Zaken Zekerplan: Aansprakelijkheids­verzekering 
Voorkom hoge kosten bij claims

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Voorkom hoge kosten bij claims

Deze verzekering biedt dekking tot €2.500.000 per gebeurtenis en €5.000.000 per verzekeringsjaar. Met de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven van Avéro Achmea biedt u uw relaties optimale zekerheid. Wij bieden u deskundige ondersteuning die nodig is in het acceptatie- en schadetraject. Deze verzekering is onderdeel van de rubriek Aansprakelijkheid in het Zaken Zekerplan. 

De voordelen van de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven 

 • Beschermt het vermogen van de ondernemer voor schade aan anderen
 • Beschermt ook medewerkers tegen de financiële gevolgen van ongevallen tijdens het werk
 • Zowel voor schade die zij veroorzaken als oplopen

Bekijk de categorieën van de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

AVB

Aanvullende dekkingen (optioneel)

Aanvullende verzekeringen

Dekkingsgebied
 • Europa (voor een zakenreis werelddekking)
 • wereld
Verzekerden
 • ondergeschikten die activiteiten uitoefenen voor of namens het bedrijf (medewerkers, uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers, onderaannemers)
Productaansprakelijk­heid
Werkgevers­aansprakelijk­heid
Goed werkgeverschap 7:611 BW
 • door verkeersrisico’s Collectieve SVI / SVI / WerkgeverZeker
Goed werkgeverschap
 • zie WerkgeverZeker (primaire dekking werkgeverrisico's)
 • WerkgeverZeker: dekt primair de werkgevers­aansprakelijk­heid, daardoor korting op de AVB, niet zonder onze AVB te sluiten
Inloop
 • optioneel mogelijk
Uitloop
 • optioneel mogelijk
Verweerkosten
Schade door motorrijtuigen
Laden/lossen motorrijtuigen
Regierisico motorrijtuigen
(Lucht) vaartuigen
Opzicht aan consumentenzaken voor een aantal sectoren
 • voor een aantal bedrijfssectoren standaard meeverzekerd
Opzicht
 • voor een aantal sectoren optioneel
Schade aan niet opgeleverd bouw- of montagewerk
 • zie onze Bouw- en Montageverzekering
Bestaande eigendommen opdrachtgever
 • zie onze Bouw- en Montageverzekering
Plotselinge milieuaantasting aan personen en zaken
Milieuaantasting aan bodem en water
 • zie onze Milieuschadeverzekering
Ondergrondse zaken
 • optioneel mogelijk
Beroeps­aansprakelijk­heid
Medische aansprakelijkheid

AVB

Dekkingsgebied
 • Europa (voor een zakenreis werelddekking)
Verzekerden
 • ondergeschikten die activiteiten uitoefenen voor of namens het bedrijf (medewerkers, uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers, onderaannemers)
Productaansprakelijk­heid
Werkgevers­aansprakelijk­heid
Goed werkgeverschap 7:611 BW
Goed werkgeverschap
Inloop
Uitloop
Verweerkosten
Schade door motorrijtuigen
Laden/lossen motorrijtuigen
Regierisico motorrijtuigen
(Lucht) vaartuigen
Opzicht aan consumentenzaken voor een aantal sectoren
Opzicht
Schade aan niet opgeleverd bouw- of montagewerk
Bestaande eigendommen opdrachtgever
Plotselinge milieuaantasting aan personen en zaken
Milieuaantasting aan bodem en water
Ondergrondse zaken
Beroeps­aansprakelijk­heid
Medische aansprakelijkheid

Aanvullende dekkingen (optioneel)

Dekkingsgebied
 • wereld
Verzekerden
Productaansprakelijk­heid
Werkgevers­aansprakelijk­heid
Goed werkgeverschap 7:611 BW
Goed werkgeverschap
 • zie WerkgeverZeker (primaire dekking werkgeverrisico's)
Inloop
 • optioneel mogelijk
Uitloop
 • optioneel mogelijk
Verweerkosten
Schade door motorrijtuigen
Laden/lossen motorrijtuigen
Regierisico motorrijtuigen
(Lucht) vaartuigen
Opzicht aan consumentenzaken voor een aantal sectoren
 • voor een aantal bedrijfssectoren standaard meeverzekerd
Opzicht
 • voor een aantal sectoren optioneel
Schade aan niet opgeleverd bouw- of montagewerk
Bestaande eigendommen opdrachtgever
Plotselinge milieuaantasting aan personen en zaken
Milieuaantasting aan bodem en water
Ondergrondse zaken
 • optioneel mogelijk
Beroeps­aansprakelijk­heid
Medische aansprakelijkheid

Aanvullende verzekeringen

Dekkingsgebied
Verzekerden
Productaansprakelijk­heid
Werkgevers­aansprakelijk­heid
Goed werkgeverschap 7:611 BW
 • door verkeersrisico’s Collectieve SVI / SVI / WerkgeverZeker
Goed werkgeverschap
 • WerkgeverZeker: dekt primair de werkgevers­aansprakelijk­heid, daardoor korting op de AVB, niet zonder onze AVB te sluiten
Inloop
Uitloop
Verweerkosten
Schade door motorrijtuigen
Laden/lossen motorrijtuigen
Regierisico motorrijtuigen
(Lucht) vaartuigen
Opzicht aan consumentenzaken voor een aantal sectoren
Opzicht
Schade aan niet opgeleverd bouw- of montagewerk
 • zie onze Bouw- en Montageverzekering
Bestaande eigendommen opdrachtgever
 • zie onze Bouw- en Montageverzekering
Plotselinge milieuaantasting aan personen en zaken
Milieuaantasting aan bodem en water
 • zie onze Milieuschadeverzekering
Ondergrondse zaken
Beroeps­aansprakelijk­heid
Medische aansprakelijkheid

Bekijk wat u verzekert met onze Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Wel verzekerd

Kosten zoals:

 • bereddingskosten om schade te voorkomen en daarmee een mogelijke claim
 • verweerkosten op een aansprakelijkstelling in overleg met ons gemaakt

Niet verzekerd

Schade ontstaan door:

 • opzet
 • seksuele gedragingen
 • asbest
 • legionella
 • medisch handelen
 • aansprakelijkheid verhogende bedingen
 • genetische schade
 • schade aan programmatuur


Downloads en voorwaarden

Precies weten wat wel en niet verzekerd is? Bekijk de voorwaarden van de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

Veelgestelde vragen Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Hoe krijg ik een offerte?

Met ons online offerteprogramma ZZP Online maakt u snel en eenvoudig een complete offerte voor uw relatie. Doordat het programma interactief is, kan onze Commerciële Binnendienst u direct ondersteunen bij het op maat maken van uw voorstel. Nadat uw relatie de offerte inclusief de slotvragen ondertekend heeft, rondt u de aanvraag digitaal af. Snelheid, gemak en maatwerk

Hoe krijg ik toegang tot ZZP Online?

Werkt u samen met ons op het gebied van schadeverzekeringen? Dan heeft u van ons inloggegevens voor ZZP Online ontvangen. Bent u deze kwijt? Bel dan onze supportdesk op 058 297 72 34. Of mail naar supportdesk@achmeaonline.nl.

U kunt op 2 manieren inloggen

Hoe werkt ZZP Online?

Wat zijn belangrijke richtlijnen bij acceptatie van de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven?

Voor de meeste risico’s die worden aangeboden, ontvangt u van ons een passende verzekeringsoplossing. Toch zijn er altijd risico’s die op grond van de bedrijfsactiviteiten niet in onze portefeuille passen. Zo zijn we bij de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) terughoudend met acceptatie van de volgende bedrijfssectoren:

- Dakdekken 
- Installatiebedrijven in de agro sector
- Asbestsaneringsbedrijven
- Steigerbouwbedrijven
- Aannemers grond-, weg- en waterbouw
- Overheid en semioverheid
- Duik- en parachutesportverenigingen
- Evenementenbureau
- Touroperator
- Maneges en andere bedrijven die met paarden werken
- Agrarische bedrijven
- Bewerking en levering motorrijtuigen
- Recyclingbedrijven
- Farmaceutische bedrijven
- Diervoederproducenten
- Seks en drugs gerelateerde bedrijven
- Inrichtingen en klinieken

Ook ZZP Online bevat acceptatierichtlijnen en –grenzen. Loopt uw offerte hierop vast? Neem dan contact op met onze Commerciële Binnendienst. Zij helpen u direct verder.

Wat valt onder opzicht en is dit verzekerd?

Zaken onder opzicht zijn zaken van een ander die verzekerde direct onder zich heeft. Dat kan zijn in bijvoorbeeld behandeling, bewerking, beheer of zaken die de verzekerde huurt.

Voor bouw- en installatiebedrijven is de opzichtdekking te beperkt
Veel zaken die de aannemer in bewerking heeft, zijn nog niet opgeleverd en daarmee voor risico van henzelf. Ook de dekking voor bijvoorbeeld het gebouw of installatie waaraan de aannemer werkt, moet voldoende ruim zijn. Voor dit soort risico’s kunt u de Bouw- en Montageverzekering adviseren.

Schade door opzicht is standaard uitgesloten in de voorwaarden
Voor een aantal bedrijfssectoren is schade aan consumentenzaken standaard meeverzekerd met een clausule op de polis. Voor andere sectoren kunt u opzichtdekking aanvragen. Dit geldt ook voor business-to-business. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze Commerciële Binnendienst. Zij helpen u direct verder.

Waarom het risico van inloop en uitloop verzekeren?

De verzekering biedt dekking voor schade waarvoor verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering voor het eerst aansprakelijk wordt gesteld. Verder is de schade ontstaan door handelen of nalaten tijdens de looptijd van de verzekering. Met andere woorden, zowel het inloop- als uitlooprisico zijn niet verzekerd. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij het oversluiten van een AVB naar een andere verzekeraar. In- en uitloop kunt u meeverzekeren. Neem hiervoor contact op met onze Commerciële Binnendienst. Zij helpen u direct verder.

Is een hoger verzekerd bedrag mogelijk?

Het standaard verzekerd bedrag op de AVB is €2.500.000 per gebeurtenis en het dubbele per verzekeringsjaar. Deze kunt u verhogen naar €5.000.000 met het dubbele per verzekeringsjaar. Neem hiervoor contact op met onze Commerciële Binnendienst. Zij helpen u direct verder.

Kan ik bedrijfsactiviteiten buiten Europa meeverzekeren?

De verzekering biedt standaard dekking voor het zaken doen binnen Europa. Export en handelen buiten Europa kunt u in een aantal gevallen meeverzekeren. Neem hiervoor contact op met onze Commerciële Binnendienst. Zij helpen u direct verder.

Hoe geef ik een wijziging op een bestaande verzekering door?

Wijzigingen geeft u per mail door aan de Commerciële Binnendienst. U ontvangt dan binnen een week de gewijzigde polis(sen). Heeft u vragen over een wijziging? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Contact met een deskundige 

Onze collega’s van de Commerciële Binnendienst helpen u graag. U bereikt hen op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur via 088 462 46 10. Mailen kan ook naar accountbedrijvenschade.avero@achmea.nl.