Inkomen op Peil
Maximale inkomensbescherming

Inkomen op Peilverzekering

Gemak, effectieve ondersteuning en financiële zekerheid

De Inkomen op Peil verzekering geeft een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkeringen. Met een minimum van 70%, 75% of 80% van het laatst verdiende loon tot het gekozen maximum. Er zijn 2 keuzes voor het gekozen maximum:

 • de WIA-loongrens
 • €100.000

Als de arbeidsongeschikte medewerker zijn restverdiencapaciteit voldoende benut, ontvangt hij standaard een 5% hogere uitkering. Uw relatie kan optioneel deze 5% hogere uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid (80% of meer arbeidsongeschikt) meeverzekeren.

De voordelen van de Inkomen op Peilverzekering

 • Unieke inkomensgarantie tot een salaris van €100.000
 • 5% hogere uitkering bij voldoende benutting restverdiencapaciteit
 • Eenvoudige administratie dankzij online Meldloket en SUAG Service

WIA calculator

Avéro Achmea ontwikkelde de WIA calculator

De WIA calculator ondersteunt u bij uw advisering. De calculator geeft schematisch het individuele loonverlies bij arbeidsongeschiktheid aan en welke inkomenszekerheid Inkomen op Peil biedt.

Bekijk wat u verzekert met onze WIA-verzekering Inkomen op Peil

Wel verzekerd

 • alle medewerkers vanaf 16 jaar die niet ziek zijn op de ingangsdatum van de Inkomen op Peil verzekering
 • voorheen zieke medewerkers die 4 weken onafgebroken hersteld zijn
 • gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers voor het deel dat zij nog werken

Niet verzekerd

 • wanneer de medewerker niet voor deze verzekering is aangemeld of niet door ons is geaccepteerd
 • wanneer de ziekte is ontstaan of erger geworden door opzet of roekeloosheid
 • wanneer de ziekte is ontstaan of erger geworden door ernstige conflicten
 • wanneer de medewerker al ziek was bij aanvang van de verzekering
 • wanneer er sprake is van fraude


Downloads en voorwaarden

Precies weten wat wel en niet verzekerd is? Bekijk de voorwaarden van de Inkomen op Peilverzekering.

Meldloket

Uw relatie geeft personele wijzigingen, ziek- en herstelmeldingen of andere aanvragen eenvoudig online aan ons door via het Meldloket. Zo bieden wij 1 overzichtelijk webportaal voor de administratie van alle Verzuim- en WIA-verzekeringen.

Uniek: Avéro Achmea biedt de SUAG Service 

Avéro Achmea werkt intensief samen met UWV. SUAG staat voor Status Uitkering Arbeidsgeschiktheid. Verandert UWV de status van een arbeidsongeschikte medewerker? Dan informeren zij ons direct. Wij passen de WIA-vergoeding gelijk aan. Uw relatie hoeft hier niets voor te doen. Is uw relatie eigenrisicodrager voor de WGA? Dan hoeft deze werkgever alleen maar een machtiging te ondertekenen.

Alle voordelen van Inkomen op Peil op een rij

 • Inkomen op Peil biedt een inkomensgarantie van 70, 75 of 80% tot aan de WIA-loongrens of tot een salaris van €100.000. Deze laatste mogelijkheid is uniek: de meeste verzekeraars bieden alleen dekking tot de WIA-loongrens.
 • Keuze voor looptijd/eindleeftijd: 5 jaar, 10 jaar, of tot AOW-leeftijd (keuze uit maximaal 67, 68, 69 of 70 jaar als eindleeftijd).
 • Medewerkers krijgen een extra uitkering van 5% als zij hun restcapaciteit voor minimaal 50% benutten. 
 • Werkgevers kunnen zelf de premieverdeling bepalen. Zo kunnen medewerkers een gedeelte van de premie zelf betalen. 
 • Werkgevers betalen geen premie voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerkers. 
 • Werkgevers verzekeren zich van effectieve ondersteuning van het gehele re-integratieproces.
 • Werkgevers profiteren van een eenvoudige administratie dankzij het online Meldloket en SUAG Service.

Contact met een deskundige

Vragen over Inkomen op Peil? Neemt u dan contact op met onze collega’s van de Commerciële Binnendienst via 055 579 21 00. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Ons e-mailadres is inkomen.avero@achmea.nl