WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn 
Beschermt medewerkers die gedeeltelijk of niet-duurzaam arbeidsongeschikt zijn

WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn 

Verkleint het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Speciaal voor uw relaties in de sector zorg en welzijn die zijn aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), biedt Avéro Achmea een verzekering die hun medewerkers een aanvulling geeft op de WIA-uitkering van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en van het PFZW. Medewerkers krijgen te maken met de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) als zij door ziekte niet of minder kunnen werken. Met onze WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn verkleint uw relatie het inkomensverlies van zijn medewerkers bij arbeidsongeschiktheid, in situaties waarin er geen of een zeer beperkte WIA-uitkering vanuit UWV en het PFZW van toepassing is. 

De voordelen van de WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn

 • Medewerkers ontvangen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid altijd een aanvulling tot minstens 70% van het laatstverdiende bruto jaarloon, tot de AOW-leeftijd (maximaal 70 jaar) 
 • Medewerkers ontvangen ook als het arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 15% en 35%, of boven de 80% ligt, een aanvullende uitkering
 • Deze verzekering sluit volledig aan op de WIA-uitkering van UWV en het arbeidsongeschiktheidspensioen van het PFZW 

Bekijk wat u verzekert met onze WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn

Wel verzekerd

 • alle medewerkers die u aanmeldt
 • vergoeding aan medewerkers die in de WGA komen en tussen 35% en 80% arbeidsongeschikt zijn
 • aanvulling op een WIA-uitkering na 104 weken ziekte en aanvulling op een eventuele uitkering van Pensioenfonds Zorg & Welzijn
 • hulp bij re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers en hulp bij bezwaar en beroep tegen beslissingen van UWV
 • optioneel mee te verzekeren: vergoeding aan medewerkers in de WGA of IVA die 80% of meer arbeidsongeschikt zijn
 • optioneel mee te verzekeren: vergoeding aan medewerkers of werkgever als de medewerker tussen de 15% en 35% arbeidsongeschikt is

Niet verzekerd

 • medewerkers die al een WAO- of WIA-uitkering hebben of ziek zijn als de WIA-verzekering start
 • arbeidsongeschiktheid die ontstaat door opzet of roekeloosheid
 • bedrijven die een aanvulling op de WIA willen verzekeren en niet onder het Pensioenfonds Zorg & Welzijn vallen, maar bijvoorbeeld onder het ABP

Precies weten wat wel en niet verzekerd is? Bekijk de voorwaarden van onze WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn.

Beperkte WIA-uitkering voor medewerkers die gedeeltelijk of niet-duurzaam arbeidsongeschikt zijn
Dan is de WIA-uitkering vanuit UWV en het PFZW vaak zeer minimaal, waardoor medewerkers te maken kunnen krijgen met een forse inkomensachteruitgang. Zeker als het bruto jaarloon(*1) hoger is dan de WIA-loongrens
. En medewerkers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, krijgen vanuit UWV en het PFZW helemaal geen inkomensaanvulling.

Met onze WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn heeft uw relatie het ook in die situaties goed geregeld
De medewerker ontvangt bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid dan altijd minstens 70% van het laatstverdiende bruto jaarloon (afhankelijk van het verzekerd bedrag dat uw relatie kiest). Ook een inkomensaanvulling bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 15% en 35%, of boven de 80%, kan worden verzekerd.

De medewerker hoeft geen medische vragen te beantwoorden als hij of zij direct na indiensttreding wordt aangemeld.

Uw relatie bepaalt zelf hoe hij zijn medewerkers verzekert 

Aanvulling op WIA-uitkering mogelijk bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen 35% en 100%

Uw relatie kiest zelf op welke manier hij zijn medewerkers verzekert. Standaard geeft de WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn medewerkers met een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35% en 80% een aanvulling tot 70% van het bruto jaarloon tot de pensioengerechtigde leeftijd. Uw relatie kan daarnaast ook kiezen voor een extra aanvulling van 10% van het verzekerde bruto jaarloon bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 80% en 100%.

Avéro Achmea beloont medewerkers die restverdiencapaciteit benutten
Als de arbeidsongeschikte medewerker zijn restverdiencapaciteit voor minimaal 50% benut, verhogen wij de WIA-aanvulling automatisch met 5%.

Het maximaal te verzekeren bruto jaarloon is €200.000.

Optioneel: een compensatie voor medewerkers die tussen 15% en 35% arbeidsongeschikt zijn aanvullend meeverzekeren

Een medewerker met een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35% heeft geen recht op een WIA-uitkering van UWV of vanuit het PFZW. Als de medewerker in dienst blijft en minder gaat werken, gaat hij waarschijnlijk ook minder verdienen. Met de WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn krijgt een medewerker met een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 15% en de 35% wél een tijdelijke uitkering.

Uw relatie bepaalt zelf periode, bedrag en besteding

 • Uw relatie kiest bij het afsluiten van deze verzekering zelf voor de periode waarin de tijdelijke uitkering geldt: 3, 5 of 10 jaar.
 • En ook het bedrag van de uitkering bepaalt uw relatie zelf, en bestaat uit 70%, 80%, 90% of 100% van het verzekerde bruto jaarloon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage.
 • Uw relatie kiest wie de uitkering krijgt: de medewerker of hijzelf. Als uw relatie ervoor kiest om zelf de uitkering te krijgen, is hij vrij het geld te besteden. Bijvoorbeeld om een aangepaste werkplek voor de medewerker in te richten. Ook kan afgesproken worden dat de medewerker de uitkering krijgt. In dat geval is de uitkering een tijdelijke aanvulling op het bruto jaarloon.

Het maximaal te verzekeren bruto jaarloon is €100.000.

Heeft u of uw relatie een vraag over onze WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden.

Contact met een deskundige 

Vragen over onze WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn? Neem dan contact op met onze Commerciële Binnendienst via 055 579 21 00. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Ons e-mailadres is inkomen.avero@achmea.nl.  

Begrippen

*1) Bruto jaarloon Bij het bepalen van het bruto loon gaan wij uit van het bruto jaarloon volgens het uniforme loonbegrip. Dit is het loon dat de werkgever opgeeft aan de Belastingdienst voor de berekening van loonheffingen (namelijk: loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet). Bijvoorbeeld: bruto (basis) jaarloon + bijtelling eventuele auto van de zaak + vakantiegeld + eventuele 13e maand en/of bonus.