Agrarische Milieuverzekering
Zodat u goed beschermd bent tegen de kosten die ontstaan na milieuschade en de kosten van het opruimen van asbest

Milieuverzekering voor het agrarisch bedrijf

Financiële rust bij milieuschade

Milieuschade kan sneller ontstaan dan u soms denkt. Bij een brand kan verontreinigd bluswater bijvoorbeeld een forse milieuschade opleveren. De kosten voor onder andere sanering van verontreinigde bodem, verontreinigd water en preventieve opruiming zijn hoog. Gelukkig valt dit allemaal onder de dekking van de Milieuverzekering van Avéro Achmea.

Deze verzekering is onderdeel van de ToplandPolis voor agrarische bedrijven. Sluit u meerdere verzekeringen binnen deze polis af, dan ontvangt u tot 12% pakketkorting.

Onze verzekeringen sluit u af via een onafhankelijk adviseur. De adviseur kent uw bedrijf en uw bedrijfsrisico’s. Zo bent u verzekerd van een goed advies. 


3 redenen om deze agrarische Milieuverzekering te kiezen 

  • Dekking ongeacht wie er aansprakelijk is
  • Dekt ook het opruimen van asbest bij een gedekte gebeurtenis op uw Gebouwenverzekering van de ToplandPolis
  • Dekt ook de saneringskosten van inkomende verontreiniging

Bekijk wat u verzekert met onze Milieuverzekering voor agrariërs

Wel verzekerd

  • schade door brand, blikseminslag of ontploffing
  • schade door alle van buiten komende onheilen (deze dekking sluit u apart af)
  • kosten die u maakt om een direct dreigende schade te voorkomen of te verminderen en kosten van preventieve opruiming
  • schade aan een werklocatie die ontstaan is door de uitvoering van het werk (deze dekking sluit u apart af)

Niet verzekerd

  • schade door natuurrampen zoals een aardbeving of overstroming
  • schade waarbij sprake is van een ernstige mate van eigen schuld
  • schade die is onstaan door overtreding van overheidsvoorschriften op het gebied van milieu

Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in onze voorwaarden ToplandPolis Milieuverzekering of neem contact op met uw adviseur.
Voorwaarden ToplandPolis Milieuverzekering

Bekijk alle Agrarische verzekeringen voorwaarden:
Voorwaarden en meer

Vind een adviseur

Uw agrarisch bedrijf is uniek. Dat vraagt om een advies op maat. Daarom werken we alleen samen met onafhankelijke adviseurs. Vind een adviseur die bij u past.