Grip op Verzuim 
Op maat samen te stellen ziekteverzuimverzekering

Grip op Verzuim

Altijd de juiste ziekteverzuimverzekering

Grip op Verzuim is de maatwerkoplossing van Avéro Achmea voor verzuim- en re-integratievraagstukken. Naast loondoorbetaling biedt Avéro Achmea via de (optionele) module(s) Verzuimmanagement ondersteuning bij een snelle terugkeer van zieke medewerkers. Zo houdt uw relatie volledige regie op de verzuimketen.

Grip op Verzuim stelt uw relatie op maat samen. Zo kunnen werkgevers er voor kiezen alleen loondoorbetaling te verzekeren. Het is mogelijk dat zij voor re-integratiediensten blijven samenwerken met hun eigen arbodienst of bedrijfsarts.

Coronamaatregelen
Door ontwikkelingen rond het coronavirus kunt u een aantal van onze verzekeringen tijdelijk niet meer, of alleen met een aangepaste dekking afsluiten. Meer weten? Kijk op onze themapagina corona.

De voordelen van Grip op Verzuim

  • Een passende verzuimverzekering voor kleine en middelgrote werkgevers
  • Flexibel uit te breiden met verschillende verzuimmanagementmodules
  • Profiteer van het online Meldpunt voor het makkelijk doorgeven van gegevens

Vergelijk onze producten

Conventioneel Stop Loss Calamiteit
Eigen risicoperiode in werkdagen  10, 20, 30, 65, 130 dagen X
Eigenbehoudfactor X 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 of 1.5 (keer het 'normale' verzuim)
Dekkingspercentage jaar 1 100% (standaard) of 70% eventueel (cao) optioneel variaties mogelijk voor keuze 95% of 85% 100%
Dekkingspercentage jaar 2 70% (standaard) of 100% eventueel (cao) optioneel ook 85% mogelijk  70%
Werkgeverslasten 0%, 10% of 25% 0%,10% of 25%
Maximaal verzekerbaar loon €125.000 per medewerker €125.000 per medewerker
Premie  % van de loonsom % van de loonsom
Verhaalservice V V
Re-integratieservice V V
Arbodienstverlening Verzuimmanager Compleet V (optioneel) V (optioneel)
Arbodienstverlening Verzuimmanager Basis  V (optioneel) V (optioneel)
Precies weten wat wel en niet is verzekerd? Kijk in onze voorwaarden Grip op Verzuimverzekering of neem contact op met ons. Bekijk hier de voorwaarden 

Voor wie is dit bedoeld?

De Loondoorbetalingsverzekering Conventioneel is geschikt voor bedrijven vanaf 1 medewerker. Deze verzekering kent een eigen risico in tijd. Tijdens de eigen risico periode betaalt de werkgever zelf het loon door. 

De Loondoorbetalingsverzekering Stop Loss Calamiteit is bestemd voor bedrijven met minimaal 25 medewerkers. Deze verzekering kent een eigen risico in geld. Uw relatie neemt het reguliere verzuim binnen de organisatie voor eigen rekening tot het eigenrisicobedrag, de verzekering keert daarboven uit. 

Aanvullende services 

Verhaalservice

Is iemand anders aansprakelijk voor het verzuim van de medewerker van uw relatie, dan verhaalt Avéro Achmea de netto loonkosten en re-integratiekosten. Desnoods voeren wij een juridische procedure of betalen de kosten van een advocaat.

Re-integratieservice

Onze re-integratieservice omvat onderstaande diensten en vergoedingen:

wachtlijstbemiddeling
traumaopvang
vergoeding van re-integratiekosten/interventies (50% met een maximum van € 1.250 (ex. btw) per medewerker per ziektegeval), indien aan de voorwaarden is voldaan
vergoeding van 100% van de re-integratiekosten in combinatie met de Verzuimmanager Compleet

E-learning opleiding Preventiemedewerker

Elk bedrijf moet kunnen aantonen dat het kennis heeft over het voorkomen van verzuim. Zo is het verplicht een preventiemedewerker aan te wijzen. Bij bedrijven tot 25 medewerkers mag dit de eigenaar zijn.  Avéro Achmea biedt deze preventiemedewerkers de E-learning opleiding Preventiemedewerker. Deze E-learning toetst de kennis en inzichten in rollen, taken en activiteiten. De preventiemedewerker ontvangt een certificaat na succesvolle afronding. Uw relatie vindt deze E-learning op het Meldloket Grip op Verzuim.

Arbodienstverlening op maat 

Breid uw Verzuimverzekering uit 

Naast de verplichte loondoorbetaling, heeft uw relatie ook te maken met andere wetten, zoals de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de ‘Wet verbetering poortwachter’. Deze regelgeving verplicht werkgevers onder andere arbodienstverlening aan te bieden aan hun medewerkers. Volgt de werkgever niet alle verplichte stappen, dan kunnen zij een sanctie krijgen van het UWV. Onze Grip op Verzuimverzekering is eenvoudig uit te breiden met Verzuimmanagement. Er zijn 2 verschillende opties:

Verzuimmanager Basis
Prima arbodienstverlening tegen een laag tarief. Hierin vallen de standaardhandelingen zoals verzuimregistratie, begeleiding en voortgangsbesprekingen. Alle overige kosten bijvoorbeeld voor interventies en spreekuren, betaalt uw relatie aanvullend.

Verzuimmanager Compleet 
Optimale ondersteuning vanaf de 1ste dag dat de medewerker zich ziek meldt. Uw relatie voldoet hiermee altijd aan zijn verplichtingen op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Zet de bedrijfsarts deskundigen in? Dan zijn de kosten daarvan ook gedekt. Zie onderstaande bijlage voor een volledig vergoedingsoverzicht.

Volledige regie op de verzuimketen

Uw relatie kan altijd bij u als adviseur terecht met vragen over de Grip op Verzuimverzekering. Avéro Achmea ondersteunt werkgevers ook met onze Servicedesk Verzuim. Uw relatie kan hier ook terecht voor vragen over schades en dienstverlening. De Servicedesk is te bereiken op 013 462 33 82.

Sluit uw relatie de Verzuimmanager Compleet af dan krijgt hij of zij een vast contactpersoon (procesregisseur) bij het verzuimbureau van onze servicedesk. Deze procesregisseur stemt met uw relatie de activiteiten af die nodig zijn voor werkhervatting en bewaakt de planning. De procesregisseur kent de specifieke verzuimsituatie als geen ander. Wij nemen uw relatie alle contacten met de Arbodienst, verzuimbegeleiding en re-integratie uit handen. Zo houden we de lijnen kort en helpen we de zieke medewerker op de juiste manier. 

Onze aanpak op hoofdlijnen

Met onze Grip op Verzuim loondoorbetalingsverzekering inclusief Verzuimmanager voldoet uw relatie aan de verplichtingen van de Wet Poortwachter. Bovendien profiteert de werkgever van optimale ondersteuning voor een snelle terugkeer in het arbeidsproces. Onze aanpak ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Werk maken van re-integratie
De ervaring leert dat verzuimbegeleiding en re-integratie in de eerste 3 ziektemaanden het meest effectief zijn. Het is dus zaak voor werkgevers om vanaf het begin doelgericht werk te maken van re-integratie. 

Opstellen re-integratieplan
Re-integratie is maatwerk. Samen met u ondersteunt Avéro Achmea werkgevers bij het opstellen van een re-integratieplan. We werken daarbij samen met partijen die zieke medewerkers er weer bovenop kunnen helpen. Of dat nu is omdat een medewerker een medische behandeling nodig heeft, of baat heeft bij het leren van nieuwe vaardigheden.

Bij de Verzuimmanager Compleet heeft de werkgever een vast contactpersoon (procesregisseur). De procesregisseur stemt met uw relatie de activiteiten af die nodig zijn voor werkhervatting en bewaakt te planning. Inclusief alle contacten met de Arbodienst, verzuimbegeleiding en re-integratiedienstverleners 

Ondersteuning bij uw Grip op Verzuim

Heeft u nog geen Digitaal Paspoort? 

Een Digitaal Paspoort vraagt u zelf aan via solera.nl. Het Digitaal Paspoort geeft u toegang tot het extranet van verschillende verzekeraars. In het 1e jaar betaalt u € 59,90 inclusief aanvraagkosten. Daarna betaalt u € 34,40 per jaar (ophaalkosten). Na het aanvragen, krijgt u het Digitaal Paspoort binnen uiterlijk 5 werkdagen van Solera.

Contact met onze Supportdesk  

Heeft u al een Digitaal Paspoort? Maar heeft u problemen met inloggen op de Avéro Achmea offertepagina? Of heeft u andere vragen over uw account? Neemt u dan contact op met onze Supportdesk op 058 297 72 34 of supportdesk@achmea.nl. De Supportdesk is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Contact met een deskundige

Bel onze Commerciële Binnendienst als u vragen heeft: 055 579 21 00
Of bel uw accountmanager. Wij helpen u graag. U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Ons e-mailadres is inkomen.avero@achmea.nl.