Loondervingsverzekering
Zekerheid voor werkgever en medewerker

Loondervingsverzekering

Voor medewerkers die beperkt arbeidsongeschikt zijn

De Loondervingsverzekering is in de basis een werkgeversverzekering. Het dekt de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor medewerkers die door UWV voor 15% of meer, maar minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard en geen recht hebben op een wettelijke uitkering. De werkgever sluit de verzekering af tot de WIA-loongrens of tot een maximum salaris van €100.000.

Er zijn 3 verschillende uitkeringsduren mogelijk

 • 5 jaar
 • 10 jaar
 • tot de eindleeftijd (maximaal 70 jaar)

De voordelen van de Loondervingsverzekering

 • Werkgevers betalen geen premie voor arbeidsongeschikte medewerkers of medewerkers voor wie de werkgever een vergoeding uit deze verzekering krijgt
 • Werkgevers verzekeren zich van effectieve ondersteuning van het hele re-integratieproces
 • 3 verschillende uitkeringsduren mogelijk

WIA calculator 

Avéro Achmea ontwikkelde de WIA calculator

De WIA calculator ondersteunt u bij uw advisering. De calculator geeft schematisch het individuele loonverlies bij arbeidsongeschiktheid aan en welke inkomenszekerheid de Loondervingsverzekering biedt.

Bekijk wat u verzekert met onze Loondervingsverzekering 

Wel verzekerd

 • wanneer de medewerker voor minimaal 15% maar minder dan 35% arbeidsongeschikt is
 • tot maximaal de verzekerde eindleeftijd

Niet verzekerd

 • het bedrag boven het gekozen maximum (WIA-loongrens of €100.000)
 • wanneer een medewerker voor meer dan 35% arbeidsongeschikt 
 • wanneer een medewerker voor minder dan 15% arbeidsongeschikt is
 • wanneer de medewerker uit dienst gaat


Downloads en voorwaarden

 Precies weten wat wel en niet verzekerd is? Bekijk de voorwaarden van de Loondervingsverzekering.

Contact met een deskundige

Vragen over de Loondervingsverzekering? Neemt u dan contact op met onze collega’s van de Commerciële Binnendienst via 055 579 21 00. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Ons e-mailadres is inkomen.avero.@achmea.nl