Veelgestelde vragen WIA Aanvulling Zorg & Welzijn
En de antwoorden

Veelgestelde vragen over onze WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn

Het antwoord op alle vragen van u en uw relatie

Heeft u of uw relatie een vraag over onze WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via de Commerciële Binnendienst op 055 579 21 00. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Ons e-mailadres is inkomen.avero@achmea.nl.

Veelgestelde vragen

Waar staat PFZW voor?

Dat is de afkorting voor Pensioenfonds Zorg & Welzijn.

Voor wie is de WIA Aanvullingsverzekering van Avéro Achmea bedoeld?

Deze verzekering sluit volledig aan op de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid vanuit het PFZW en is daarmee bedoeld voor werkgevers in de sector zorg (sectornummer 35) die bij dit pensioenfonds zijn aangesloten. De meeste bedrijven in de zorg en welzijn zijn aangesloten bij het PFZW. 

Voor wie geldt deze verzekering, met een beroep in de zorg, niet? En waarom niet?

Deze verzekering geldt niet voor bedrijven die niet zijn aangesloten bij het PFZW maar bij ABP of eventueel een ander pensioenfonds.

Welke dekking/uitkering wordt geboden vanuit de pensioenregeling?

 

 • Het PFZW biedt een prima dekking voor werknemers die volledig arbeidsongeschikt worden en in de WIA komen. 
 • Voor werknemers in de WGA (35 tot 80% arbeidsongeschikt) is de dekking zeer beperkt waardoor zij geconfronteerd worden met een forse inkomensachteruitgang. Zie onder *) hoe wij rekening houden met bestaande uitkeringen. 
 • Voor werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, biedt het pensioenfonds geen inkomensaanvulling. Werkgevers zijn zich hier over het algemeen niet bewust van. 

*) Bij een uitkering vanuit onze WIA Aanvullingsverzekering Zorg & Welzijn houden wij rekening met de uitkering vanuit het PFZW en berekenen wij de uitkering als volgt:

 • Bij een aanvulling vanuit PFZW over het jaarloon tot de WIA loongrens:
  • Als de werknemer een vervolguitkering van UWV ontvangt:
   70% x het ao-percentage x jaarloon - WGA uitkering
 • Bij een aanvulling vanuit PFZW over het jaarloon vanaf de WIA loongrens:
  •  70% x het ao-percentage x (jaarloon - maximum jaarloon) 

Waarom is deze dekking vanuit de pensioenregeling beperkt?

Een aantal cao’s dat geldt binnen de zorgsector verplicht werkgevers om het loon van een 35-minner aan te vullen tot 70% of 100% als deze nog steeds in dienst is. Vooral in sectoren waar het gemiddelde loon relatief laag is, zoals in de Verpleging en Verzorging, is deze aanvulling belangrijk. Door de lage inkomens (en hoge parttime percentages) vallen werknemers in deze sectoren relatief snel in de categorie “minder dan 35% arbeidsongeschikt”. 

Daarnaast biedt de dekking voor Hiaat Basis en Excedent Basis geen ww-component. 

Waarom heeft Avéro Achmea specifiek voor de sector Zorg een aanvullingsverzekering ontwikkeld?

Enerzijds om aan te sluiten op eisen vanuit de CAO. Anderzijds om een gegarandeerd minimum voor werknemers te kunnen verzekeren. 

Werknemers in de zorg zijn schaars en werkgevers willen personeel graag behouden door onder andere goede secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden. Een goede collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering is daar onderdeel van en dankzij de extra investeringen in de zorg is daar ook geld voor. Daarnaast zijn zorgplicht en goed werkgeverschap belangrijke factoren die meespelen bij het afsluiten van een WIA verzekering. 

Wat is de dekking van de WIA Aanvullingsverzekering van Avéro Achmea?

 • Ao 15-35%: tijdelijke gelijkblijvende uitkering (3, 5 of 10 jaar) aan werkgever of werknemer (alleen in combinatie met WGA 35-80). 
 • Ao 35-80%: aanvulling tot 70% of 75% bij minimaal 50% benutting rvc (los te sluiten).
 • Ao >80%: 10% aanvulling boven de IVA of WGA volledig (alleen in combinatie met WGA 35-80). 

Bekijk de belangrijkste verschillen in dit overzicht.

Welke percentage keuzemogelijkheden zijn er per dekking?

 • Ao 15-35%: 70, 80, 90 of 100%
 • Ao 35-80%: aanvulling tot 70% (75% bij minimaal 50% benutting rvc)
 • Ao >80%: 10% aanvulling

Bekijk de belangrijkste verschillen in dit overzicht.

Welke keuzes bestaan voor het maximale verzekerd inkomen?

 • Ao 15-35%: WIA-loongrens / €100.000
 • Ao 35-80%: WIA-loongrens / €100.000 / €200.000
 • Ao >80%: WIA-loongrens / €100.000 / €200.000

Hoe wordt de uitkering berekend?

WIA Aanvullingsverzekering WGA 35-80
Stap 1: Wij bepalen de correctiefactor
Correctiefactor = gemaximeerde jaarloon / ongemaximeerde jaarloon.
• U vindt een rekenvoorbeeld in het hoofdstuk Begrippen (zie Correctiefactor) van de voorwaarden.
Stap 2: Wij bekijken de restverdiencapaciteit en bepalen de vergoeding
• Restverdiencapaciteit minder dan 50% benut:
vergoeding = dekkingspercentage x jaarloon - 70% x nieuw jaarloon x correctiefactor.
• Restverdiencapaciteit 50% of meer benut:
vergoeding = (dekkingspercentage + 5%) x jaarloon - 75% x nieuw jaarloon x correctiefactor.
Stap 3: We verminderen onze vergoeding met de uitkering die u van het PFZW ontvangt
Wij berekenen de hoogte van de uitkering van het PFZW zelf. Dit doen we als volgt:
• De aanvulling vanuit PFZW over het jaarloon tot de WIA loongrens:
• Als uw werknemer een vervolguitkering van UWV ontvangt.
• 70% x arbeidsongeschiktheidspercentage x jaarloon - WGA-uitkering
• De aanvulling vanuit PFZW over het jaarloon vanaf de WIA loongrens:
• 70% x arbeidsongeschiktheidspercentage x (jaarloon - maximum jaarloon)
Stap 4: We verminderen onze vergoeding met de wettelijke uitkeringen

WIA Aanvullingsverzekering WGA/IVA 80-100
Vergoeding = jaarloon x dekkingspercentage

Compensatieverzekering
Vergoeding = jaarloon voor arbeidsongeschiktheid x arbeidsongeschiktheidspercentage x dekkingspercentage
• UWV bepaalt na de wachttijd het arbeidsongeschiktheidspercentage van uw werknemer.
• Wij gebruiken dit percentage.
• Wij passen het arbeidsongeschiktheidspercentage niet meer aan.

Bij een dekking WGA min 35%: als een werknemer uit dienst gaat, wat betekent dat voor zijn uitkering?

De uitkering loopt bij uitdiensttreding door tot het einde van de gekozen uitkeringsduur.

Hoe beoordeelt Avéro Achmea de arbeidsongeschiktheid van deze ex-werknemer nadien (=Compensatieverzekering)?

UWV bepaalt na de wachttijd het arbeidsongeschiktheidspercentage van uw werknemer.

 • Wij gebruiken dit percentage.
 • Wij passen het arbeidsongeschiktheidspercentage niet meer aan.

Welke index opties bestaan er?

 • Ao 15-35%: WIA index (max 3%) gelijkblijvend, 2% of 3%
 • Ao 35-80%: WIA index (max 3%) gelijkblijvend, 2% of 3%
 • Ao >80%: WIA index (max 3%) gelijkblijvend, 2% of 3%

Geldt de dekking uitsluitend voor WGA of ook voor IVA?

 • Ao >80%: hier geldt de uitkering bij zowel WGA als IVA
 • WGA 35-80: alleen bij WGA
 • Compensatie: niet van toepassing

Geldt de WIA Aanvullingsverzekering van Avéro Achmea zowel voor MKB (<250 werknemers) als voor Grootzakelijk (>250 werknemers)?

Geldt voor beide groepen. 

Wat zijn de Unique Buying Reasons (UBR’s) van de WIA Aanvullingsverzekering van Avéro Achmea?

 • Avéro Achmea berekent geheel zelfstandig de uitkering. De werkgever hoeft niets door te geven.
 • Aanmelden werknemers binnen 90 dagen zonder medische waarborgen.
 • De werknemer kan ook deelnemen als hij/zij gedeeltelijk arbeidsongeschikt is voor het gedeelte dat wel wordt gewerkt.
 • Bij de compensatieverzekering geldt:
  - uitkeringsduur van 3, 5 of 10 jaar.
  - het door UWV vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage staat vast voor de gehele uitkeringsduur (ook geen toetsing).
  - een gelijkblijvende uitkering van 70%, 80%, 90% of 100% gedurende de gekozen uitkeringsduur.
  - de uitkering is niet afhankelijk van de benutting restverdiencapaciteit.
  - keuze uitkering aan werkgever of werknemer (bij uitdienst automatisch over naar werknemer).
 • Ruim(er) opzegrecht dan concurrenten.

Wat is de (maximale) contractduur van de WIA Aanvullingsverzekering van Avéro Achmea?

De contractduur is 1 of 3 jaar.

Geldt een vaste premie gedurende de gehele contractduur?

Ja, de premie staat vast gedurende die 1 of 3 jaar.

Geldt er een re-integratiebudget?

Nee, reguliere re-integratiedienstverlening.

Welke dienstverlening kan Avéro Achmea nog meer bieden op het gebied van interface met het salarispakket van de werkgever?

Via ons portaal kan een werkgever of administratiekantoor direct alle gegevens aan ons doorgeven. Naast de verplichte gegevens voor ons als verzekeraar kan de werkgever ook aanvullende gegevens vastleggen ten behoeve van zijn eigen administratie. Hierdoor heeft de klant altijd inzicht in de meest actuele stand van zaken. 

Kan het intermediair zelf een offerte maken in Atosi?

Wat dient het intermediair aan te leveren voor het leveren van een offerte door de Commerciële Binnendienst Inkomen?

 • Grootzakelijk: adfiz formulier (met werknemersgegevens en instroomcijfers) en de Werkhervattingskas (WHK).
 • MKB: werknemersgegevens (geslacht, geboortedatum, salaris en dienstverband) en de Werkhervattingskas (WHK).

Welke elementen spelen een rol bij de premieberekening?

 • MKB: personeelsopbouw (man/vrouw, leeftijd, vast/flex, sector).
 • Grootzakelijk: idem + schadecijfers (Verzuim-/WIA-instroom), inclusief overgangen en revalidaties afgelopen 8 jaar. 

Dient de werkgever nota’s aan te leveren bij arbeidsongeschiktheid van zijn (ex-)werknemer?

Nee, nota`s vragen wij nooit.

Contact met onze deskundige

Onze collega’s van de Commerciële Binnendienst helpen u graag. U bereikt hen op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur via  055 579 21 00. Mailen kan ook naar inkomen.avero@achmea.nl.