ToplandPolis Milieuschade
De agrarische Milieuschadeverzekering van Avéro Achmea  geeft uw relaties optimale zekerheid.

ToplandPolis Milieuschade

Dekt de saneringskosten van water en bodem na verontreiniging

De agrarische milieuschadeverzekering is onderdeel van ToplandPolis. De ondernemer wordt beschermt tegen hoge kosten in geval van een calamiteit waarbij bodem- of waterverontreinining plaats vindt. Ook de herstelkosten voor schade die ontstaat tijdens het opruimen van de verontreiniging is verzekerd. 

De agrarische Milieuschadeverzekering van Avéro Achmea geeft uw relaties optimale zekerheid. Wij bieden u deskundige ondersteuning bij dit specialistische acceptatie- en schadetraject. De Topland Polis biedt administratief gemak en bovendien profiteert uw relatie van maximaal 12% pakketkorting.

3 redenen om deze agrarische Milieuschadeverzekering te kiezen:

 • dekking voor sanering van vertontreinigde bodem en water
 • vergoed kosten van preventieve opruiming 
 • dekt de herstelkosten van andere schade door opruimen van de verontreiniging

Dekkingen Omschrijving
Basis Verontreiniging door brand, bliksem en ontploffing
Uitgebreide evenementen Andere oorzaken als storm, aanrijding, luchtverkeer en van buitenkomende gevaren
Milieudekking Top Ieder ander van buitenkomend gevaar dat plotseling en onvoorzien tot emissie leidt.
Mileudekking bij derden Optionele dekking voor emissie bij derden door genoemde gebeurtenissen tijdens loonwerkzaamheden. 

Wel verzekerd

 • saneringskosten van bodem, grond, grond- en/of oppervlaktewater
 • opruimen van asbest als de gebeurtenis gedekt is op de gebouwenverzekering
 • herstelkosten en gevolgschade als direct gevolg van de verontreiniging 

Niet verzekerd

 • schade door bestaande verontreiniging
 • schade die ontstaat na overtreding van de overheidsvoorschriften


Downloads & voorwaarden

Precies weten wat wel en niet verzekerd is? Bekijk de voorwaarden van de agrarische Milieuschadeverzekering

Schade voorkomen

Schade herstellen

Heeft uw relatie onverwacht schade? Laat het ons weten via e-mail agroschade@achmea.nl of bel ons. U bereikt ons 24 uur per dag, 7 dagen per week via telefoonnummer 071 568 98 88.

Vanuit het keuzemenu zijn er de volgende mogelijkheden:

 • optie 1: voor motorrijtuigen, landbouwmaterieel en aansprakelijkheid
 • optie 2: voor rechtsbijstand
 • optie 3: voor glastuinbouwschade
 • optie 4: overig

Wij helpen u en uw relatie graag verder. 

Contact met een deskundige

Onze collega’s van de commerciële binnendienst helpen u graag. U bereikt hen op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur via 071 568 98 90. Mailen kan ook naar topland@achmea.nl.