Veelgestelde vragen over onze WIA oplossingen
En de antwoorden

Veelgestelde vragen over onze WIA verzekeringen

Het antwoord op alle vragen van u en uw relatie

Heeft u of uw relatie een vraag over onze WIA verzekeringen? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via de Commerciële Binnendienst op 055 579 21 00. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Ons e-mailadres is inkomen.avero@achmea.nl

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een aanvraag insturen?

U kunt uw aanvraag, inclusief alle noodzakelijke documenten, insturen via e-mail of post. 

Ons e-mailadres is: inkomen.avero@achmea.nl

Ons postadres is:
Avéro Achmea
Postbus 101
7300 AC Apeldoorn

Hoe is de verzendwijze van de polis?

Dit is afhankelijk van de incassowijze. Bij maatschappij-incasso gaat de polis direct naar de klant en krijgt u een kopie. Bij tussenpersoonincasso ontvangt u alle stukken en dient u deze door te sturen naar de klant.

Welke mantelovereenkomsten zijn er?

AGF Detailhandel Nederland

 • sector: 17
 • korting: 5%
 • product: Hiaat Uitgebreid & Loonderving

FHI

 • sector: Federatie van Technologiebranches
 • korting: 5%
 • product: Inkomen op Peil

Hoe kunnen de deelnemers worden aangemeld?

Deelnemers kunnen worden aangemeld en gemuteerd via het Meldloket.

Waar meldt de werkgever de arbeidsongeschiktheid van een medewerker?

Is een medewerker 42 weken ziek, dan kan uw relatie dit melden via het Meldloket.

Hoe verloopt het proces bij de schadebehandeling?

Na de 42ste weekmelding in het Meldloket neemt een casemanager contact op met de arbeidsongeschikte medewerker. De casemanager bespreekt met de werkgever de voortgang. Indien nodig schakelt de casemanager onze deskundigen in.

Welke van onze deskundigen kunnen helpen bij arbeidsongeschiktheid?

Wij hebben naast de casemanager eigen deskundigen in dienst. Dit zijn:

 • arbeidskundig adviseurs
 • juristen
 • medisch adviseurs
 • loopbaanadviseurs

Is een contract van 3 jaar mogelijk?

Een 3-jarig contract is mogelijk. Voor WIA-overig geldt gedurende de contractperiode een premiegarantie. Hiervoor betaalt de werkgever een opslag op de premie. 
Bij het 3-jarig contract van WGA Uitstap wordt de premie jaarlijks aangepast. Hier is geen opslag van toepassing.

Wat is de minimale of maximale leeftijd voor deelname aan de verzekering?

Een medewerker moet minimaal 16 jaar zijn om deel te nemen. De maximum leeftijd is de geldende AOW-leeftijd op de polis minus 2 jaar.

Kan een bestaande verzekering bij Avéro Achmea ook zonder adviseur blijven doorlopen?

Nee, wij zijn een intermediairverzekeraar en alleen de aanbieder van het product. De advisering laten wij over aan de adviseur/bemiddelaar.

Kan een medewerker afstand doen van de verzekering?

Ja, bij de werknemersverzekeringen hebben medewerkers het recht afstand te doen van de verzekering. Doet minder dan 70% van de medewerkers mee? Dan betaalt de werkgever een aanvulling. De premie wordt 15% hoger. Doet minder dan 25% van de medewerkers mee? Dan is deze collectieve verzekering niet (meer) mogelijk.

Kan een medewerker die afstand heeft genomen toch weer deelnemen?

Ja, een medewerker kan op een later moment weer deelnemen. Er worden dan wel gezondheidswaarborgen gesteld.

Welke eindleeftijden zijn er?

AOW leeftijd tot maximaal 67
AOW leeftijd tot maximaal 68
AOW leeftijd tot maximaal 69
AOW leeftijd tot maximaal 70

Voor WGA-Uitstap geldt altijd de AOW-leeftijd.

Zijn er mogelijkheden de eindleeftijd tussentijds aan te passen?

Ja, u kunt hiervoor een wijzigingsofferte aanvragen. Neem contact op met onze Commerciële Binnendienst op inkomen.avero@achmea.nl

Naar wie gaat de uitkering indien deze plaatsvindt?

Bij de werknemersverzekeringen (WGA Hiaat, Inkomen op Peil en WIA Excedent) gaat de uitkering altijd naar de medewerkers. Op verzoek van de medewerker kunnen we hiervan afwijken. 

Voor de werkgeversverzekeringen (WGA Uitstap en Loonderving) gaat de uitkering altijd naar de werkgever. In geval van bedrijfsbeëindiging of faillissement zullen wij de uitkering richting de medewerker zo nodig wel overnemen.

Hoe krijgt een klant toegang tot het Meldloket?

Na het opmaken van de polis versturen wij automatisch de inloggegevens naar de klant. De klant kan dan via averoverzuim.nl inloggen in het eigen portaal. Heeft de klant de inloggegevens niet ontvangen? Dan kan de klant bellen met het Meldloket op 0180 330 906.

Binnen welke termijn dient een verandering gemeld te worden? 

U meldt risicoveranderingen direct. Daarnaast meldt u andere veranderingen binnen 30 dagen. Nieuwe medewerkers dient u binnen 90 dagen nadat ze in dienst zijn gekomen aan te melden.

Welke mutaties of wijzigingen meldt u via het Meldloket?

 • een medewerker komt in dienst
 • een medewerker gaat uit dienst 
 • een medewerker gaat meer of minder verdienen
 • een medewerker overlijdt
 • doorgeven 42e en 91e weekmeldingen (WIA)
 • doorgeven ziekmeldingen (Verzuim)

Op welke manier verlengen wij de polis?

In het laatste contractjaar van de polis ontvangt u een verlengingsvoorstel. Doet u niets? Dan verlengen wij de polis. Wilt u de polis beëindigen? Geef dit dan 1 maand voor de einddatum aan ons door.

Welke afrekenperiode kan de klant kiezen na mutaties?

Standaard krijgen klanten na iedere mutatie, de week erop een nota en specificatie. De klant kan ook kiezen voor een andere afrekenperiode, namelijk maand, kwartaal of jaar.

Contact met onze deskundige

Onze collega’s van de Commerciële Binnendienst helpen u graag. U bereikt hen op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur via  055 579 21 00. Mailen kan ook naar inkomen.avero@achmea.nl