MKB Verzuim ontzorg-verzekering 
Voor financiële zekerheid en optimale ontzorging bij langdurig verzuim voor uw relatie

MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Ondersteunt uw relaties bij de re-integratie van zieke medewerkers

Met de MKB Verzuim ontzorg-verzekering van Avéro Achmea is uw relatie verzekerd tegen het risico van loondoorbetaling van zijn zieke medewerkers. Zo weet uw relatie precies waar hij financieel aan toe is. Ook krijgt hij hulp bij de wettelijke verplichtingen rondom verzuim en re-integratie.

Coronamaatregelen 
Door ontwikkelingen rond het coronavirus kunt u een aantal van onze verzekeringen tijdelijk niet meer, of alleen met een aangepaste dekking afsluiten. Meer weten? Kijk op onze themapagina corona

 De voordelen van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering 

 • Zelf de eigen risicoperiode en dekkingspercentages bepalen
 • Volledige ontzorging bij langdurig verzuim
 • Uw relatie voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen vanuit de 'Wet verbetering poortwachter'
Deze verzekering heeft het keurmerk ‘MKB Verzuim-ontzorgverzekering’ van belangenorganisatie MKB-Nederland. Daarmee kan uw relatie rekenen op optimale ontzorging als hij te maken krijgt met verzuim van zijn medewerkers. Bijvoorbeeld met een casemanager die de regie voert over de re-integratie.

Ook voldoet hij met deze verzekering aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter. Krijgt uw relatie toch een loonsanctie van UWV? Dan vergoeden wij die. Keurmerk MKB OntzorgAls hij de adviezen van de bedrijfsarts en van ons heeft opgevolgd.

Bekijk wat u verzekert met onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Wel verzekerd

 • alle medewerkers van 16 jaar tot de AOW-leeftijd die niet ziek zijn op de ingangsdatum van de verzuimverzekering
 • voorheen zieke medewerkers die 4 weken onafgebroken hersteld zijn
 • gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers voor het deel dat zij nog werken

Niet verzekerd

 • wanneer de medewerker al ziek was bij aanvang van de verzekering
 • wanneer er sprake is van fraude


Wilt u ons product vergelijken met andere aanbieders?

De informatiedocumenten zijn opgesteld volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars. U kunt aan deze informatiedocumenten geen rechten ontlenen.

Met het informatiedocument kunt u in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie zien. Het informatiedocument helpt u onze verzekering te vergelijken met andere aanbieders

Bekijk het informatiedocument

MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Bepaal zelf wat u verzekert met onze MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Uw relatie kiest voor een eigen risico in dagen (10, 20, 30, 65 of 130 werkdagen). Daarnaast heeft uw relatie de volgende keuzes:

percentage van het loon dat hij vergoed krijgt (dekkingspercentage) voor het 1e (70% tot 100%) en het 2e jaar (0%, 70% tot 100%)
meeverzekeren van werkgeverslasten (10% of 20%)


De belangrijkste verschillen met de Grip op Verzuim Totaal

Een casemanager voert de regie over de re-integratie waarbij de nadruk niet alleen ligt op het ontzorgen van de werkgever, maar ook op het begeleiden van de werknemer.

Bij de Grip op Verzuim Totaal (inclusief arbodienstverlening) heeft de casemanager alleen contact met de werkgever. Bij de MKB Verzuim ontzorg-verzekering helpen we ook de werknemer actief bij zijn eigen re-integratie. Heel logisch eigenlijk. Dit is ook meteen het grootste verschil tussen deze en onze andere verzuimverzekeringen met arbodienstverlening.

De invloed van het eigen verzuim in een bedrijf op de premie brengen we van tevoren helder in kaart door middel van een aantal standaard scenario’s.

Er zijn afspraken gemaakt over “de maximering van de weging van het eigen verzuim” met als doel onverwachte grote premiestijgingen als gevolg van het eigen verzuim te voorkomen. Zo ziet de werkgever welke invloed het eigen verzuim heeft op de premie.

De MKB Verzuim ontzorg-verzekering is ‘Poortwachterproof’.

Op basis van de adviezen van de bedrijfsarts, de casemanager en andere professionals richten werkgever en werknemer het re-integratietraject in. Als dat goed wordt uitgevoerd, volgen er (na 104 weken ziekte) geen loonsancties van UWV. Mocht UWV toch een sanctie opleggen, en de werkgever heeft alle adviezen op de juiste manier opgevolgd, dan vergoeden wij de sanctie.

Andere voordelen van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering

 • Als uw relatie voor MKB Verzuim ontzorg-verzekering kiest:
  • regelen wij alle arbozorg, wij werken hiervoor samen met Expereans;
  • krijgt uw relatie 100% vergoeding van alle stappen die de bedrijfsarts adviseert;
  • weet uw relatie zeker dat hij aan alle verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter voldoet. En krijgt uw relatie toch een boete van UWV? Dan nemen wij die van hem over. Uw relatie moet dan wel de adviezen van de bedrijfsarts hebben gevolgd.
 • Wij verhalen bijkomende schade als het verzuim veroorzaakt is door iemand anders.
 • Uw relatie geeft ziek- en herstelmeldingen gemakkelijk door via het online Meldloket.
 • Via het Meldloket ziet uw relatie precies hoe het verzuim binnen zijn bedrijf eruitziet.
 • Uw relatie heeft 1 contactpersoon per verzuimmelding die alles regelt.

Bekijk hier de veelgestelde vragen

Wordt de lopende Verzuimverzekering automatisch omgezet naar een MKB Verzuim ontzorg-verzekering?

Nee, de huidige polis wordt niet automatisch omgezet naar de MKB Verzuim ontzorg-verzekering. De bestaande polis blijft ongewijzigd lopen tenzij uw relatie aangeeft dat de polis aangepast moet worden. De MKB Verzuim ontzorg-verzekering is de meest uitgebreide Verzuimverzekering.

Is de huidige Verzuimverzekering gelijk aan de nieuwe MKB Verzuim ontzorg-verzekering? Zo nee, wat zijn de verschillen?

Het verschil zit in de dienstverlening. Een casemanager heeft de regierol in het re-integratietraject naar zowel de werkgever als de werknemer. De nadruk hierbij ligt op ‘ontzorgen van de werkgever’. Nieuw is dat de werknemer ook wordt geholpen met bijvoorbeeld het doornemen van een rekentool, waardoor duidelijk wordt wat de financiële gevolgen zijn van lang verzuim. Daarnaast kennen wij een ‘medisch begeleider’ bij de arbodienst die uitsluitend met de werknemer schakelt.

Wat is de looptijd van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering?

De polis heeft een looptijd van 1 jaar. Er zal jaarlijks worden verlengd, net als de andere Verzuimverzekeringen.

Hoe wordt de premie van de MKB Verzuim ontzorg-verzekering bepaald?

Ieder jaar bepalen wij opnieuw de premie door te kijken naar de bedrijfsactiviteit (SBI code van de Kamer van Koophandel) en het verzuimrisico in Nederland. Ook zijn de gegevens van de medewerkers, zoals jaarsalaris, geslacht en leeftijd van invloed op de premie. Verder kijken we naar het verzuim binnen het bedrijf van uw relatie in de afgelopen 3 jaar. Daarbij telt verzuim dat langer geleden is minder zwaar dan verzuim dat korter geleden is. 

Welke arbodiensten zijn er voor de MKB Verzuim ontzorg-verzekering mogelijk?

Bij de MKB Verzuim ontzorg-verzekering werken we voor de dienstverlening alleen samen met arbodienst Expereans.

Kan mijn relatie de huidige Arbodienst behouden?

Nee, bij overstap naar de MKB Verzuim ontzorg-verzekering gaat uw relatie over naar Expereans.

Wanneer moet mijn relatie beslissen of hij een MKB Verzuim ontzorg-verzekering wil?

Er is geen enkele verplichting. Uw relatie heeft als ondernemer de keuze om het verzuimrisico te verzekeren. Ook kan hij de re-integratie zelf organiseren (met hulp van een arbodienst). Kiest uw relatie voor gemak en ontzorging en dus voor de MKB Verzuim ontzorg-verzekering, dan zal Avéro Achmea dit voor hem doen.

Contact met een deskundige

Bel onze Commerciële Binnendienst als u vragen heeft: 055 579 21 00
Of bel uw accountmanager. Wij helpen u graag. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Ons e-mailadres is inkomen.avero@achmea.nl.