Hagelschadeverzekering op de ToplandPolis

Een stevige hagelbui levert agrarisch ondernemers soms flink wat (financiële) schade op. Avéro Achmea heeft een verzekering voor buitengewassen die aansluit bij de wensen en behoefte van de relatie.

Belangrijkste producteigenschappen 

Hieronder staan de belangrijkste producteigenschappen voor het verzekeren van akkerbouwgewassen, vollegrondstuinbouwgewassen en bloembollen en –knollen.
 
Algemeen

 • Bij meerdere gebeurtenissen op dezelfde oppervlakte wordt het eigen risico slechts één keer per verzekeringsjaar en per gewas toegepast.

Akkerbouw

 • Eigen risico 5%
 • De dekkingsperiode voor vorst gaat in op 15 april.
 • Kwaliteitschade is standaard meeverzekerd.

Vollegrondstuinbouw

 • Het eigen risico blijft de hele teeltperiode gelijk. 
 • De dekkingsperiode eindigt op 1 november.
 • Aanvullende dekking vanaf 1 november tot 1 maart is mogelijk voor echte winterteelten (bijvoorbeeld prei, bloemkool, spruitkool).
 • Kwaliteitschade is standaard meeverzekerd.
 • De dekkingsperiode voor vorst gaat in op 15 april.

Bloembollen en –knollen

 • Interessante mogelijkheid voor een ‘calamiteiten’ eigen risico.

Premie

De premie is afhankelijk van de volgende factoren:

 • Verzekerd bedrag 
 • Gewastarief 
 • Korting tariefgebied 
 • Korting hoger eigen risico 
 • Pakketkorting

Verzekerd bedrag

Voor de verzekering van gewassen buiten werken we met advies verzekerde bedragen. In de meeste gevallen zal het gewenste verzekerde bedrag hiermee overeenkomen. Als er een goede reden is om van deze adviesbedragen af te wijken, kunt u dit met ons bespreken.

Gewastarief

Elk gewas heeft een eigen passend tarief, afhankelijk van de gevoeligheid voor hagelschade.

Tariefgebied

Over het land heen zijn er grote verschillen in de kans op hagelschade. Dit is doorvertaald in een premiekorting, afhankelijk van het gebied. Voor land- en tuinbouwgewassen, in het najaar geplante bloembollen en -knollen en in het voorjaar geplante bloembollen en –knollen zijn de verschillende tariefgebieden zichtbaar.

Korting hoger eigen risico

De klant kan kiezen voor een hoger eigen risico. Hiervoor ontvangt hij korting op zijn premie. Hieronder vindt u een overzicht van de eigen risico´s en de korting die de klant ontvangt als hij kiest voor een hoger eigen risico.

Pakketkorting ToplandPolis

Meer verzekeringen (rubrieken) worden op de ToplandPolis beloond met pakketkorting. Hoe meer rubrieken een verzekerde op de ToplandPolis heeft en hoe hoger de premie, hoe meer korting hij op het hele pakket krijgt. Deze extra korting kan oplopen tot 12%.

Eigen risico

Het eigen risico dat op het verzekeringsbewijs vermeld staat, wordt per gebeurtenis in mindering gebracht op het vastgestelde schadepercentage. De schade-uitkering wordt gebaseerd op het verzekerde bedrag van de beschadigde oppervlakte.
Bij beschadiging van producten van akkerbouw, vollegrondstuinbouw, bloembollen en –knollen per verzekeringsjaar per teelt, bij meerdere gebeurtenissen per verzekeringsjaar op dezelfde oppervlakte, wordt maximaal eenmaal het eigen risico toegepast.
 
Akkerbouwgewassen

Het basis eigen risico voor de hageldekking bedraagt 5%. Als de klant kiest voor een verhoogd eigen risico van 10%, krijgt hij hiervoor een korting van 10% op de hagelpremie.
 
Vollegrondstuinbouwgewassen

Het basis eigen risico van de hageldekking voor vollegrondstuinbouwgewassen bedraagt 10%. Alleen voor sla, rabarber, spinazie en courgette geldt een eigen risico van 15%.
 
Bloembollen en –knollen

Het basis eigen risico van de hageldekking voor bloembollen en –knollen bedraagt 10%. Daarnaast bieden we optioneel voor bloembollen en –knollen een afwijkend eigen risico voor de hageldekking. Dit eigen risico heeft een ‘calamiteitenkarakter’. Het betreft een fors eigen risico, dat gerelateerd is aan het totale verzekerde bedrag van de tulpen of lelies. Deze keuze is erg interessant voor ondernemers, die hun gewassen over meerdere percelen gespreid hebben. Het eigen risico bedraagt het basis eigen risico van 10%, vermeerderd met 1,5% van het totaal verzekerde bedrag van de beschadigde soort bloembollen of –knollen tot maximaal € 25.000,-.
Als de ondernemer kiest voor dit verhoogde eigen risico, krijgt hij bij tulpen een korting van 30% op de hagelpremie en bij lelies 25%.

Downloads