Zaken Zekerplan Brand: Computer- en elektronica­verzekering
Computers en elektronica goed verzekerd

Rubriek Brand: Computer- en elektronicaverzekering

Uw bedrijfseigendommen goed verzekerd

Een bedrijf kan ernstige schade oplopen door bijvoorbeeld een brand of storm. Met de Brandverzekeringen van Avéro Achmea verzekert u schade aan gebouwen, inventaris of voorraad. Ook schade door bedrijfsstilstand kunt u verzekeren. Met de Brandverzekeringen biedt u uw relaties optimale zekerheid. Wij bieden u deskundige ondersteuning tijdens het acceptatie- en schadetraject. De rubriek brand kent 8 verschillende verzekeringen.

 • Geeft rust en zekerheid bij brand 
 • Op maat samen te stellen
 • Verzekert ook tegen bedrijfsstilstand

Computer- en elektronica­verzekering

Computers en elektronica goed verzekerd

De Computer- en elektronica­verzekering is onderdeel van de rubriek Brand uit het Zaken Zekerplan. Deze verzekering vergoedt schade aan elektronische apparatuur. Wij vergoeden de herstelkosten tot maximaal de vervangingswaarde onder aftrek van restanten. Met de Computer- en elektronica­verzekering van Avéro Achmea biedt u uw relaties optimale zekerheid. Wij bieden u deskundige ondersteuning in het acceptatie- en schadetraject. 

De Computer- en elektronica­verzekering kent een onverwacht ‘van buiten komende onheilendekking’ voor de in het gebouw aanwezige apparatuur. Schade door inbraak en diefstal vergoeden wij alleen als er sporen van braak zijn aan het gebouw.

Bekijk wat u verzekert met de Computer- en elektronica­verzekering

Wel verzekerd

 • een aantal schade-oorzaken door een eigen gebrek van de installatie
 • schade aan de installatie door stroomuitval van minimaal 6 uur
 • gevolgschade tot 50% van het verzekerde bedrag tot een maximum van €11.500
 • bereddingskosten 
 • opruimingskosten tot 10% van het verzekerde bedrag
 • kosten van vervoer en opslag tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag
 • kosten die voor de huurder zijn tot 10% van het verzekerde bedrag
 • kosten van herstel van door openbare nutsbedrijven aangebrachte voorzieningen na een gedekte gebeurtenis
 • pc’s en beamers zijn, indien aangetekend in de polis, ook tijdens transport verzekerd binnen de Benelux en Duitsland als deze in het vervoermiddel niet zichtbaar zijn van buitenaf

Niet verzekerd

Schade als gevolg van:

 • overstroming en aardbeving
 • achterstallig onderhoud, slijtage, corrosie, ongedierte en ander geleidelijk bederf
 • schade aan externe informatiedragers, tenzij uitdrukkelijk opgegeven en meeverzekerd
 • abnormale experimenten, beproevingen en overbelasting
 • krassen, schrammen en deuken als dit niet van invloed is op het functioneren
 • verhaalbare schade op grond van leveringsvoorwaarden e.d.
 • illegale activiteiten zoals hennepteelt
 • kosten voor het ongedaan maken van bodem- en waterverontreiniging
 • schade door malware, virussen, trojans e.d. (zie Cyberverzekering)

Behalve bij schade door brand/ontploffing/kortsluiting geldt een eigen risico van €225 per gebeurtenis.

Downloads & voorwaarden

Precies weten wat wel en niet verzekerd is? Bekijk de voorwaarden van de Computer- en elektronicaverzekering.

Veelgestelde vragen over de Computer- en elektronica­verzekering

Hoe krijg ik een offerte?

Met ons online offerteprogramma ZZP Online maakt u snel en eenvoudig een complete offerte voor uw relatie. Doordat het programma interactief is, kan onze Commerciële Binnendienst u direct ondersteunen bij het op maat maken van uw voorstel. Nadat uw relatie de offerte inclusief de slotvragen ondertekend heeft, rondt u de aanvraag digitaal af. Snelheid, gemak en maatwerk.

Hoe krijg ik toegang tot ZZP Online? 

Werkt u samen met ons op het gebied van schadeverzekeringen? Dan heeft u van ons inloggegevens voor ZZP Online ontvangen. Bent u deze kwijt? Bel dan onze supportdesk op telefoonnummer 058 297 72 34. Of mail naar supportdesk@achmeaonline.nl.

U kunt op 2 manieren inloggen

Hoe werkt ZZP Online?

Wat zijn belangrijke richtlijnen bij acceptatie van de Computer- en elektronica­verzekering?

De Computer- en elektronica­verzekering is onderdeel van de rubriek Brand uit het Zaken Zekerplan. U kunt de dekking alleen sluiten in combinatie met de andere brandverzekeringen van het bedrijf.

Voor zaken met een nieuwwaarde tot €12.500 per zelfstandig verzekerde zaak en/of zaken die niet ouder zijn dan 5 jaar, is het sluiten van een onderhoudsovereenkomst niet vereist.
 
Ook ZZP Online bevat acceptatierichtlijnen en -grenzen. Loopt uw offerte hierop vast? Neem dan contact op met onze Commerciële Binnendienst. Zij helpen u direct verder.

Hoe geef ik een wijziging op een bestaande verzekering door?

Wijzigingen geeft u per mail door aan de Commerciële Binnendienst. U ontvangt dan binnen een week de gewijzigde polis(sen). Bij bepaalde wijzigingen van een risico (ander risicoadres of contractant) vragen wij u om een aanvraagformulier aan te leveren. Heeft u vragen over een wijziging? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Contact met een deskundige

Onze collega’s van de Commerciële Binnendienst helpen u graag. U bereikt hen op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur via 088 462 46 10. Mailen kan ook naar accountbedrijvenschade.avero@achmea.nl