De WGA Uitstapverzekering
Geeft uw relatie invloed op het ziekte- en re-integratieproces van medewerkers

WGA Uitstapverzekering

Voor werkgevers die de regie in eigen hand willen houden

Kiest uw relatie ervoor eigenrisicodrager te worden voor de WGA? Dan is de werkgever gedurende 10 jaar zelf verantwoordelijk voor de WGA-uitkeringen. Het is daarom belangrijk dat de werkgever zelf invloed kan uitoefenen op het ziekte- en re-integratieproces van medewerkers.

De WGA Uitstapverzekering van Avéro Achmea is een werkgeversverzekering bestemd voor (middel)grote werkgevers met een loonsom vanaf  €328.000. Deze verzekering vergoedt de wettelijke WGA-uitkeringen die de werkgever als eigenrisicodrager verschuldigd is. Daarnaast heeft de werkgever ook re-integratieverplichtingen. Wij ondersteunen de werkgever met preventie en re-integratie. Zo voldoet uw relatie aan alle verplichtingen als WGA-eigenrisicodrager voor een periode van 10 jaar. 

Avéro Achmea geeft een garantieverklaring af aan de Belastingdienst. Het maximaal te verzekeren salaris bedraagt de WIA-loongrens.

De voordelen van de WGA Uitstapverzekering

 • Met onze WIA re-integratieservice helpen wij zieke (ex-)medewerkers om weer aan het werk te gaan.
 • Wij ondersteunen werkgevers bij hun taken en verantwoordelijkheden als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Ook als een zieke (ex-)medewerker niet doet wat de werkgever of de wet van hem vraagt, zorgen wij ervoor dat de werkgever toch aan zijn wettelijke verplichtingen voldoet.
 • Werkgevers profiteren van een eenvoudige administratie dankzij het online Meldloket en SUAG Service.

Bekijk wat u verzekert met onze WGA Uitstapverzekering 

Wel verzekerd

 • alle medewerkers van 16 jaar of ouder die niet ziek zijn op de ingangsdatum van de WGA Uitstapverzekering
 • medewerkers die geen WGA-uitkering krijgen
 • medewerkers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn
 • medewerkers die een uitkering krijgen uit de Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten

Niet verzekerd

 • medewerkers die al ziek zijn op de ingangsdatum van de WGA-Uitstapverzekering
 • directeur-grootaandeelhouders of stagiaires
 • ziektes die ontstaan of erger zijn geworden door opzet of roekeloosheid
 • ziektes die ontstaan of erger zijn geworden door ernstige conflicten
 • wanneer er sprake is van fraude


Downloads en voorwaarden

Precies weten wat wel en niet verzekerd is? Bekijk de voorwaarden van onze WGA Uitstapverzekering.

Ziektewetmanagementmodule

Vanaf 1 januari 2019 passen wij de ToplandPolis op onderdelen aan. De aanpassingen gaan in bij prolongatie. Een overzicht van de aanpassingen vindt u in de download. 

Informatie voor klanten 

Wij informeren klanten een maand voor prolongatie over de aanpassingen op hun ToplandPolis. Zij zien de nieuwe premie op hun polis en ontvangen bij de polis een overzicht van de aanpassingen. Een aantal klantgroepen ontvangt extra informatie om hen voor te bereiden op: 

 • de verplichte elektrakeuring voor behoud van branddekking op de verzekeringen. 
 • de nieuwe elektrakeuring bij aanwezigheid van brandbaar schermdoek in de kas. 
 • de verhoging van premie en een verplicht eigen risico voor bedrijfsaansprakelijkheid bij maneges. 
 • de verhoging van premie bij hoofdactiviteit ‘gecombineerd bedrijf’ bij klanten die actief zijn in de intensieve veehouderij. 
 
Hebt u vragen? 
De medewerkers van Polisbeheer Agro helpen u graag. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur op telefoonnummer 071 568 98 90

Variant Uitstap Stop Loss

Is de som van de wettelijke WGA-uitkeringen hoger dan de door het Actuariaat vastgestelde eigen behoud? Dan vergoedt de Uitstap Stop Loss deze uitkeringen die de werkgever als eigenrisicodrager verschuldigd is. Deze oplossing is mogelijk voor werkgevers met meer dan 1.000 medewerkers.

Combineer de WGA Uitstapverzekering met Grip op Verzuim

Door de WGA Uitstapverzekering te combineren met de verzuimverzekering Grip op Verzuim, voldoet de werkgever bij ziekte en arbeidsongeschiktheid voor 12 jaar aan zijn wettelijke verplichtingen. Deze verzekering is ook geschikt voor kleine werkgevers. De combinatie WGA Uitstapverzekering en Grip op Verzuim omvat:

• in de eerste 2 jaar loondoorbetaling of ziektewetuitkeringen (uw relatie moet ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet zijn) aan zieke (ex-)medewerkers
• in de maximaal 10 jaar daarna, de WGA-uitkeringen
• verzuimbegeleiding (Wet Verbetering Poortwachter en in het kader van het eigenrisicodragerschap Ziektewet)
• re-integratie

Lees meer over de combinatie WGA Uitstap en Grip op Verzuim 

Meldloket

Uw relatie geeft personele wijzigingen, ziek- en herstelmeldingen of andere aanvragen eenvoudig online aan ons door via het Meldloket. Zo bieden wij 1 overzichtelijk webportaal voor de administratie van alle Verzuim- en WIA-verzekeringen. 

Uniek: Avéro Achmea biedt de SUAG Service 

Avéro Achmea werkt intensief samen met UWV. SUAG staat voor Status Uitkering Arbeidsgeschiktheid. Verandert UWV de status van een arbeidsongeschikte medewerker? Dan informeren zij ons direct. Wij passen de WIA-vergoeding gelijk aan. Uw relatie hoeft hier niets voor te doen. Is uw relatie eigenrisicodrager voor de WGA? Dan hoeft deze werkgever alleen maar een machtiging te ondertekenen. 

Belangrijkste voordelen

 • Werkgevers hoeven geen beschikkingen van UWV naar ons te versturen; wijzigingen worden automatisch verwerkt. 
 • U als adviseur hoeft hierdoor niets te doen.
 • Arbeidsongeschikte medewerkers ontvangen zo altijd de juiste vergoeding.

Contact met een deskundige

Vragen over onze WGA Uitstapverzekering? Neemt u dan contact op met onze collega’s van de Commerciële Binnendienst op telefoonnummer 055 579 21 00. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Ons e-mailadres is inkomen.avero@achmea.nl.