leest u in onze brochure Arbeidsongeschikt... En dan? (pdf). Hierin vindt u meer details over de stappen die we ondernemen als u arbeidsongeschikt wordt.

Vind een adviseur

Uw bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.