Zaken Zekerplan Brand: Extra Kostenverzekering
Beschermt tegen de financiële risico’s door bedrijfsstilstand

Rubriek Brand: Extra Kostenverzekering

Uw bedrijfseigendommen goed verzekerd

Een bedrijf kan ernstige schade oplopen door bijvoorbeeld een brand of storm. Met de Brandverzekeringen van Avéro Achmea verzekert u schade aan gebouwen, inventaris of voorraad. Ook schade door bedrijfsstilstand kunt u verzekeren. Met de Brandverzekeringen biedt u uw relaties optimale zekerheid. Wij bieden u deskundige ondersteuning tijdens het acceptatie- en schadetraject. De rubriek brand kent 8 verschillende verzekeringen.

 • Geeft rust en zekerheid bij brand 
 • Op maat samen te stellen
 • Verzekert ook tegen bedrijfsstilstand

Extra Kostenverzekering

Beschermt tegen de financiële risico’s door bedrijfsstilstand

De Extra Kostenverzekering is onderdeel van de rubriek Brand uit het Zaken Zekerplan. Deze verzekering biedt een ruime dekking voor de extra kosten om schade door bedrijfsstilstand te beperken zoals:

 • kosten voor tijdelijke in gebruikname ander pand
 • kosten van verbouwing en inrichting van de tijdelijke werkruimte
 • inhuur van vervangende computerapparatuur
 • inhuur van (extra) personeel
 • reconstructiekosten voor de administratie

Met de Extra Kostenverzekering van Avéro Achmea biedt u uw relaties optimale zekerheid. Wij bieden deskundige ondersteuning in het acceptatie- en schadetraject.

Bekijk wat u verzekert met de Extra Kostenverzekering

Wel verzekerd

Schade door:

 • brand
 • blikseminslag
 • ontploffing
 • lucht- en ruimtevaartuigen
 • storm
 • diefstal, inbraak, vandalisme
 • regen, sneeuw, hagel
 • instorting of ontzetting gebouw door sneeuw- of waterbelasting
 • water na een breuk, vorst of verstopping
 • aanrijding en aanvaring
 • breuk van winkel- en etalageruiten, glas en spiegels
 • rook en roet
 • bereddingskosten tot maximaal het bedrag waarmee de schade is beperkt

Niet verzekerd

 • winstderving en vaste lasten (zie hiervoor Bedrijfsschadeverzekering)
 • overstroming en aardbeving
 • slecht onderhoud
 • ongedierte en geleidelijk werkende invloeden
 • illegale activiteiten zoals hennepteelt
 • boetes en kosten wegens contractbreuk
 • kosten die op basis van overeenkomsten verhaalbaar zijn
 • afschrijvingen op dubieuze debiteuren
 • terugstromend rioolwater anders dan uit afvoerbuizen of daarop aangesloten sanitair


Downloads en voorwaarden

Precies weten wat wel en niet verzekerd is? Bekijk de voorwaarden van de Extra Kostenverzekering.

Veelgestelde vragen over de Extra Kostenverzekering

Bedrijfsschade of extra kosten verzekeren?

Omdat de Extra Kostenverzekering de brutowinst (winstderving en vaste lasten) niet verzekert, is deze dekking bij uitstek geschikt voor relaties, die verwachten hun werkzaamheden snel te kunnen hervatten. Bijvoorbeeld met gehuurde materialen en/of op een andere locatie.  

Verwacht uw relatie na een schade wel doorlopende vaste lasten en winstderving? Dan is de Bedrijfsschadeverzekering een betere keuze. U kunt kiezen uit perioden per kwartaal: van 13 tot 104 weken. Ook biedt de Bedrijfsschadeverzekering dekking voor extra kosten, mits deze ter beperking van de bedrijfsschade en in overleg met ons worden gemaakt. 

Hoe krijg ik een offerte?

Met ons online offerteprogramma ZZP Online maakt u snel en eenvoudig een complete offerte voor uw relatie. Doordat het programma interactief is, kan onze Commerciële Binnendienst u direct ondersteunen bij uw voorstel. Nadat uw relatie de offerte inclusief de slotvragen ondertekend heeft, rondt u de aanvraag digitaal af. Snelheid, gemak en maatwerk.

Hoe krijg ik toegang tot ZZP Online? 

Werkt u samen met ons op het gebied van schadeverzekeringen? Dan heeft u van ons inloggegevens voor ZZP Online ontvangen. Bent u deze kwijt? Bel dan onze supportdesk op telefoonnummer 058 297 72 34. Of mail naar supportdesk@achmeaonline.nl

U kunt op 2 manieren inloggen

Hoe werkt ZZP Online?

Hoe geef ik een wijziging op een bestaande verzekering door?

Wijzigingen geeft u per mail door aan de Commerciële Binnendienst. U ontvangt dan binnen een week de gewijzigde polis(sen). Bij bepaalde wijzigingen van een risico (ander risicoadres of contractant) vragen wij u om een aanvraagformulier aan te leveren. Heeft u vragen over een wijziging? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Contact met een deskundige

Onze collega’s van de Commerciële Binnendienst helpen u graag. U bereikt hen op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur via 088 462 46 10. Mailen kan ook naar accountbedrijvenschade.avero@achmea.nl