Corona en onze inkomensverzekeringen

17 mrt 2020

Advisering

Veelgestelde vragen en antwoorden

Op deze pagina leest u de veelgestelde vragen en antwoorden over corona in relatie tot een aantal specifieke inkomensverzekeringen. Heeft u andere vragen over corona en verzekeringen, kijk dan op onze themapagina corona

De WIA- en Verzuimverzekeringen

Wat als mijn medewerker door het coronavirus ziek blijft en uiteindelijk in de WIA terechtkomt? Is er dan dekking op mijn WIA-verzekering(en)?

Ja. De oorzaak van de ziekte die heeft geleid tot arbeidsongeschiktheid voor de WIA maakt daarbij niet uit.

Mijn medewerker is ziek omdat hij of zij besmet is met het coronavirus (COVID-19) en kan daardoor niet werken. Dekt mijn Verzuimverzekering dit?

Ja, de oorzaak van de ziekte maakt niet uit.

Mijn medewerker is niet ziek, maar kan niet werken omdat hij of zij in quarantaine zit. Dekt mijn Verzuimverzekering dit?

Nee, de Verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij of zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling. 

Ik wil mijn medewerker naar een risicogebied sturen. Dekt mijn Verzuimverzekering de loondoorbetalingsverplichting als hij of zij ziek wordt?

Als werkgever moet u zelf de mogelijke (noodzakelijke) maatregelen treffen om te voorkomen dat uw medewerkers ziek worden. Bijvoorbeeld door reizen naar risicogebieden te annuleren. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat een daardoor ontstaan verzuimgeval niet gedekt wordt. 

Ik heb door het coronavirus geen werk (meer) voor mijn medewerkers. Wat nu?

U kunt u medewerkers minder laten werken. Of helemaal laten stoppen met werken. Voor de doorlopende loonkosten van de uren die niet gewerkt worden, kunt u een vergoeding krijgen vanuit de overheid. Het kabinet heeft de regeling Werktijdverkorting (Wtv) stopgezet. Deze regeling is vervangen door een andere, ruimere maatregel: de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). 

Mijn medewerkers zitten tijdelijk thuis zonder werk. Kan ik mijn polis opschorten of premierestitutie krijgen? 

Bij ziekte heeft u een loondoorbetalingsverplichting. Ook als uw medewerkers tijdelijk thuis zitten. U kunt daarom de polis niet (door ons laten) opschorten en geen premierestitutie krijgen. 

Precies weten wat wel en niet verzekerd is met de WIA- en Verzuimverzekering?

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Wat moet mijn relatie doen als die vermoedt een drager te zijn van het coronavirus?

Meteen melden bij de huisarts. Dat is noodzakelijk voor een eventuele uitkering.

Heeft mijn relatie recht op een uitkering als hij of zij het coronavirus (COVID-19) draagt?

Dezelfde regels gelden als bij andere virus- of bacterie-infecties. Uw relatie heeft alleen recht op een uitkering als er door ziekte lichamelijke beperkingen optreden. En hij of zij daardoor niet in staat is om te werken. Heeft uw relatie milde klachten, zoals verkoudheid, dan is er geen recht op uitkering.

Als mijn relatie ziek is door het coronavirus, krijgt hij of zij dan direct een uitkering?

Nee, op de verzekering is een eigenrisicoperiode van toepassing. In veruit de meeste gevallen zal uw relatie herstellen van het coronavirus (COVID-19) voor het einde van de eigenrisicoperiode. En krijgt hij of zij dus geen uitkering meer.
Is uw relatie op dit moment al gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan geldt de eigenrisicoperiode niet meer. Uw relatie krijgt dan mogelijk een hogere uitkering.

Krijgt mijn relatie een uitkering als hij of zij in quarantaine of thuisisolatie moet omdat iemand in de directe omgeving besmet is?

Nee. Deze verzekering is een persoonlijke verzekering. Uw relatie kan alleen een uitkering krijgen als hij of zij zelf ziek is en daardoor lichamelijk niet in staat is om te werken.

Krijgt mijn relatie een uitkering als hij of zij door de overheid of opdrachtgever beperkt wordt in zijn of haar werkzaamheden, bijvoorbeeld omdat hij of zij niet mag reizen? Of thuis moet blijven omdat scholen sluiten?

Nee, de verzekering keert dan niet uit. Uw relatie kan alleen een uitkering krijgen als hij of zij zelf ziek is en daardoor lichamelijk niet in staat is om te werken. 

Kan mijn relatie de premie tijdelijk verlagen omdat hij of zij geen of veel minder opdrachten heeft?

Ja, dat kan. Uw relatie heeft 3 opties om de premie tijdelijk te verlagen. Alle opties hebben gevolgen voor de dekking.

  1. De ondernemer kan de eigenrisicoperiode verlengen. Dit betekent dat als de ondernemer arbeidsongeschikt wordt, hij of zij pas later een uitkering krijgt.
  2. De ondernemer kan het verzekerde bedrag verlagen. De premie daalt dan in verhouding met het verzekerde bedrag. Dit betekent dat als de ondernemer arbeidsongeschikt wordt, de uitkering ook lager is. Dit geldt voor de totale periode van arbeidsongeschiktheid.
  3. De ondernemer mag bovenstaande 2 opties ook met elkaar combineren.

Binnen 1 jaar kan de verzekering weer hersteld worden naar de oude situatie. Dit kan op ieder gewenst moment. Een gezondheidsverklaring, medische keuring of inkomenstoets is dan niet nodig.

Wordt uw relatie in deze tijdelijke periode arbeidsongeschikt, dan kan de polis binnen 1 jaar toch hersteld worden. De herstelde dekking gaat dan pas in nadat uw relatie weer arbeidsgeschikt is. De uitkering blijft tot die tijd gebaseerd op de dekking bij het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid.

Kan mijn relatie de verzekering tijdelijk stopzetten omdat hij of zij nu geen of veel minder opdrachten heeft?

Ja, uw relatie kan de verzekering tijdelijk stopzetten voor een periode van maximaal 1 jaar. Hij of zij betaalt dan geen premie meer. En heeft geen recht op een uitkering als hij of zij in die periode arbeidsongeschikt wordt. Na afloop van de opschortingsperiode kan de oude verzekering voortgezet worden zonder een nieuwe gezondheidsverklaring, medische keuring of inkomenstoets.

Mijn relatie komt in de problemen door de coronacrisis en wil graag advies. Kan Avéro Achmea hierbij helpen?

Ja, wij kunnen uw relatie zeker helpen. Wij bieden 2 mogelijkheden: 

Ondernemersadvieslijn voor zakelijke vragen: 020 740 05 55
Heeft uw relatie vragen over de zakelijke kant van zijn of haar onderneming? Bijvoorbeeld over het wegvallen van inkomsten door de coronamaatregelen. En heeft uw relatie hierbij hulp nodig of iemand die hierover met hem of haar meedenkt? Of heeft uw relatie vragen over het invullen van een document of over het contract met een opdrachtgever of verhuurder? Voor deze en andere vragen kan uw relatie terecht bij de Ondernemersadvieslijn. Vragen worden altijd vertrouwelijk behandeld door een deskundig team met verschillende achtergronden en specialisaties. Hieraan zijn geen kosten verbonden, behalve de gebruikelijke telefoonkosten. De Ondernemersadvieslijn is bereikbaar tussen 8.00 en 18.00 uur via 020 740 05 55.

HANDS 24/7 hulp voor zakelijke of privé vraagstukken:  0800 022 29 99
Zijn er problemen die uw relatie bezighouden door de coronamaatregelen? Of ziet uw relatie even door de bomen het bos niet meer? Dan kan uw relatie rekenen op de ervaren specialisten van HANDS. Zij adviseren uw relatie en zijn of haar gezinsleden. Over gezondheid, opvoeding en loopbaan. Maar ook over huisvesting, juridische en financiële vragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden, behalve de gebruikelijke telefoonkosten. HANDS is 24 uur per dag bereikbaar via 0800 022 29 99. Een e-mail sturen mag ook naar info@vraaghethands.nl.

Voor een vlotte afwikkeling van beide advieslijnen hoeft uw relatie alleen het polisnummer van zijn of haar AOV door te geven. 

Precies weten wat wel en niet is verzekerd met de AOV?

Bekijk meer informatie over de AOV of ga direct naar de voorwaarden.

Contact met een deskundige

Is uw vraag nog niet beantwoord? Neem gerust contact met ons op

Commerciële Binnendienst Inkomen
Bel onze Commerciële Binnendienst Inkomen als u vragen heeft: 
055 579 21 00. Of bel uw accountmanager. Wij helpen u graag. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Ons e-mailadres is: inkomen.avero@achmea.nl.

Afdeling Volmachten Inkomen
Bent u gevolmachtigd agent? Stuur onze Volmachtspecialisten Inkomen een e-mail als u vragen heeft. Ons e-mailadres is: avero.volmachten.inkomen@achmea.nl. U kunt ons ook bellen. Wij helpen u graag. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Onze Volmachtspecialisten Inkomen zijn: